Så här väljer du rätt andningsskydd

Så här väljer du rätt andningsskydd

Vilken typ av andningsskydd passar bäst för din tillämpning?

 • Jämförelse av filtrerande halvmasker, återanvändbara andningsskydd, fläktassisterade andningsskydd och tryckluftsmatade andningsskydd

  Följande är en översikt av fyra generella typer av andningsskydd för svetsning från 3M™. Utöver tillämpningens specifika filtreringskrav kan urvalsprocessen innefatta faktorer som utrustning, stil/konfiguration, personliga preferenser/komfort och underhåll.

 • Andra resurser för skydd och säkerhet på arbetsplatsen

  Center för svetsskydd
  Andningsrisker
  Bedöm risknivåerna


1. Letar du efter andningsskydd som utformats för att underlätta andningen?
2. Försöker du hålla dig sval och bekväm, även under varma och fuktiga förhållanden?
3. Behöver du andningsskydd som är utformade för att integreras med ögon-, ansikts-, huvud- och hörselskydd?
4. Behöver du tillgodose användare med ansiktsbehåring?


 • Fläktassisterat andningsskydd

  Fläktassisterat andningsskydd

  • Nominell skyddsfaktor på upp till 500 (inåtläckage enligt TH3).
  • Kan användas specifikt för högeffektiv partikelfiltrering eller för filtrering av både partiklar och organiska, oorganiska och sura gaser och ångor, beroende på filterval.
  • Kan inte användas för att skydda mot partiklar med dåliga varningsegenskaper (t.ex. smak eller lukt).
  • Fyra svetshjälmkonfigurationer att välja mellan.
  • Utformade för att ge ett konstant nominellt luftflöde på antingen 170 lpm eller 200 lpm (baserat på användarinställningar).
  • Den slimmade designen på fläkten underlättar mobil användning.

  3M™ Adflo™ fläktassisterat andningsskydd

 • Tryckluftsmatad regulator

  Tryckluftsmatad regulator

  • Nominell skyddsfaktor på 200 (3B).
  • Kan användas för att skydda mot partiklar med dåliga varningsegenskaper (t.ex. smak eller lukt).
  • Fyra svetshjälmkonfigurationer att välja mellan.
  • Bältesmonterad regulator med användarkontroll över luftflödet: från 170 lpm till 305 lpm.
  • Kräver komprimerad luft, en luftfiltreringsenhet och lämpliga luftslangar.

  3M™ Versaflo™ tryckluftsmatade regulatorer

 • återanvändbara andningsskydd för svetsning

  återanvändbara andningsskydd för svetsning

  • Nominell skyddsfaktor på 10 eller 50, beroende på modell.
  • Alla ger skydd mot fasta partiklar och vätskepartiklar.
  • Särskilda produkter för organiska ångor/oorganiska ångor + sura gaser/ammoniak.
  • Vi rekommenderar något av de platta partikelfiltren 2128 och 2138 i kombination med halvmasker i 6500- eller 7500-serien för typiska svetstillämpningar. Passar bra i kombination med 3M™ Speedglas™ svetshjälmar i 9100-serien.

  3M™ återanvändbara andningsskydd för svetsning

 • Filtrerande halvmasker

  Filtrerande halvmasker

  • Nominell skyddsfaktor på 10.
  • För måttliga nivåer av fina dammpartiklar, olje- och vattenbaserade ångor, metallånga och ozon (10 ×Hgv).
  • Låg vikt.
  • Underhållsfritt – för engångsbruk.
  • Passar under i stort sett alla svetshjälmar.

  3M™ filtrerande halvmasker för svetsning


Om du vill vet mer om hur du ska välja lämplig utrustning kan du besöka vår produktöversikt för svetsskydd

Vanliga frågor om svetsrök – rekommendationer

 • Vilket andningsskydd behövs när jag ska svetsa rostfritt stål?
  När du svetsar rostfritt stål med MIG eller MMA innehåller svetsröken ofta partiklar av nickel och krom, som båda har ett värde på tre eller sex beroende på metod. Ett fläktassisterat andningsskydd med partikelfilter ger utmärkt skydd i den här tillämpningen. TIG-svetsning släpper normalt inte ut mycket svetsrök men kan ge stora mängder ozongas. Läs mer under punkten När formas ozon? Plasmaskärning och plasmasvetsning orsakar höga temperaturer, vilket kan släppa ut skadliga oxider av kväve. Läs mer under punkten Vad är kvävegas?
 • Även om svetsröken från vanligt stål inte är av den farligaste typen är det långt ifrån bra för din hälsa. Bland annat innehåller de partiklar av järnoxid, vilket kan orsaka sideros (kronisk inflammation i lungorna). När du svetsar med MIG/MAG eller båge är utsläppet av svetsrök stort. Det är nödvändigt med både andningsskydd och god ventilation på arbetsplatsen. När du svetsar vanligt stål rekommenderas ett fläktassisterat andningsskydd med partikelfilter.
 • När ytbehandlat material svetsas kan flera farliga föroreningar frigöras. Vid svetsning av galvaniserat stål frigörs zinkoxidpartiklar. Dessa kan orsaka zinkfrossa eller zinkfeber. Om du svetsar målat material måste du vara särskilt försiktig eftersom många färger avger mycket farliga luftföroreningar.
 • När du svetsar med MIG och TIG används ädelgaserna argon och helium som skyddsgaser. Varken argon eller helium anses farliga men de kan tränga undan syre i dåligt ventilerade områden. I sådana fall krävs ett tryckluftsmatat andningsskydd. När du svetsar med MAG används koldioxid eller en blandning av koldioxid och ädelgas som skyddsgas. Eftersom delar av skyddsgasen kan omvandlas till kolmonoxid när gasen kommer i kontakt med luft kan stora mängder kolmonoxid bildas runt svetsbågen. Kolmonoxid kan inte filtreras bort. Om ventilationen är dålig måste syrenivån övervakas och ett tryckluftsmatat andningsskydd användas. Legerade elektroder är vanliga vid svetsning med MAG. Legeringen innehåller ofta mangan eller silikat. Det innebär att stora mängder manganoxid och silikat sprids i den omgivande luften när du svetsar. Ett fläktassisterat andningsskydd med partikelfilter ger vanligtvis tillräckligt skydd mot legeringspartiklar.
 • När du svetsar aluminium skapas inte bara partiklar med aluminiumoxid. Även ozongas bildas när UV-strålningen från bågen bryter ned molekylärt syre. Ozon skapas också när du svetsar rostfritt stål med TIG. Till slut omvandlas ozon till syre, en process som snabbas på när ozonet kommer i kontakt med fasta ytor. Ozon kan inte filtreras från atmosfären, men omvandlas till syre. Aktivt kol av alla sorter är effektivt när det gäller att bryta ned ozon. Om du använder ett gasfilter tillsammans med ett partikelfilter bryts ozonet ned effektivt.
 • Kvävedioxid och kväveoxid är exempel på kvävegaser som bildas när du svetsar med hög strömstyrka, vilket ger höga temperaturer. Lustgas bildas av en reaktion i luften mellan kväve och syre och är farlig att andas in i höga koncentrationer, till exempel när du svetsar i trånga utrymmen med dålig ventilation. Det rekommenderas att du använder ett tryckluftsmatat andningsskydd i sådana fall.