Välkommen till kampanjen Användarnas val
 • Användare i korttidsoveraller

  3M lanserar en ny kampanj som gör användarna delaktiga i valet av personlig skyddsutrustning

  3M har lanserat en ny kampanj som fokuserar på att sätta användarna främst i beslutandeprocessen när det gäller val av personlig skyddsutrustning. Teknikchefen Alan McArthur förklarar varför det är viktigt för att skapa en säkrare arbetsplats.

  Det är inte lätt att välja personlig skyddsutrustning till användarna, i synnerhet inte när det finns så många olika alternativ.

  Om produkten ska ge korrekt skydd måste den vara lämplig för både användaren, arbetsuppgiften och arbetsmiljön.

  Skyddsnivån är högsta prioritet, men komforten spelar också en mycket viktig roll i urvalsprocessen.

 • Personlig skyddsutrustning som sitter bekvämt brukar användas utan problem. Obekväm skyddsutrustning riskerar att användas på fel sätt, eller ännu värre, inte alls, vilket försämrar skyddsnivån och gör att användarna utsätts för risker.

  Eftersom komforten är så personlig är det svårt att hitta rätt balans.

  Därför har 3M lanserat kampanjen Användarnas val. 3M strävar efter att tillhandahålla bekväm personlig skyddsutrustning med genomtänkt design som har användarnas behov i fokus.

  Som en del av kampanjen vill vi betona hur viktigt och fördelaktigt det är att involvera användarna i valet av personlig skyddsutrustning.

  Användare som slipar metall och bär personlig skyddsutrustning. Om användarna är delaktiga i arbetsplatsens personliga skyddsutrustning förstärks vikten av att använda den. Det uppmuntrar också till dialog om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

  Det kan verka som ytterligare en arbetsuppgift på en redan lång lista för den skyddsansvarige. Vi är dock övertygade om att användarnas delaktighet i urvalsprocessen sparar tid på lång sikt, eftersom det sannolikt bidrar till färre problem när den personliga skyddsutrustningen väl börjar användas.

 • Användare med korttidsoverall och fläktassisterat och tryckluftsmatat andningsskydd

  Tips för att göra användarna delaktiga:

  • Först och främst måste du identifiera vilken skyddstyp och skyddsnivå som krävs för den specifika arbetsuppgiften. Sedan kan du börja leta efter olika typer av personlig skyddsutrustning. I det här skedet bör du överväga att börja involvera användarna.

  • Det bästa sättet att ta reda på om skyddet är bekvämt och lämpligt för arbetsuppgiften är att fråga användarna. Fokusgrupper och diskussioner är ett bra sätt att få återkoppling direkt från användarna om vad som fungerar bra och dåligt. Det gör att du kan begränsa dig till några alternativ som kan undersökas vidare.

  • När det finns så många produkter att välja mellan är det svårt att veta vilka som passar bäst för ditt team genom att bara titta i en katalog. Vi på 3M är medvetna om det och därför erbjuder vi generösa kostnadsfria testperioder för våra produkter. Det är en fantastisk möjlighet för användarna att testa om en lösning fungerar för dem. Vi tillhandahåller också frågeformulär som kan hjälpa dig att avgöra vilken personlig skyddsutrustning som passar bäst för ditt team.

 • Med hjälp av dessa tips blir användarna delaktiga i valet av personlig skyddsutrustning. 3M vill hjälpa dig att säkerställa att användarna är skyddade varje arbetsdag. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig på www.3M.co.uk/workerschoices.