SMART-reparation

SMART-reparation av krockskador

 • SMART-reparation av krockskador

  En SMART-reparation utförs med en kombination av kostnadseffektiva tekniker. Den kan användas när området som ska repareras ryms inom ett A4-ark.

Process för SMART-reparation


Stegvis process för SMART-reparationer


 • Steg 1 – bedömning av skadan och rengöring av ytan

  Steg 1 – bedömning av skadan och rengöring av ytan

  Bedöm om skadans position, storlek och färg gör den lämplig för en SMART-reparation (TÄNK LITET).

   

   

   

  Detta steg är en nyckel för att färgen ska fästa, särskilt vid partiell omlackering. Alla spår efter väderpåverkan måste helt tas bort

   1. Tvätta och grovrengör hela plåten med 3M™ Professional Panel Wipes 34567 och ett lämpligt rengöringsmedel.
   2. Polera hela plåten med 3M™ Perfect-it III™ Fast Cut Plus Compound 50417 – eller 3M™ Perfect-it III™ Extra Fine Compound 80349 vid mörk färg – för att ge tillbaka plåten det nylackerade utseendet.
 • Steg 2 – ytförberedelse

  Steg 2 – ytförberedelse

   1. Slipa bort defekten med en 3M™ Hookit™ Cubitron II sliprondell 75mm – 180+ / P320. Börja alltid med den finaste kornstorleken. Obs! Om du använder 75 mm-rondeller så minskar det storleken på området som behöver repareras.

    Om du behöver fylla ut en buckla, lägger du på lämpligt spackel, applicerar 3M Kontrollfärg och slipar med 3M™ Hookit™ Cubitron II sliprondell 75 mm – 180+.
   2. Slipa runt reparationsområdet med en 3M™ Hookit™ Lila P320 – 75 mm
   3. Slipa utduschningsområdet med en matteringsrondell 3M™ Trizact™ 75 mm, i kornstorlek P3000

    Kom ihåg att tänka litet, hela det slipade området ska inte vara större än ett A4-ark!
 • Steg 4 – maskering

  Steg 3 – maskering

  Beroende på var skadan sitter finns det flera maskeringstekniker och -produkter.

  Var noga med att täcka omgivande ytor för att skydda mot överryk, men låt reparationsområdet vara tillräckligt stort för att det inte ska bli tydliga lackgränser, som du i så fall måste ta bort senare. En utmärkt produkt för att du ska få mjuka övergångar till ytterområdet är 3M Smooth Transition Tape.

 • Steg 4 – sprutning av primer

  Steg 4 – sprutning av primer

  Spruta primern enligt rekommendationer från tillverkaren.

  Idealiskt använder du 3M Accuspray™ med Mini PPS™, så att du kan applicera primer effektivt med minimalt spill. Undvik i möjligaste mån överryk eftersom reparationsområdet ska hållas så litet som möjligt.

 • Steg 5 – slipning av primer

  Steg 5 – slipning av primer

  Slipa primern med en sliprondell 3M™ Hookit™ Lila P400/P500 75 mm.

 • Steg 6 – sprutning av färg

  Steg 6 – sprutning av färg

  Spruta färgen enligt rekommendationer från tillverkaren. För att få en effektiv process använd är 3M-systemet för sprutning av primer och färg. Beroende på reparationens storlek rekommenderas antingen 3M PPS™-systemet Midi eller Mini för att maximera användning av färg och slippa spill.

  Tips: Du uppfyller kraven för flyktiga organiska ämnen (VOC) genom att använda de toppmoderna Spot Blender, sprayberedning som du lägger på efter klarlacken före värmebehandlingen. Det innebär att den partiella omlackeringen måste anpassas efter produkter som uppfyller kraven. Se rekommendationer från färgtillverkaren.

 • Steg 7 – lackkorrigering och finish

  Steg 7 – lackkorrigering och finish

  Det idealiska är att den reparerade lilla ytan inte poleras eftersom det sprayade Spot Blender läggs på i ett mycket tunt lager som inte tål polering. Om det ändå krävs använder du 3M™ Perfect-it™ Extra Fine Plus Compound med den bifogade färgkodade gula dynan. Ställ in maskinen på det lägsta varvtalet och arbeta mycket försiktigt.