Reklamation och garanti

Reklamation och garanti

Välkommen till vår Reklamations- och garantiavdelning

Reklamation

Vill du reklamera din 3M-produkt, vänligen kontakta din återförsäljare.
Är du distributör eller återförsäljare, vänligen kontakta oss på 3M kundservice så hjälper vi er: 3M.CustomerCare.Se@mmm.com alt +46 840 30 95 75.

Vill du reklamera din 3M-produkt, vänligen kontakta din återförsäljare.
Är du distributör eller återförsäljare, vänligen kontakta oss på 3M kundservice så hjälper vi er: 3M.CustomerCare.Se@mmm.com alt +46 840 30 95 75

 

Garanti

För vissa produkter inom kommunikationslösningar, svetsskydd och fläktmatade andningsskydd erbjuder 3M garanti. 3M vill med garantin ge köparen förmånligare villkor än vad som framgår av lagstiftningen. Detta innebär bland annat att fel som uppkommer inom respektive garantiperiod åtgärdas av 3M, oavsett om felet fanns vid inköpstillfället (vilket lagstiftningen förutsätter) eller uppkom senare, och oavsett när felet reklameras under garantiperioden.

Garantin gäller material-, konstruktions- och produktionsfel, men omfattar inte fel som beror på normalt slitage, felanvändning, vårdslöshet eller om produkten har reparerats eller servats på serviceställe som inte är auktoriserat av 3M. Eventuella fel repareras kostnadsfritt eller ersätts med likvärdig produkt.

 • Garanti - 3M™ PELTOR™ kommunikationslösningar
  Vi ger ett års garanti från inköpsdatum på 3M™ PELTOR™ hörselskydd och kommunikationslösningar

  Hur gör man för att utnyttja garantin?


  Produkten ska lämnas av köparen till återförsäljaren tillsammans med giltigt inköpsbevis. Tillsammans med köparen måste återförsäljaren göra en enkel felsökning. Om man efter felsökning kan konstatera att fel föreligger ska återförsäljaren och köparen fylla i en serviceorder med felbeskrivning.


  Återförsäljaren skickar sedan produkten tillsammans med serviceorder till 3M™ PELTOR™ Serviceavdelning.


  Serviceorder och felsökningsguide:


  Felsökningsguide av 3M PELTOR hörselskydd med inbyggd elektronik (PDF)

  PELTOR Serviceorder (PDF)

  Postpaket skickas till:


  3M / PELTOR Serviceavdelningen
  BOX 2341

  Malmstensgatan 19

  331 02 Värnamo


  Företagspaket skickas till:


  3M / PELTOR Serviceavdelningen

  Ingelundsvägen 21

  331 36 Värnamo

 • Vi ger två års garanti från inköpsdatum på 3M™ Speedglas™ automatiska svetsglas (ADF).

  Vi ger ett års garanti från inköpsdatum på 3M™ Adflo™ fläktenheter.

  Garantin börjar gälla från inköpsdatumet.


  Hur gör man för att utnyttja garantin?

  Produkten ska lämnas av köparen till återförsäljaren tillsammans med giltigt inköpsbevis.
  Tillsammans med köparen måste återförsäljaren göra en enkel felsökning. Om man efter felsökning kan konstatera att fel föreligger ska återförsäljaren och köparen fylla i en reklamationsblankett med felbeskrivning.

  Återförsäljaren skickar sedan produkten tillsammans med reklamationsblanketten till 3M Service center i Gagnef.


  Reklamationsblankett:


  Speedglas och Adflo (PDF)

  Försändelsen skickas till:

  3M Svenska AB

  Att: Reklamationsavdelningen

  Ernst Hedlunds väg 35

  780 41 Gagnef


 • Vi ger ett års garanti från inköpsdatum på 3M™ TR-300/600 samt 3M™ Jupiter™ fläktenheter.


  Hur gör man för att utnyttja garantin?  Produkten ska lämnas av köparen till återförsäljaren tillsammans med giltigt inköpsbevis. Tillsammans med köparen måste återförsäljaren göra en enkel felsökning.


  Om man efter felsökning kan konstatera att fel föreligger ska återförsäljaren och köparen fylla i en reklamationsblankett med felbeskrivning.  Återförsäljaren skickar sedan produkten tillsammans med reklamationsblanketten till 3M Service center i Gagnef : (Jupiter) alternativt 3M Peltor i Värnamo (TR-300/600).  Reklamationsblankett:  3M TR-300/600 och Jupiter fläktenheter (PDF) )

  Försändelsen skickas till:

  Jupiter skickas till:

  3M Svenska AB

  Att: Reklamationsavdelningen

  Ernst Hedlunds väg 35

  780 41 Gagnef

  TR-300/600 skickas till:

  3M Svenska AB

  Ingelundsvägen 21

  331 40 Värnamo