Primersprutning med Accuspray™-pistoler

Primersprutning med Accuspray™-pistoler

Accuspray™-system, HVLP, primerpistol

 • Den revolutionerande utformningen av 3M Accuspray™-systemets HVLP primerpistol ger finishen från en förstklassig primerpistol till en bråkdel av kostnaden. Tack vare det utbytbara sprutmunstycket blir pistolen som ny varje gång du har bytt munstycke. Det finns flera olika storlekar på munstycket för att du ska hitta det som passar arbetsmomentet.

  Med det innovativa Accuspray™-systemet får du:

   

  • En lätt och bekväm primerpistol
  • Mindre överryk
  • Optimal sprutbild
  • Mindre primerförbrukning och optimerad lagertjocklek
  • En planare, slätare finish som reducerar sliptiden
  • Renare pistol och snabbt byte mellan primernyanser
  • Snabb och enkel rengöring med mindre förbrukning av lösningsmedel
  • Använd munstycket på 1,4 mm för primer vått-i-vått, 1,8 mm för standardprimer och 2,0 mm för högbyggande primer

   

Accuspray™ i instruktionsvideoklippStegvis guide – process för primersprutning


Steg 1 – förbered fordonet

  • Grovmaskerat fordon.
  • Reparationsområdet förberett för primersprutning (slipat med P320–P400).

Steg 2 – göra ren ytan

  • Rengör ytan – följ rekommendationer från färgtillverkaren
  • Torka av ytan före primersprutningen med klibbduken Tack Cloth Aqua art.nr 50410.

Steg 3 – förberedelse av primer

  • Det finns olika storlekar på PPS™ så du kan blanda den mängd primer som önskas.
  • Genom att använda PPS™ behövs ingen extra blandningskopp. Du behöver inte fylla på mer primer i primerpistolen.
  • Integrerat filter. Det krävs ingen manuell filterprocess. (använd 200 µ för standardpirmer och 125 µ för primer vått-i-vått).

Steg 4 – sätta ihop Accuspray™-pistolen, modell HG14

  • Håll in avtryckaren.
  • Tryck på sprutmunstycket (1,8 mm för standardprimer, 1,4 mm för primer vått-i-vått) på pistolen tills det låses fast ordentligt.
  • Släpp avtryckaren.
  • Vänd pistolen upp och ned och anslut den till PPS™-koppen.
 • Ställa in och justera pistolen

  Ställa in och justera pistolen

  • Maximalt inloppstryck: 4,5 bar
  • Maximalt spray/driftstryck: 1,38 bar

  Justeringar:

  • Justera storleken på sprutstrålen med det övre vredet
  • Justera volymen med det nedre vredet

Steg 5 – sprutning av det första primerlagret

  • Med PPS™ kan du spruta primer från olika vinklar utan att det droppar.
  • Därmed går det lätt att täcka kanter och skärmkanter.
  • Observera den rekommenderade skikttjockleken

Steg 6 – avluftning

  • Observera den avluftningstid som färgtillverkaren rekommenderar!

Steg 7 – sprutning av det andra primerlagret

  • Om du använder 3M Accuspray™-pistolen så får du ett jämn och fin sprutbild.
  • Primern blir mycket slät, tiden för att slipa förkortas och produktiviteten ökar.

  Byt ofta Accuspray™-sprutmunstycket för att alltid få ett perfekt resultat.

Steg 8 – infraröd torkning

 • Observera rekommendationer från färgtillverkaren beträffande:

   

  • Objektstemperatur
  • Torktid
  • Avstånd mellan värmare och objekt

   

Steg 9

 • Göra rent primerpistolen

  • Den korta hållbarheten på blandade primer med lågt VOC kräver att pistolen görs rent direkt.
 • Koppla från luftslangen, vänd pistolen upp och ned och håll in avtryckaren för att skicka tillbaka luft till PPS™-koppen. Ta bort PPS™-koppen.

 • Ta bort sprutmunstycket från Accuspray™-pistolen genom att hålla in avtryckaren och sedan lossa munstycket via de två knapparna på munstycket..

 • Rengör spetsen på Accuspray™-nålen med en ren Panel Wipe för att ta bort rester efter primern.

 • Kasta det använda sprutmunstycket och ersätt med ett nytt (var noga med att skydda nålen).