vad andas du in

Andningsrisker

Vet du vad du andas in?


 • När

  När "tillräckligt bra" inte räcker

  Enligt många nationella gränsvärden för exponering är det lagligt att andas in 11 gram zinkoxid per år.
  För att illustrera: den här slangen innehåller totalt 11 gram svetsrökpartiklar.

   

  Hur?
  En heltidsanställd svetsare som arbetar inom gränsvärdet på 5 mg/m3 zinkoxid kan andas in upp till 11 gram zink varje år.1

  Hur reagerar kroppen på det?


 • Omedelbara hälsoeffekter av svetsrök

  Omedelbara hälsoeffekter av svetsrök

  Irritation i ögon, näsa och hals.

  • Yrsel.
  • Illamående.
  • Huvudvärk.
  • Metallröksfeber: hög feber, frossa, värk, kräkningar, svaghet och trötthet.

  Symptomen uppträder ofta efter en tid borta från arbetet (på helgen, semester osv.).2

  Långsiktiga hälsoeffekter av svetsrök

  • Avvikande lungfunktion, inklusive luftrörsastma, KOL, dammlunga och andra typer av idiopatisk lungfibros samt lungcancer.3
  • Cancer i struphuvudet och urinvägarna.4
  • Viss rök kan leda till magsår, njurskador och skador på nervsystemet.4

  Källa:

  1. Baserat på en typisk andningstakt på 20 liter luft per minut eller 2 300 m3 luft per år.
  2. ”Prevalence and association of welding related systemic and respiratory symptoms in welders,” Occupational & Environmental Medicine, El-Zein M., Malo J-L., Infante-Rivard C., Gautrin D., 2003;60:655-661.
  3. Artikeln ”Welding-Related Respiratory Diseases”, (översatt) Medycyna Pracy (Occupational Medicine), Wittczak T., Walusiak J., Pałczyński C., 2009;60(3):201-8.
  4. ”Controlling Hazardous Fumes and Gases during Welding” OSHA Fact Sheet, U.S. Department of Labor, DSG FS-3647, mars 2013.

Minska förekomsten av svetsrök på din arbetsplats

Alla svetsångor innehåller gas och/eller partiklar. För att minska exponeringen för svetsrök finns det några generella steg du kan följa:

 

 1. Kan arbetsprocessen ändras för att minska föroreningarna?
 2. Kan du använda en svetsteknik som skapar mindre rök?
 3. Ventilation och annan kontrollteknik bör användas.
 4. Om det inte går att genomföra steg 1–3, eller om de inte minskar svetsarens exponering under tillåtna nivåer, så bör personliga andningsskydd användas i stället.

 


Steg 2

Fortsätt till steg 2 för en generell översikt av vilken typ av personligt andningsskydd som är lämpligt för dina svetstillämpningar.