Hotell och restaurang

Hotell och restaurang

Designstyrda snygga inredningslösningar för ytor

Hitta en foliemontör

Arkitektursfolier i hotell- och restaurangmiljö

Hotell och restauranger förväntas ha den högsta kvaliteten på sina ytor, samtidigt som man har en tydlig och unik design. 3M:s yt- och glasfinish ger hotell- och restaurangägare och deras inredningskonsulter alternativ för nästan alla ytor. Det finns mer än 500 alternativ för färg och struktur bara från 3M™ DI-NOC™ Arkitektursfolier! Befintlig inredning kan bevaras och förnyas i stället för att bytas ut, vilket sparar tid och pengar utan att man kompromissar med stilen.

Simulator för arkitektonisk finish

Berättelse från en internationell hotellkedja

Ägarna till en modern hotellkedja behövde renovera alla sina befintliga fastigheter i lobbyer, hisshallar, sovrum, dörrar och egna restauranger, dessutom ville man anpassa varje hotell så att det passade känslan i staden där det ligger, t.ex. internationell stil för London, trendig stil för Amsterdam osv. Man ville hitta snabba, kostnadseffektiva lösningar och resultat med hög kvalitet. Arkitekten föreslog 3M DI-NOC Arkitektursfolier och Fasara glasfinish och förklarade att det inte bara finns ett stort antal alternativ, de är dessutom flexibla och enkla att montera.

Hotellkedjans ägare kunde använda flera olika alternativ för finish för att skapa olika och unika stämningar som passade hotellens olika platser. Den totala kostnaden för projektet hölls dessutom låg tack vare att inget ombyggnadsarbete krävdes för att genomföra renoveringen. En sak som hotellägarna var särskilt nöjda med var att monteringen av DI-NOC Arkitektursfolier och Fasara-glasfinish kunde ske på kvällstid utan oljud som störde gästerna, vilket gav avsevärda kostnadsbesparingar i och med att man inte behövde tömma lokalerna under renoveringen.

  • Hotellreceptionen

    Hotellreceptionen


Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta färger och metallicfärger som passar att använda på väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval glansiga, marmorerade, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på bänkar och andra möbler.

DI-NOC Produktkatalog

Glasfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta ytor som passar att använda på väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

3M Fasara glasfinish ger samma utseende och fördelar som etsade, sandblästrade, skurna, texturerade eller andra typer av dyra dekorativa glas till en bråkdel av kostnaden.

Broschyr för glasfinish

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta färger och metallicfärger som passar att använda på väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval glansiga, marmorerade, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på bänkar och andra möbler.

DI-NOC Produktkatalog

Glasfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta ytor som passar att använda på väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

3M Fasara glasfinish ger samma utseende och fördelar som etsade, sandblästrade, skurna, texturerade eller andra typer av dyra dekorativa glas till en bråkdel av kostnaden.

Broschyr för glasfinish

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta färger och metallicfärger som passar att använda på väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval glansiga, marmorerade, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på bänkar och andra möbler.

DI-NOC Produktkatalog

Glasfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta ytor som passar att använda på väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

3M Fasara glasfinish ger samma utseende och fördelar som etsade, sandblästrade, skurna, texturerade eller andra typer av dyra dekorativa glas till en bråkdel av kostnaden.

Broschyr för glasfinish

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta färger och metallicfärger som passar att använda på väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval glansiga, marmorerade, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på bänkar och andra möbler.

DI-NOC Produktkatalog

Glasfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta ytor som passar att använda på väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

3M Fasara glasfinish ger samma utseende och fördelar som etsade, sandblästrade, skurna, texturerade eller andra typer av dyra dekorativa glas till en bråkdel av kostnaden.

Broschyr för glasfinish

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta färger och metallicfärger som passar att använda på väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval glansiga, marmorerade, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på bänkar och andra möbler.

DI-NOC Produktkatalog

Glasfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta ytor som passar att använda på väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Glasfinish

3M Fasara glasfinish ger samma utseende och fördelar som etsade, sandblästrade, skurna, texturerade eller andra typer av dyra dekorativa glas till en bråkdel av kostnaden.

Broschyr för glasfinish
  • Restaurang

    Restaurang


Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval glansiga, träliknande, marmorerade, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på bänkar och andra möbler.

DI-NOC Produktkatalog

Glasfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta ytor som passar att använda på väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Glasfinish

3M Fasara glasfinish ger samma utseende och fördelar som etsade, sandblästrade, skurna, texturerade eller andra typer av dyra dekorativa glas till en bråkdel av kostnaden.

Broschyr för glasfinish

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval glansiga, träliknande, marmorerade, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på bänkar och andra möbler.

DI-NOC Produktkatalog

Glasfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta ytor som passar att använda på väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Glasfinish

3M Fasara glasfinish ger samma utseende och fördelar som etsade, sandblästrade, skurna, texturerade eller andra typer av dyra dekorativa glas till en bråkdel av kostnaden.

Broschyr för glasfinish

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval glansiga, träliknande, marmorerade, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på bänkar och andra möbler.

DI-NOC Produktkatalog

Glasfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta ytor som passar att använda på väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Glasfinish

3M Fasara glasfinish ger samma utseende och fördelar som etsade, sandblästrade, skurna, texturerade eller andra typer av dyra dekorativa glas till en bråkdel av kostnaden.

Broschyr för glasfinish

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval glansiga, träliknande, marmorerade, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på bänkar och andra möbler.

DI-NOC Produktkatalog

Glasfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta ytor som passar att använda på väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Glasfinish

3M Fasara glasfinish ger samma utseende och fördelar som etsade, sandblästrade, skurna, texturerade eller andra typer av dyra dekorativa glas till en bråkdel av kostnaden.

Broschyr för glasfinish
  • Hotellrum

    Hotellrum


Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på konturerade ytor.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på böjda ytor.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, marmorerade, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på paneler och möbler.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, texturerade och träliknande mönster som kan användas på många olika ytor, inklusive väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på konturerade ytor.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på böjda ytor.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, marmorerade, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på paneler och möbler.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, texturerade och träliknande mönster som kan användas på många olika ytor, inklusive väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på konturerade ytor.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på böjda ytor.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, marmorerade, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på paneler och möbler.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, texturerade och träliknande mönster som kan användas på många olika ytor, inklusive väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på konturerade ytor.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på böjda ytor.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, marmorerade, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på paneler och möbler.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, texturerade och träliknande mönster som kan användas på många olika ytor, inklusive väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på konturerade ytor.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på böjda ytor.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, glansiga, träliknande, marmorerade, metalliknande och andra texturerade ytor som passar att använda på paneler och möbler.

DI-NOC Produktkatalog

Ytfinish

Det finns över 500 DI-NOC-mönster att välja bland, inklusive ett urval matta, texturerade och träliknande mönster som kan användas på många olika ytor, inklusive väggar.

DI-NOC Produktkatalog

Broschyrer och dokument


3M-godkända foliemontörer

Hitta en 3M-godkänd foliemontör nära dig.


Om Arkitektursfolier i hotell- och restaurangmiljö

Det har aldrig tidigare varit lättare att renovera än med 3M:s Arkitektursfolier. Fräscha upp möbler, väggar, inventarier och detaljer med 3M DI-NOC-ytfinish.