Omfattande infektionsprevention

Förebygga infektioner på intensivvårdsavdelningar

3M:s lösningar minskar risken för blodburna infektioner

Be om en demonstration

Förebygga infektioner på intensivvårdsavdelningar

Den globala pandemin har haft signifikant inverkan på intensivvårdsavdelningarna. Du utsätter dig för större risk när du tar hand om allvarligt sjuka patienter vilket gör det ännu viktigare att fokusera på infektionsprevention.

Varje dag du antar du utmaningen att försöka minska risken att virus och bakterier sprids på avdelningen.

3M finns här för att hjälpa dig att med vetenskapligt och kliniskt beprövade lösningar mer effektivt förebygga infektioner och uppnå bättre resultat för patienterna.

Få information om hur 3M-lösningarna förebygger risken för blodburna infektioner (PDF, 481 kB)


Förebygga infektioner på IVA

Förebygga infektioner på IVA

Anmäl dig till en demonstration för att lära dig hur 3M:s evidensbaserade lösningar kan bidra till att hålla patienter säkra.

Be om en demonstration

Evidensbaserade IVA-protokoll för att förebygga CRBSI och att följa dem under pandemin.

 • Dr Eggimann photo

  Covid-19 har påverkat oss alla och särskilt IVA-avdelningarna.

  När du tar tag i de nya utmaningarna för att minska infektionsrisken kan vi bli din partner när det gäller att förebygga CRBSI, förbättra resultat och öka patientsäkerheten.

  Med en expert inom området presenterar vi kliniska bästa praxis för att utveckla och upprätthålla IVA-protokoll för att förebygga CRBSI, även under de omständigheter som råder under pandemin.

  Anmäl dig till webbinariet.


Resurser för aktuell prevention och kontroll av infektioner.

När det gäller att förebygga och kontrollera infektioner krävs det kreativitet för att uträtta mer med mindre resurser. Vi fortsätter att lägga till nya resurser, utbildning och information så att du ska kunna navigera i den ständigt utvecklande dynamiken runt pandemin.

 • Kirurg med skyddsutrustning
  Ditt välbefinnande är viktigt

  Inom samma tidsramar som förut kräver pandemin nu att du gör sådant som tidigare lät otänkbart. Den emotionella pressen är hög. Utbrändhet ligger nära.
  Det är viktigt att du tar hand om dig själv innan du hjälper andra.
  3M erbjuder resurser som bidrar till ökad säkerhet och mer välbefinnande för intensivvårdsteam.

 • Personal med andningsskydd på IVA
  Förebygga infektioner på IVA

  Det är viktigare än någonsin att förebygga infektioner hos svårt sjuka patienter. Alla behandlas som högriskpatienter.
  Medan orsaken till infektionen varierar är en gemensam källa till smittöverföring korskontaminering från medicinsk utrustning, instrument och tillbehör.

  De vetenskapligt baserade lösningarna från 3M minskar risken för blodburna infektioner och postoperativa sårinfektioner liksom hjälper till att minska spridning av kontaminering.

 • Health Care Academy
  Utbildning och träning

  Det krävs utbildning och engagemang från hela teamet för att förebygga infektioner. Vi finns här som stöd för dig och ditt team med senaste praxis och rekommendationer när det gäller infektionsprevention.

  3M™ Health Care Academy

  Rekommendationer för att följa praxis

  Minska CRBSI under covid-19-pandemin.

  Senaste riktlinjer för att förebygga CRBSI

  Expertutlåtande


Skydda vårdpersonal på IVA

Den globala pandemin har inneburit en enorm belastning för vårdpersonal och vårdgivare. Det är viktigt att du tar hand om dig själv för att kunna hjälpa andra. 3M:s webbinariemoduler främjar förbättrad säkerhet och ökat välbefinnande för intensivvårdsteamen.

 • Så här implementerar du ett effektivt program för personlig skyddsutrustning på IVA.
  Så här implementerar du ett effektivt program för personlig skyddsutrustning på IVA.
 • Personlig skyddsutrustning på IVA
  Personlig skyddsutrustning på IVA

Förebygga infektioner på intensivvårdsavdelningar

 • Andningsskydd för vårdpersonal
  Minska risken för blodburna infektioner

  60 % av alla blodburna infektioner som leder till sjukhusvård har sitt ursprung i någon form av venösa infarter. 1 av 5 patienterna1 som drabbas av CLABSI avlider. Vårdtiden av smittade patienter förlängs och ökar vårdkostnaderna signifikant.
  Dock kan 65–70 % av CRBSI förebyggas2 genom implementering av kliniskt beprövade lösningar.

 • Skyddsutrustning i operationssal
  Minska risken för postoperativa sårinfektioner

  Upp till 5 procent av alla patienter som genomgår en operation drabbas av de negativa följderna av en postoperativ sårinfektion3, ofta med en förlängd sjukhusvistelse som följd4. Dock kan cirka 60 % av de postoperativa sårinfektionerna förebyggas med evidensbaserade åtgärder5-7.


Tack.

Formuläret har skickats!

Vi ber om ursäkt...

Ett fel inträffade då informationen skickades in. Försök igen senare...


Referenser

 1. Cassini A et al. Burden of Six Healthcare-Associated Infections on European Population Health: Estimating Incidence-Based Disability-Adjusted Life Years through a Population Prevalence-Based Modelling Study. PLoS Med. 18 okt 2016;13(10):e1002150.
 2. Septimus EJ, Moody J. Prevention of device-related healthcare-associated infections [version 1; referenser: 2 godkända]. F1000Research. 2016; 5(F1000 Faculty Rev):65. doi: 10.12688/f1000research.7493.1
 3. Smyth ET et al. (2008) Four Country Healthcare Associated Infection Prevalence Survey 2006: Overview of the results. Journal of Hospital Infection; 69:230–48.
 4. Coello R, et al. (2005) Adverse impact of surgical site infections in English hospitals J. Hosp. Infect 60: 93–103.
 5. Meeks DW, Lally KP, Carrick MM et al. Compliance with guidelines to prevent surgical site infections: As simple as 1-2-3? Am J Surg 2011; 201(1):76–83.
 6. Anderson, Deverick J., et al. Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute Care Hospitals: Uppdatering 2014. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2014; 35(6): 605–627
 7. Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA et al. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiology 2011; 32(2):101–114.