Omfattande infektionsprevention

Gör varje ögonblick lika viktigt

Support och lösningar där du behöver dem bäst.

Förebygga infektioner på intensivvårdsavdelningar

Den globala pandemin har haft signifikant inverkan på intensivvårdsavdelningarna. Du utsätter dig för större risk när du tar hand om allvarligt sjuka patienter vilket gör det ännu viktigare att fokusera på infektionsprevention.

Varje dag du antar du utmaningen att försöka minska risken att virus och bakterier sprids på avdelningen.

3M finns här för att hjälpa dig att med vetenskapligt och kliniskt beprövade lösningar mer effektivt förebygga infektioner och uppnå bättre resultat för patienterna.


Reflektion om att förebygga CRBSI (catheter-related bloodstream infection, kateterrelaterade blodburna infektioner) i ljuset av vårdkrisen vid Covid-19.

Lyssna på Dr Eggimann om hur viktigt det är att bibehålla IVA-protokoll vid förebyggande av CRBSI under en pandemi.

Resurser för aktuell prevention och kontroll av infektioner.

När det gäller att förebygga och kontrollera infektioner krävs det kreativitet för att uträtta mer med mindre resurser. Vi fortsätter att lägga till nya resurser, utbildning och information så att du ska kunna navigera i den ständigt utvecklande dynamiken runt pandemin.

 • Kirurg med skyddsutrustning
  Ditt välbefinnande är viktigt

  Inom samma tidsramar som förut kräver pandemin nu att du gör sådant som tidigare lät otänkbart. Den emotionella pressen är hög. Utbrändhet ligger nära.
  Det är viktigt att du tar hand om dig själv innan du hjälper andra.
  3M erbjuder resurser som bidrar till ökad säkerhet och mer välbefinnande för intensivvårdsteam.

 • Personal med andningsskydd på IVA
  Förebygga infektioner på IVA

  Det är viktigare än någonsin att förebygga infektioner hos svårt sjuka patienter. Alla behandlas som högriskpatienter.
  Medan orsaken till infektionen varierar är en gemensam källa till smittöverföring korskontaminering från medicinsk utrustning, instrument och tillbehör.

  De vetenskapligt baserade lösningarna från 3M minskar risken för blodburna infektioner och postoperativa sårinfektioner liksom hjälper till att minska spridning av kontaminering.

 • Health Care Academy
  Utbildning och träning

  Det krävs utbildning och engagemang från hela teamet för att förebygga infektioner. Vi finns här som stöd för dig och ditt team med senaste praxis och rekommendationer när det gäller infektionsprevention.


Utbildning och träning

 • Foto på Dr Eggiman vid webinar
  Evidensbaserade IVA-protokoll för att förebygga CRBSI och att följa dem under pandemin
 • CIP-rekommendationer för att följa praxis
  Rekommendationer för att följa praxis

  Minska CRBSI under COVID-19-pandemin.

  Senaste riktlinjer i att förebygga CRBSI
  Expertutlåtande

 • Health Care Academy
  Skräddarsydd utbildning för dig

  Vi är här för att stödja dig med relevant utbildning så att du bättre kan skydda dina patienter. Utforska vår serie med webinarier från experter inom ditt område.
  På 3M℠ Health Care Academy kan du anmäla dig till utbildningskurser och webinarier som tar upp ämnen som är relevanta för din klinik.

  3M℠ Health Care Academy


 • Accesskydd, fixering och skydd av huden: Hudvårdaspekter vid vaskulär access
  Accesskydd, fixering och skydd av huden: Hudvårdaspekter vid vaskulär access

  Accesskydd, fixering och skydd av huden är huvudämnena som berörs, t.ex. hudvårdsaspekter för vaskulär access.

 • BSI: Behandlar kliniska utmaningar vid extraluminal kontamination
  BSI: Behandlar kliniska utmaningar vid extraluminal kontamination

  I den här modulen behandlas de kliniska utmaningarna vid kateterunderhåll med fokus på extraluminal kontamination.

