Ögonrisker

Ögonrisker

Du får ingen andra chans när det gäller ögonen

 • De vanligaste ögonskadorna som orsakas av ultraviolett och infraröd strålning är brännskador på näthinnan och strålningsskador på hornhinnan. Dessa skador av högintensivt ljus kan förhindras om lämpligt skydd bärs och används på rätt sätt. Olika tillämpningar kräver olika skydd och det är viktigt att välja den utrustning som är mest lämplig för just din arbetssituation.

 • Andra resurser för skydd och säkerhet på arbetsplatsen

  Center för svetsskydd
  Bedöma risknivån
  Så här väljer du rätt svetshjälm


Strålning

Svetsblänk uppträder när ögats yta exponeras för väldigt stark UV-strålning, vanligtvis när en ljusbåge uppstår av misstag och svetshjälmen är uppfälld, avtagen eller ögonen på annat sätt är oskyddade. Långvarig överexponering för strålning från ljusbågar är kopplat till brännskador på hornhinnan, grå starr och hudcancer.

Höghastighetspartiklar

Skador från främmande partiklar uppstår när material som damm, slipspån och svetsloppor kommer in i ögat. När en partikel tränger in i ögats yttre lager och kommer in i ögat kallas det att en främmande kropp har kommit in i ögat. Dessa partiklar eller föremål rör sig ofta med hög hastighet och är oftast av metall. En inträngande ögonskada kan vara mycket allvarlig och leda till blindhet om den inte upptäcks och behandlas omedelbart.

Så här motverkar du statistiken med ögonskador

Automatiskt nedbländande svetsglas gör att svetsare kan ha på sitt ögon- och ansiktsskydd, dvs. sin svetshjälm, mer än med passiva svetsglas. Om du alltid kan se minskar behovet av att hela tiden fälla upp hjälmen. Det innebär:

 

 • Att du minskar sannolikheten för att exponeras för skadlig ultraviolett/infraröd strålning om en ljusbåge inträffar av misstag, eller att exponeras för ljusbågar från svetsare i närheten. Förutom den tillfälliga smärtsamma känslan av att ha sand i ögonen, är långvarig överexponering för strålning från ljusbågar kopplat till brännskador på hornhinnan, grå starr och hudcancer.
 • Att du minskar risken för ögonskador från t.ex slipspån och svetsloppor.
 • Att du aldrig mer behöver nicka ned svetshjälmen (vilket även är till fördel för nacken). Att upphöra med den nickande rörelsen innebär också att dina händer rör sig mindre så att du kan hålla elektroden precis där du vill ha den för den kritiska starten av varje svetsmoment. Det kan leda till bättre svetsningar, mindre slipning och mindre extraarbete.
 • En annan produktivitets- och säkerhetsfördel från automatiskt nedbländande svetsglas är att du kan komma in i små utrymmen och redan ha ögon- och ansiktsskyddet på plats. Det kan göra att det blir enklare att börja med även de mest besvärliga svetsjobben.

 


Se skillnaden!


Vanliga frågor om automatiskt nedbländande svetsglas

Bland de vanligaste ögonskadorna som orsakas av ultraviolett och infraröd strålning är brännskador på näthinnan och strålningsskador på hornhinnan. Vi förstår att ögonskydd är en kritisk fråga för alla svetsare och här är våra svar på några av de vanligaste frågorna vi får om våra automatiskt nedbländande svetsglas

