Personlig skyddsutrustning i kaross- och måleriverkstaden

Personlig skyddsutrustning i kaross- och måleriverkstaden

 • På 3M tar vi säkerhet på fullt allvar. Den avgör personalens hälsa och välbefinnande. Därför arbetar vi tillsammans med skickliga säkerhetsleverantörer, samarbetspartners och kunder för att garantera en miljö som skyddar personalen – effektivt och ekonomiskt.

  Personlig skyddsutrustning mot potentiellt skadlig sprutfärg, damm och utrustningsbuller måste prioriteras. På 3M kan vi hjälpa dig att hitta rätt personlig skyddsutrustning (PPE), och testa luftkvalitet och passform för andningsskydd samt informera om vad lagen säger om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Det ligger i ditt eget intresse....

 • Din hälsa är det viktigaste du har och det är din och arbetsgivarens ansvar att vårda den så att du mår bra och kan utföra ditt arbete.

  Förutom allmänt fysiskt och psykiskt välbefinnande bör man särskilt skydda vitala organ eftersom skador här ofta sitter i livet ut. De vitala organen kräver särskild omsorg och uppmärksamhet.


 • Hud

  Ett av de vitala organen är huden, som också är det största organet. Den skyddar mot kemisk, fysisk och bakteriell påverkan, deltar i metabola funktioner och reglerar kroppens temperatur. Därtill upplever och identifierar den "skada" på kroppen genom förmågan att uppfatta struktur, temperatur, smärta...

  På en vuxen person är huden cirka 2 kvm och utgör 1/6 av kroppsvikten. Huden har en tjocklek på från 1–4 mm medan den viktigaste delen, hornlagret, har en tjocklek på bara 0,02 mm!

 • Ögon

  Genom ögat kan du uppfatta den synliga världen. Det mycket känsliga ögat som är perfekt till sin natur, har naturliga skydd som ögonlock,, fransar och tårvätska som skyddar mot intrång av damm och smuts. Dessa skyddsmekanismer är endast tillräckliga vid "normala" förhållanden – men inte när de utsatts för arbetsförhållanden som i måleri- eller karossverkstäder. Där måste du alltid använda lämpliga skyddsglasögon eller korgglasögon.

 • Dina öron

  Dina öron är en kombination av två vitala sinnen i ett: förmågan att höra och kroppens balans. Med en normal hörsel kan du kommunicera verbalt liksom identifiera skada genom att ta in akustiska signaler. Ditt balanssinne gör att du kan stå upprätt.

 • Din andning

  Under andningen inhalerar kroppen syre och expirerar koldioxid. Om det inte finns syre i luften leder det till mindre syretillförsel till kroppens celler vilket hindrar eller blockerar vitala funktioner. Syrebrist kan inte direkt uppfattas av kroppens sinnen – det detekteras av andningsorganen så länge de fungerar som de ska.