Europeiska standarder

I Europa måste all personlig skyddsutrustning vara CE-märkt och uppfylla kraven i PPE-direktivet 89/686/EEG innan den kan släppas på marknaden. Den personliga skyddsutrustningen måste följa tillämpliga, nationella och harmoniserade standarder som säkerställer att de grundläggande säkerhetskraven i PPE-direktivet uppfylls.

I EN 166 är det valfritt att komplettera klassificeringen för mekanisk hållfasthet med bokstaven (T) för extrema temperaturer (-5° C och +55° C). Dessutom finns det klassificeringar när det gäller användningsområde: 9 för skydd mot stänk av smält metall och heta partiklar, 3 för skydd mot vätskor (droppar och stänk) och 8 för skydd mot elektriska ljusbågar som orsakas av kortslutning i elektrisk utrustning.

För standarderna EN 166 och EN 379 klassificeras svetsglasets eller visirets optiska kvalitet från 1 till 3, där 1 är bäst. För passiva svetsglas och visir finns det bara en klassificering av optisk klass. För automatiskt nedbländande svetsglas är klassificeringen uppdelad i fyra delar: optisk klass/ljusspridning/variationer i ljustransmittans/vinkelegenskaper.

Ögonskador kan förhindras om lämpligt skydd används på rätt sätt. 3M rekommenderar exempelvis att välja en svetshjälm som är godkänd enligt EN 175:B (motstånd mot höghastighetspartiklar) vid slipning. Du hittar de europeiska klassificeringarna för våra produkter i specifikationen för varje svetshjälm. Slipning och mekanisk hållfasthet. Kontakta SIS (Swedish Standards Institute) om du vill ha mer information om eller vill köpa utgåvor av europeiska standarder.