 • Är 3M™ Speedglas™ automatiskt nedbländande svetsglas lika säkra som passiva svetsglas?
  Ja. Speedglas automatiskt nedbländande svetsglas ger konstant skydd (motsvarande DIN 13) mot ultraviolett och infraröd strålning, oavsett om svetsglaset är i ljust eller mörkt läge eller om den automatiskt nedbländande funktionen är aktiverad. De kan vara säkrare än passiva svetsglas eftersom du behåller hjälmen i nedfällt läge under hela svetsningen. Svetsglaset växlar automatiskt från ljust till mörkt och tillbaka igen för att hjälpa till att höja produktiviteten medan du svetsar. Händerna är inte heller upptagna med att hela tiden justera hjälmen.
 • Inte mer än traditionella svetsglas. Alla Speedglas-svetsglas har inre och yttre (utbytbara) skyddsglas som är enkla att byta ut så fort de blir gropiga, repiga eller för smutsiga att rengöra med en mjuk trasa. Svetsglaset är indraget i hjälmen och skyddas därför väl. En Speedglas svetshjälm är lika robust som en passiv svetshjälm.
 • Med Speedglas automatiskt nedbländande svetsglas är du alltid skyddad mot farlig ultraviolett/infraröd strålning. Speedglas automatiskt nedbländande svetsglas ger konstant skydd (motsvarande DIN 13) mot ultraviolett och infraröd strålning, oavsett om glaset är i ljust eller mörkt läge eller om den automatiskt nedbländande funktionen är aktiverad.
 • Nej. Svetsglaset växlar för snabbt för att ögat ska uppfatta ljusbågen (0,1 ms vid rumstemperatur). Övergången från ingen ljusbåge till en ljusbåge inträffar utan någon synlig blixt.
 • Speedglas automatiskt nedbländande svetsglas växlar automatiskt från ljust till mörkt och tillbaka igen. Båda händerna är fria och elektroden kan positioneras exakt för att höja produktiviteten när du svetsar. En svetshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas hjälper också till att minska nackspänningar som orsakas av att hjälmen nickas ned, samtidigt som det blir lättare att placera elektroden korrekt. Det minskar i sin tur behovet av slipning och extraarbete. Svetsglasets konstanta tydliga synfält förenklar även den mest besvärliga svetsningen.
 • Om lönsamheten definieras i termer av skydd räcker det med en dag. Det kan dock vara enklare att mäta effektivitet och svetskvalitet än skydd. Undersökningar visar att du kan höja effektiviteten avsevärt med Speedglas automatiskt nedbländande svetsglas. Du kan inte bara arbeta snabbare när du alltid ser utan också röra dig mer effektivt och placera elektroderna mer exakt. De flesta ”dåliga svetsstarter” kan undvikas. Färre dåliga svetsningar innebär mindre slipning och en högre kvalitetsnivå generellt.

  Till exempel:

  Produktivitetsvinsterna beror förstås på tillämpningen. Om du utför mycket häftsvetsning kommer du att få mycket större produktivitetsvinster än en svetsare som utför långa sömsvetsningar. I det här exemplet utgår vi från en försiktig ökning på 15 procent av produktiviteten. Om lönekostnaden är 175 kronor per timme betalar sig hjälmen efter ungefär två månader. På ett år skulle produktivitetsvinsten kunna vara upp till 53 000 kronor. Obs! Siffrorna är ungefärliga och kan variera.

 • När det gäller svetsutrustning och skyddsprodukter brukar man säga att man får vad man betalar för. Det har aldrig stämt bättre än nu. Valet av svetsutrustning och personlig skyddsutrustning ska alltid baseras på varje individs unika förhållanden, inte på priset. Det optimala valet av svetsglas beror allra mest på typen av svetsning. Även personliga preferenser som omfattar hela svetshjälmsystemet, så som siktområdets storlek, periferisikten, uppfattad tyngdpunkt och balans, behov av ytterligare skydd osv. har betydelse.

  Innan du väljer modell bör du fråga dig:


  • Hur kommer jag att använda hjälmen?
  • Brukar jag byta svetsmetod?
  • Använder jag låg (<20) eller hög (>300) strömstyrka?

  Det här är en långsiktig investering: ett varierbart svetsglas har fler flexibla funktioner för nya arbetsförhållanden. Kontakta alltid en skyddsansvarig eller annan skyddsexpert om du inte är säker på vilket ögonskydd som passar bäst för din arbetssituation.

Ögonrisker

Steg 2

Fortsätt till steg 2 för en generell översikt av vilka säkerhetsaspekter du bör överväga när du väljer ögon- och ansiktsskydd för svetstillämpningar.