Webinarie om hörselskydd

Boka plats på våra webinarier

 • Vi ger dig möjlighet att få insikt i den nya förordningen och hur den påverkar din arbetsplats. Vi håller en serie kostnadsfria webinarier på olika platser i Europa under 2016.

  På webinariet får du veta hur den förändrade förordningen för personlig skyddsutrustning påverkar just dig:

  – Tillverkare och återförsäljare av hörselskyddsprodukter
  – Användare av hörselskydd
  – Skyddsansvariga

  Översikt av den nya förordningen (EU) 2016/425 för personlig skyddsutrustning

  Den här webbkonferensen förklarar huvudpunkterna i den nya europeiska förordningen (EU) 2016/425 för personlig skyddsutrustning inklusive ny kategorisering av hörselskyddsprodukter från kategori II till kategori III.

  Den betonar också vikten av rätt val och passform för hörselskydd.
  Efter webbkonferensen bör du ha en klar insikt i hur den nya förordningen påverkar alla huvudintressenter och hur tidsplanerna för implementering ser ut.

  Dessutom kommer du att ha fått större insikt i vikten av individuella passformstester av hörselskydd som ett sätt att förbättra fältprestanda för hörselskydd


Experttalare

Registrera dig nu
 • Mohammed Saleem

  Mohammed Saleem

  Sal har en MSC-examen inom Arbetsmiljö från Newcastle University
  och har arbetat hos GM i närmare 27 år. Han har omfattande kunskap om
  personlig skyddsutrustning, i synnerhet i branschen för
  hörselskydd där han är erkänd som ämnesexpert. Sal har också
  stor erfarenhet från sitt aktiva engagemang i utvecklingen av
  europeiska och internationella standarder. Sal är för närvarande ledare av
  den brittiska delegationen CEN /TC159 Hearing Protection Technical Committee och
  sammankallande för ISO/TC94/SC6/WG6 Eye and Face Protection Technical
  Committee. Dessutom är han tillförordnad chef för British Safety Industry
  Federation for hearing and eye protection.


Kalender

 •  

  Översikt av den nya förordningen (EU) 2016/425 för personlig skyddsutrustning

  Engelska:
  Datum: 26 september, tid: 10.00–11.00

  Tyska:
  Datum: 27 september, tid: 12.00–13.00

  Franska:
  Datum: 28 september, tid: 12.00–13.00

  Spanska:
  Datum: 28 september, tid: 12.00–13.00

  Italienska:
  Datum: 29 september, tid: 12.00–13.00