Andningsskydd vid reparation av krockskador

Andningsskydd vid reparation av krockskador

 • Andningsskydd vid reparation av krockskador

  För att de vitala kroppsfunktionerna alltid ska få tillräckligt med syre måste kroppen regelbundet få frisk luft. När du förbereder för lackering och under applicering av färg/spackel/primer så exponeras kroppen för potentiellt skadliga substanser som kan försämra funktionen hos andningssystem och lungor.

    

  Andning – vår viktigaste kroppsfunktion – måste skyddas mot

  • Partiklar – som damm (P-filter)
  • Rökgaser som VOC/lösningsmedel - (A-filter)
  • Överryk från färg – A2P2 – filterkombination

Partiklar som damm och vissa flytande substanser kan filtreras från luften genom masker med partikelfilter. Rökgaser filtreras med hjälp av aktivt kol.

Masker med partikelfilter klassificeras enligt absorberingsvolym och kornstorlek – klasser mellan P1–P3, där P3 är högsta skyddsnivå.

Aktiva kolfilter klassificeras också, fast endast i 2 st A-klasser där A2 är den högsta.

Ett typiskt filter för färglackering är A2P2 eftersom du kommer i kontakt med partiklar och rökgaser samtidigt.

Kom ihåg: nyckeln är att byta filter på andningsutrustningen regelbundet – ett mättat filter fungerar inte och ger inget skydd!

Det är svårare att andas genom partikelfilter när de börjar fyllas. Det är en bra idé att byta filter med aktivt kol senast efter 40 timmars användning. Du kan inte se när filtren är mättade.

Välj filter enligt bestämmelser och riktlinjer som gäller i ditt land och i verkstaden – följande riktlinjer är endast generella. Var alltid noga med att följa bruksanvisningen till andningsskyddet