Hälsovård
35 % av fallen inom akutvården omfattar måttlig till svår IAD2

Vi tar preventionen ett steg längre


 • Moving-IAD-Prevention-Forward

  Inkontinensrelaterad dermatit är ett stort globalt hälsoproblem som påverkar upp till 41 % av boende på vårdhem och 35 % av alla patienter i akutvården.1,2

  Tjugo internationella experter samlades för att granska kunskapsluckorna om IAD och ta fram rekommendationer om bästa metoder att fylla dessa luckor.

  För vårdpersonal med praktisk patientvård ger dessa rekommendationer en metodisk vägledning för hur man bedömer och behandlar – samt förebygger – IAD. För klinikansvariga finns en steg-för-steg-guide för förebyggande av IAD, samt förslag på hur ett strukturerat IAD-förebyggande program kan utarbetas på kliniken.

  1. Nix D., Haugen V. (2010) Prevention and management of Incontinence-Associated Dermatitis. Drugs Aging 27(6); 491-6.
  2. Gray M, and Bartos S. Incontinence Associated Dermatitis in the Acute Care Setting: A Prospective Multi-site Epidemiologic Study. Presenterat vid Wound Healing Societys 23:e årsmöte. 2013.

Hämta guiden

 • ENDAST FÖR VÅRDPERSONAL. Vi använder endast informationen för att svara på din förfrågan och för att tillgodose dina intressen samt i enlighet med vår sekretesspolicy.

 • Skicka in
Tack för att du kontaktar oss.

Tack för ditt intresse för vår IAD-Identifieringsguide. Framgångsrikt skydd och förebyggande börjar med utbildade kliniker som du.

LADDA NER NU

Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska