3M Industrilim för plast sammanfogar polykarbonatdelar

Konstruktionsplaster

Sammanfogning av konstruktionsplaster i designprocessen.

FRÅGA EN 3M EXPERT

Design med konstruktionsplaster

Konstruktionsplaster som t ex ABS, akryl, polykarbonat, nylon, kompositmaterial och polyester, är mycket vanliga inom tillverkning eftersom de ger konstruktörer helt nya möjligheter. Konstruktionsplaster används för hållbara sammanfogningar som kräver beständighet mot krävande miljöer, till exempel industriell användning eller vädercykler. De är billiga, starka och robusta men samtidigt lättviktiga och kan enkelt formas för att passa komplicerade, specifika designbehov. Och eftersom de här typerna av plast har relativt höga ytenergier är det ganska enkelt att väta ytorna och sammanfoga med lim och tejp.


Varför konstruktörer väljer konstruktionsplaster

 • 3M Scotch Weld patron för limning av akryl och konstruktionsplaster

  Fördelar med konstruktionsplaster

  Konstruktionsplaster ger mer flexibilitet än metaller vid design av komplexa former. De ger unik prestanda och fungerar väl över ett stort temperaturområde. Konstruktionsplaster är mycket hållbara vilket gör att de kan användas i applikationer med exponering för väder och UV-strålning. De erbjuder även god utmattningstålighet.

 • Cykelkomponenter av konstruktionsplast sammanfogade med plastlim

  Plaster jämfört med metaller

  Den huvudsakliga fördelen med konstruktionsplaster jämfört med metaller är minskad vikt samtidigt som vissa prestandaegenskaper bibehålls. Konstruktionsegenskaper minskar även kostnader men det gäller inte bara kostnaden för råmaterialen. Det går att skapa komplicerade former med plast utan kostnader för stansning, borrning, bockning eller andra processer som krävs för metall. Och eftersom sådana former nästan alltid väger mindre än metall är de också billigare att frakta.

Häftämnesteknologi

Här är några av de bästa limmen och tejperna som används för sammanfogning av konstruktionsplaster. Om du vill veta mer om varje teknik kan du använda länkarna nedan.

 • Med 3M™ VHB™ Tejper kan du behålla idén intakt från skiss till konstruktion. Du slipper synliga mekaniska förband samtidigt som du snabbt och enkelt kan skapa en hållbar fog som bygger styrka över tid. Tack vare möjligheten att sammanfoga en mängd olika material kan du skapa robusta sammanfogningslösningar i nästan vilket designarbete som helst.

 • 3M™ Scotch-Weld™ Akrylbaserade konstruktionslim kan öka produktivitet och förbättra prestanda genom att ge starka, säkra fogar samt snabba härdtider och förbättrad estetik. 3M™ Akrylbaserade konstruktionslim ger hög slagtålighet, svag lukt, upp till 18 månaders lagringstid och behöver inte förvaras i kylskåp.

 • 3M Smältlim är kostnadseffektiva och mycket enkla att använda. Limmen flyter lätt ut och fyller sprickor på ojämna ytor. Smältlim är mycket bra för sammanfogning av konstruktionsplaster mot andra substrat och används ofta för skyltar, behållare, kantstuckatur och lister.

 • Dubbelhäftande tryckkänsliga häftämnen (PSA) är tunna tejper med häftämne på båda sidor. De passar perfekt för jämna, släta ytor och används ofta för sammanfognings- och packningsapplikationer i utstansat format för datorer, smarttelefoner, platta tv-skärmar och kontrollpaneler.

 • Återförslutningsbara fästsystem används i applikationer där delar måste tas bort eller omplaceras, till exempel inspektionspaneler, hissinredningar eller instrumentpaneler i fordon.


Sammanfogning med konstruktionsplaster

 • Ytenergi är en fysisk egenskap hos en materialyta som avgör om ett lim kommer att få direktkontakt. På ett material med hög ytenergi sprids limmet ut eller väter ytan. På ett material med låg ytenergi flyter limmet inte ut utan studsar på ytan som en droppe. Ett lim måste väta substratets yta för att ge vidhäftning. Konstruktionsplaster har relativt höga ytenergier jämfört med andra plaster och är därför ganska enkla att sammanfoga. Viss ytförberedelse kan ytterligare förbättra ytenergin men för många applikationer är det inte nödvändigt.

