Hörselskydd

Öronskydd vid reparation av krockskador

  • De flesta människor tar hörseln för självklar – vem tänker på att örat har den känsligaste uppfattningsförmågan och samtidigt styr balansen? Det är svårt att föreställa sig hur det skulle vara att inte höra bra, eller inte alls. Du behöver dock bara utsättas för lätt buller under en längre period för att din hörsel ska skadas. I karossverkstäder har man ofta en så hög bullernivå att personalen automatiskt använder hörselskydd. I en måleriverkstad tycker man dock ofta att ljudnivån är ok – men den kan ändå vara så hög att du borde använda hörselskydd för att inte skadas (beroende på arbetsuppgift).


Källor till förhöjd ljudnivå kan vara:

    • Luftventilation i sprutboxen
    • Luftventilation i verkstaden
    • Elektriska eller tryckluftsdrivna verktyg

    Vi rekommenderar därför (och i vissa länder är det lag) att det antingen måste finnas tillgängliga hörselskydd (vanligen från 85 dB) eller att du också måste använda dem, för din egen skull (från 90 dB).

Alltså – skydda din hörsel – använd lämplig skyddsutrustning!