Hälsovård
35 % av fallen inom akutvården omfattar måttlig till svår IAD2

Identifiera inkontinensrelaterad dermatit (IAD)


Hämta guiden

 • ENDAST FÖR VÅRDPERSONAL. Vi använder endast informationen för att svara på din förfrågan och för att tillgodose dina intressen samt i enlighet med vår sekretesspolicy.

 • Skicka in
Tack för att du kontaktar oss.

Tack för ditt intresse för vår IAD-Identifieringsguide. Framgångsrikt skydd och förebyggande börjar med utbildade kliniker som du.

LADDA NER NU

 • IAD-Identification-Guide

  Inkontinensrelaterad dermatit (IAD) kan vara ett allvarligt problem i både akuta och långsiktiga vårdsituationer. Bra skydd – och förebyggande vård – börjar med kunskap om hur man identifierar och hanterar behoven hos patienter i riskzonen.

  Hur ser IAD ut? Hur skiljer jag IAD från trycksår eller skador? Hur bedömer och hanterar jag riskerna med det här tillståndet? I vår kostnadsfria IAD-identifieringsguide – ett komplement till dokumentet med rekommendationer om bästa metoder, Incontinence-Associated Dermatitis: Moving Prevention Forward – finns svaren på dessa och andra viktiga frågor.

  Hämta den i dag och skydda patienterna mot IAD.

  1. Gray M and Bartos S. Incontinence Associated Dermatitis in the Acute Care Setting: A Prospective Multi-site Epidemiologic Study. Presenterat vid Wound Healing Societys 23:e årsmöte. 2013.

Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska