4-steps-hero

Fyra steg mot en säkrare svetmiljö

Svetsning, är det ett av världens farligaste arbeten?

 • Ögon- och ansiktsskydd är extremt viktiga men även komfort och optisk klarhet är kritiska faktorer när det gäller svetsarens personliga skyddsutrustning. Det kan ofta dröja flera veckor, månader eller till och med år innan sjukdomar som orsakats av exempelvis svetsrök visar sig.

  Här är fyra enkla steg som du kan följa för att underlätta valet av skydds- och komfortnivå.

 • Andra resurser för skydd och säkerhet på arbetsplatsen

  Center för svetsskydd


 • 4-steps-1

  Identifiera riskerna

  Gör en lista över alla risker i din svetsmiljö (strålning, gnistor, svetsrök, snubbelrisker, fallande föremål osv.) Om du vill veta mer, så titta under steg 1 för att se varje typ av risk nedan.

 • 4-steps-2

  Bedöm risknivåerna

  Genom att utvärdera varje risknivå kan du prioritera hur den ska förebyggas. Om du vill veta mer, så titta under steg 2 för varje typ av risk nedan. Kontakta skyddsansvarig för att identifiera föroreningarnas nivåer och jämföra dem med nationella säkerhetsstandarder.

 • 4-steps-3

  Välj rätt typ av svetshjälm

  Fundera på vilken typ av skyddsutrustning du behöver (ögon-, ansikts-, huvud-, hörselskydd osv.) utifrån skyddsnivå och skyddstyp samt dina krav på komfort, stil och underhåll. Få ytterligare vägledning i steg 3 för varje typ av risk nedan.

 • 4-steps-4

  Utbildning, motivation och underhåll

  Perfekt svetsskydd står och faller med korrekt användning. 3M tar hänsyn till detta på tre sätt.

  - Utbildning: Du lär dig att välja rätt skydd och 3M utbildar dig och dina anställda om hur och varför skyddsutrustningen ska användas.

  - Motivation: Vet de anställda hur de ska använda utrustningen? 3M ger support med muntliga genomgångar och tillhandahåller affischer för vägledning på plats.

  - Skötsel och underhåll: Varje dag påverkas skyddsutrustningen av gnistor, värme, svetsrök och normalt slitage. För detta ska regelbundna kontroller utföras.


Så här kan vi hjälpa dig

Kontakta oss oavsett om du behöver rådgivning eller vill boka ett möte med en representant från 3M.

KONTAKTA OSS