Lackerare visar en 3M-sprutpistol med 3M PPS Series 2.0 Spray Cup System-komponenter

Process för primerapplikation

Fråga en 3M-expert

Applicering av primer med 3M™ Performance Sprutpistol och 3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cup System.

 • Lackerare applicerar primer på en karossdel med 3M Performance Sprutpistol-system
  • Den revolutionerande utformningen hos 3M™ Performance Sprutpistol ger finishen från en förstklassig pistol med HVLP (high volume low pressure) till en bråkdel av kostnaden.

   Tack vare det utbytbara sprutmunstycket känns pistolen ny varje gång du har bytt munstycke.

   Det finns flera sprutmunstycken för att du ska hitta det som passar primerprodukten du väljer.

   Det integrerade systemet med 3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cups och utbytbara munstycken ger snabba byten, vilket ger effektivare cykelsystem.

   Ladda ner broschyren 3M™ Performance Sprutpistol (PDF, 2,5MB)

   Ladda ner diagram för 3M Process för applicering av primer (PDF, 0,5MB)

   Klicka på bilden för att titta på videon


Läs mer om 3M™ Performance Sprutpistol-system med PPS™ Series 2.0

Nu kan du få precisionsprestanda, lättviktig slitstark design och ett innovativt munstycke som gör att rengöring och byten går snabbare än någonsin. Du kommer att märka skillnad i kvaliteten och effektiviteten vid dina lackeringsjobb.

 

 


Stegvis guide – process för primerapplicering

Säkerheten främst! Följ alltid nationella regelverk beträffande lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) för användning mot faror, inklusive isocyanater. Den personliga skyddsutrustning som visas kanske inte är adekvat eller lämplig för ditt specifika användningsområde eller de ämnen som används.

 • Avfettning en karossdel med vit torkduk

  Steg 1 – Rengöring av ytan

 • Blandning av primer med 3M-spraykopp

  Steg 2 – Blandning av primer

 • Montering av sprutmunstycke på 3M Performance Sprutpistol

  Steg 3 - Montering av 3M™ Performance Sprutpistol

  • Dra tillbaka avtryckaren och se till att låsringen är i "+-konfigurationen".

   Skjut sprutmunstycket över vätskenålen och tryck mot sprutpistolkroppen. Skruva fast sprutmunstycket genom att vrida låsringen medsols tills flikarna låses fast i “X-konfigurationen”.

   Maximalt HVLP-driftstryck: 1,38 bar (20 psi)

   Driftstryckintervall är mellan 0,5 bar och 2,4 bar (7 psi till 35 psi)

   Rekommenderade produkter:

   3M™ Performance Sprutpistol

   3M™ Performance Gravity HVLP Sprutmunstycken

 • Lackerare applicerar primer på karossdel med 3M Sprutpistol-system

  Steg 4 - Primerapplicering 1:a lager

  • 3M™ PPS™-systemet tillåter applicering av primer från olika vinklar utan spill, vilket gör målning av kanter och hjulhus möjlig. Modern primerteknik har reducerat öppettiden.

   Använd nyligen blandad primer vid varje applicering för att undvika laminering av en yta och skuggeffekter efteråt (ringformad defekt syns när lösningsmedlet har avdunstat helt) och minskar därför avsevärt efterföljande slipningsarbete.

   Rekommenderade produkter:

   3M™ PPS™ Series 2.0 Midi

   3M™ PPS™ Series 2.0 Mini

   3M™-lock för PPS™ Series 2.0

 • Lackerare sprayar en vit bilkarossdel med hjälp av 3M-spraysystem

  Steg 5 - Primerapplicering 2:a lager

  3M™ Performance Sprutpistol & 3M™ PPS™ vid applicering av primer gör att du kan skapa en finare beläggning genom att du alltid har ett rent sprutmönster.

  Detta säkerställer en slätare primer. En slät primer sparar tid och arbete vid slipningen av primern.

  Rekommenderade produkter:

  3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cup System

  3M™-lock för PPS™ Series 2.0

 • Rengöring av sprutpistolnål med vit torkduk

  Steg 6 - Rengöring av 3M™ Performance Sprutpistol

  • Dra tillbaka avtryckaren. Vrid låsringen moturs och dra bort sprutmunstycket från pistolkroppen.

