Upprätta ett andningsskyddsprogram

Upprätta ett andningsskyddsprogram

Fyra enkla steg

Vägen till andningsskydd

Det kan verka svårt att välja och specificera lämplig andningsskyddsutrustning med så många faktorer och alternativ att ta hänsyn till och välja mellan. Med vår enkla guide Vägen till skydd i fyra steg är det enkelt att välja den skydds- och komfortnivå som krävs för att optimera andningsskyddet:

 • Identifiera riskerna

  Identifiera riskerna

  Varje sektor i industrin har sina risker. Det första steget är att identifiera dem. Är användaren exponerad för partiklar eller farliga gaser och ångor? Gör en lista över alla risker när det gäller andningsskydd. 3M har flera detekteringssystem som kan hjälpa dig.

 • Bedöm risken

  Bedöm risken

  Utvärdera sedan alla andningsrelaterade risker. Hur stor är sannolikheten för varje risk? Hur många användare är utsatta för risk och vilka är konsekvenserna? Genom att utvärdera varje risk kan du prioritera förebyggandet. Tänk även på annat skydd, till exempel hud-, ögon-, ansikts- och kroppsskydd.

  3M™ Dosimeter organiska ångor mäter riskerna i realtid.
  3M™ Dosimeter organiska ångor mäter den personliga exponeringen för risker.

 • Välj rätt andningsskydd

  Välj rätt andningsskydd

  Nu när du känner till vilka risker som kan påverka användarna kan du välja lämpliga skydd och system. 3M har ett brett utbud av filtrerande halvmasker och helmasker samt system för andningsskydd. Det finns en lösning för nästan alla risker och användningsområden.

  Utöver skyddet finns det två ytterligare faktorer som är viktiga att tänka på: komfort och effektivitet. Med avancerad filterteknik, ergonomisk design och unik 3M™ Cool Flow™ utandningsventil från 3M kan du andas bekvämt och effektivt.

   

 • Passformtestning vid användning

  Passformtestning vid användning

  Andningsskydd är personligt. Eftersom olika arbetsuppgifter medför olika risker är varje arbetsplats unik. Se till att du vet hur du ska använda och underhålla dina andningsskydd för att säkerställa effektivt skydd.

  3M:s produktexperter kan hjälpa dig att definiera dina utbildningsbehov och tillhandahålla skräddarsydda konsultationer på plats.

   


Så här kan vi hjälpa dig

3M har ett stort sortiment av supportverktyg och tjänster som vägleder dig genom valideringsprocessen för att välja rätt andningsskydd.

KONTAKTA OSS

Se vårt sortiment av andningsskydd