Bedöm risknivåerna

Bedöm risknivåerna

Europeiska standarder för ögon- och ansiktsskydd för svetsning

 • I Europa måste all personlig skyddsutrustning vara CE-märkt och uppfylla kraven i PPE-direktivet 89/686/EEG innan den kan släppas på marknaden. För att efterleva reglerna i PPE-direktivet kan produkten certifieras enligt tillämpliga, nationella och harmoniserade standarder.

  Svetshjälmar har svetsglas som täcks av standarderna EN 175, EN 166, EN 169 (passiva svetsglas) och EN 379 (automatiskt nedbländande svetsglas).

 • Andra resurser för skydd och säkerhet på arbetsplatsen

  Center för svetsskydd
  Ögonrisker
  Så här väljer du rätt svetshjälm


Mekanisk resistens

I EN 175 och EN 166 klassificeras personlig skyddsutrustning i enlighet med dess mekaniska resistens:

 • Obs! Produkter som är B-klassificerade är inte tillverkade för att ge heltäckande skydd under alla eventuella förhållanden, till exempel vid användning av sliprondeller/slipmaskiner.

Dessutom finns det klassificeringar för olika användningsområden.


Optisk kvalitet

För standarderna EN 166 och EN 379 klassificeras svetsglasets eller visirets optiska kvalitet från 1 till 3, där 1 är bäst. För passiva svetsglas och visir finns det bara en klassificering av optisk klass. För automatiskt nedbländande svetsglas är klassificeringen uppdelad i fyra delar: optisk klass/ljusspridning/variationer i ljustransmittans/vinkelberoende.

3M:s svetsglas är märkta med DIN-intervall och optisk klass. Obs! Följande är ett exempel från 3M™ Speedglas™ svetsglas SL (EN 379). Svetsglaset är märkt med giltig klassificering.


Så här läser du svetsglasets märkning

Enligt bilden nedan är varje svetsglas märkt med modellens specifika DIN-intervall och optisk klass:

Svetsglasmärkningar

Kontakta SIS (Swedish Standards Institute) om du vill ha mer information om europeiska standarder.


Steg 3

Fortsätt till steg 3 för en övergripande översikt av 3M™:s svetshjälmar och svetsglas för dina svetstillämpningar.