 • BSI: Behandlar kliniska utmaningar vid intraluminal kontamination
  BSI: Behandlar kliniska utmaningar vid intraluminal kontamination

  I den här modulen behandlas de kliniska utmaningarna vid kateterunderhåll med fokus på intraluminal kontamination.


Ditt välbefinnande är viktigt


MSD Covid-19-webinarmoduler


Förebygga infektioner på intensivvårdsavdelningar

Riktlinjer och protokoll har utvecklats snabbt för att hantera källor till kontaminering och patogener som kan leda till infektion. Vi antar ett holistiskt förhållningssätt för att minska infektionsrisken och arbetar tillsammans med dig för att identifiera och stärka svaga länkar för både patienter och personal, klinisk miljö och praxis. Välj varje område så får du veta mer.


Människor

Fokusera på människor som bärare och på hur smitta rör sig mellan människor: var den kommer in och går ut och hur den överförs.

 • Andningsvägar
 • Hud
 • Snitt/sår
 • Katetrar/slangar
 • Slemhinnor
 • Kroppsvätskor
 • Aerosoler
Praxis

Minska infektionsrisken genom att införa evidensbaserade protokoll och utbilda personalen i riktlinjer och bästa praxis.

 • Riktlinjer och protokoll
 • Klinisk utbildning
 • Personalutbildning
 • Bedömning och granskning
Utrustning och miljö

Minska risken för kontaminering och överföring i miljöer där högriskpatienter vårdas och där instrument och enheter används på flera patienter.

 • Medicinsk utrustning, instrument och tillbehör
 • Miljö

Förebygga infektioner på intensivvårdsavdelningar

 • Andningsskydd för vårdpersonal
  Minska risken för blodburna infektioner

  60 % av alla blodburna infektioner som leder till sjukhusvård har sitt ursprung i någon form av venösa infarter. 1 av 5 patienterna1 som drabbas av CLABSI avlider. Vårdtiden av smittade patienter förlängs och ökar vårdkostnaderna signifikant.
  Dock kan 65–70 % av CRBSI förebyggas2 genom implementering av kliniskt beprövade lösningar.

 • Skyddsutrustning i operationssal
  Minska risken för postoperativa sårinfektioner

  Upp till 5 procent av alla patienter som genomgår en operation drabbas av de negativa följderna av en postoperativ sårinfektion3, ofta med en förlängd sjukhusvistelse som följd4. Dock kan cirka 60 % av de postoperativa sårinfektionerna förebyggas med evidensbaserade åtgärder5-7.


Våra 3M-specialister är beredda att hjälpa dig och diskutera de aktuella utmaningarna inom infektionsprevention. Vi finns här för dig.


Stäng  

Tack.

Formuläret har skickats!

Vi ber om ursäkt...

Ett fel inträffade då informationen skickades in. Försök igen senare...

Referenser

 1. Cassini A et al. Burden of Six Healthcare-Associated Infections on European Population Health: Estimating Incidence-Based Disability-Adjusted Life Years through a Population Prevalence-Based Modelling Study. PLoS Med. 18 okt 2016;13(10):e1002150.
 2. Septimus EJ, Moody J. Prevention of device-related healthcare-associated infections [version 1; referenser: 2 godkända]. F1000Research. 2016; 5(F1000 Faculty Rev):65. doi: 10.12688/f1000research.7493.1
 3. Smyth ET et al. (2008) Four Country Healthcare Associated Infection Prevalence Survey 2006: Overview of the results. Journal of Hospital Infection; 69:230–48.
 4. Coello R, et al. (2005) Adverse impact of surgical site infections in English hospitals J. Hosp. Infect 60: 93–103.
 5. Meeks DW, Lally KP, Carrick MM et al. Compliance with guidelines to prevent surgical site infections: As simple as 1-2-3? Am J Surg 2011; 201(1):76–83.
 6. Anderson, Deverick J., et al. Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute Care Hospitals: Uppdatering 2014. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2014; 35(6): 605–627
 7. Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA et al. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiology 2011; 32(2):101–114.