Typer av konstruktionsplaster

Varje plasttyp har sina specifika egenskaper. Här följer en kort diskussion om de vanligaste typerna och deras specifika egenskaper vid sammanfogning.

 • Golfklubba med huvud i kompositplast som hålls ihop med industriellt plastlim
  Kompositer

  Kompositer är plastmaterial med förstärkt fiber eller textil och en harts. Fibermaterialet är vanligtvis glas eller kol och hartsen är vanligtvis polyester eller epoxi. Kompositmaterial ger utmärkt hållfasthet i förhållande till vikt – idealiskt för applikationer inom flyg, elektriska kretskort och sportutrustning med höga prestanda. De är enkla att sammanfoga men det är viktigt att matcha limmet med både hartsen och specifika applikationskrav.

 • Pekskärm i polykarbonat sammanfogad med plastlim.
  Polykarbonat

  Polykarbonat är starkt, tåligt och transparent med relativt hög temperaturbeständighet. Det används i många applikationer eftersom det är helt extruderat, formgjutet eller varmformningsbart. Polykarbonat har en relativt hög ytenergi men har ofta en reptålig beläggning som kan komplicera valet av lim.

 • Tillverkade nylonkomponenter
  Nylon

  Nylon är en produktfamilj av starka, tåliga och temperaturbeständiga material som är vanlig som fiber och i textil. Materialet används ofta i bil- och elektriska komponenter. Nylon har en relativt hög ytenergi för att vara ett plastmaterial, men olika typer har olika krav för sammanfogning och formsläppmedel kan vara ett problem.

 • Gult fodral i ABS-plast med 3M-logotyp
  ABS

  ABS är en terpolymer tillverkad i akrylonitril, butadien och styren, och uppvisar god slagseghet och slagtålighet. Den är enkel att gjuta och används i en mängd olika konsumentprodukter. ABS är vanligtvis lätt att sammanfoga men ytenergin varierar efter grovlek (olika procentandelar av de tre monomererna).

 • Skylt med akrylbokstäver som ska sammanfogas med plastlim
  Akryl

  PMMA/akryl är transparent, splitterbeständig och enkel att forma eller skära. Den används som ersättning för glas och ofta i skyltar. Akryl är enkel att sammanfoga men det kan medföra utmaningar att applicera mot en repfri beläggning.

 • 3M Uretantejp appliceras på en vit skumdel
  Uretan

  De flesta polyuretaner är värmehärdande polymerer som inte smälter vid uppvärmning, men det finns även termoplastpolyuretaner tillgängliga. Uretan används i hög utsträckning för tillverkning av skum- och gummiprodukter för bland annat vadderings- och packningstätningar. Den används även för uretanlim och är jämförelsevis enkel att sammanfoga.

 • Segelbåtsskrov i polyester/glasfibers sammanfogat med industrilim
  Polyester

  Polyester är enkel att forma och används ofta som fiber, textil, film och flaskor. Den används även i elektriska och elektroniska komponenter och i tillverkningen av kompositmaterial. Polyester har en jämförelsevis hög ytenergi men för vissa applikationer är det viktigt att ta hänsyn till vissa aspekter vid sammanfogning som till exempel gel coat mot polyester/glasfiber på båtar.

 • Vinyl eller styv PVC i genomskärning som visar en fönsterbåge och glas som sammanfogas med 3M-lim
  Styv PVC

  Styv PVC kallas även vinyl och används i avloppsrör, hängrännor, dörrar, fönsterbågar, ytterpaneler och kreditkort, och är relativt enkel att sammanfoga. Flexibel PVC är svårare att sammanfoga och ibland blandas de två materialen ihop, så det är viktigt att beskriva substratet exakt.


Sammanfogningstyper

Det är ofta till stor hjälp att bestämma sammanfogningstyp och sedan fastställa vilket lim som passar bäst. De sex sammanfogningstyperna som visas nedan har olika designegenskaper som ofta bestämmer den typ av lim eller tejp som passar bäst.


Kontakta oss

Vi hjälper dig.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver produkt- eller applikationssupport eller vill komma i kontakt med en teknisk specialist. Du når oss på 08-92 21 00.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver produkt- eller applikationssupport eller vill komma i kontakt med en teknisk specialist. Du når oss på 08-92 21 00.