   Rengör nålen med en trasa och lösningsmedel.

   Montera det nya munstycket i den storlek du behöver och du är redo - förvara alltid 3M™ Performance-sprutpistolen med ett munstycke på för att skydda nålen.

   3M™ Performance Sprutpistol och 3M™ PPS™ Series minimerar rengöringsarbetet och minskar förbrukningen av lösningsmedel.

   Rekommenderade produkter:

   3M™ Rengöringsduk

 • Bil i en lackbox under forcerad torkning

  Steg 7 - Forcerad torkning

  Följ din färgleverantörs rekommendationer gällande objektstemperatur och torktid.

  Jämn torkning är en bra förutsättning för optimerad primerslipning.

  Forcerad torkning skyndar på reparationsprocessen och samtidigt torkar primern jämnare.

  En primer som härdat jämnt och fint är lättare att slipa.


Tekniska tips för applicering av primer på bil

Här följer några goda råd gällande applicering av primer innan användning och snabba tips om hur du gör beräkningar på materialet för varje jobb eller vid byte av munstycke. För mer ingående information, klicka på länken nedan för att se varje tips.

 • Kundutmaning:
  Rekommendationen från alla färgtillverkare är att använda de olika grå nyanserna hos en primer i förhållande till den färg som ska användas. Eftersom förändringen inom gråskalorna ofta verkar tidskrävande och kräver mycket rengöring kommer varje jobb att grundas med en och samma grå nyans.


  Tekniskt tips:
  Med kombinationen av 3M™ Performance Sprutpistol och 3M™ PPS™ Series 2.0 i appliceringen av primer kan du snabbt och enkelt ändra de rekommenderade grå nyanserna. Den höga halten solid substans i moderna primers gör rengöringen ännu besvärligare. Genom att de har en snabbare täckning hjälper våra produkter dig att spara på dyra klarlacker när det gäller rätt primernyans och färg.

 • Kundutmaning:
  När primern blandas används en blandning ofta för att grunda flera reparationer i slutet av en arbetsdag. Eftersom primern finns tillgänglig och man undviker besväret att blanda om och rengöra sprutpistolen på nytt.


  Tekniskt tips:
  Det finns flera anledningar till att primern bör blandas direkt och appliceras omedelbart - till exempel kortare reparationstider och bättre uppskattning av den mängd primer som krävs. Tack vare den moderna primerns kortare livslängd betyder det att den första primerappliceringen är bra, men ju längre primern har tid att påbörja härdningen sjunker kvaliteten. De olika 3M™ PPS™ Series 2.0-spraykoppsstorlekarna gör att du kan beräkna på det material som krävs för varje jobb, vilket minskar risken för att du blandar för mycket.

 • Kundutmaning:
  Höga halter av fast substans i moderna primers gör rengöringen svår och den korta hållbarheten hos moderna primers kräver omedelbar rengöring av pistolen. Detta gör att primerrester ansamlas och att sprutmönstret och prestandan försämras.


  Tekniskt tips:
  Vid regelbunden användning rekommenderas att byta munstycke dagligen för att bibehålla den överlägsna prestandan hos 3M™ Performance Sprutpistol. Byt definitivt munstycket om sprutmönstret börjar försämras eller om det börjar läcka vätska. När du sätter på ett nytt munstycke kan du förvänta dig att din spraypistol får en prestanda som hos en ny.


  På bilden: Förändring av sprutbild vid användning (utslitning) av munstycke.


  När ska jag byta munstycke?

Upptäck mer från 3M


Fråga en skadereparationsexpert
 • Tack för din förfrågan. Informationen du lämnar på denna blankett kommer att användas för att svara på din förfrågan antingen via e-post eller telefon. Förfrågan besvaras av en 3M-representant alternativt av en av våra auktoriserade affärspartners, med vilka vi kan komma att dela din personliga information i enlighet med 3M:s sekretesspolicy.

 • Alla fält är obligatoriska såvida de inte angetts som valfria.

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Skicka Skicka

Tack. 

Formuläret har skickats.

Vi ber om ursäkt.

Ett fel inträffade då informationen skickades in. Försök igen senare