Applicering av en skyddsbeläggning på en bil

Skyddsbeläggningar för stenskott och underrede

Skyddsbeläggningar för stenskott och underrede kan enkelt appliceras med 3M-teknik.

I varje plåtverkstad behöver man ibland använda material med högre viskositet, t.ex. primer som bygger mycket eller funktionella ytbeläggningar. Processen är vanligen inte så användarvänlig och innebär mycket rengöring – och det får du inte betalt för.

 • Applicering av en skyddsbeläggning med 3M Accuspray

  Se hur du applicerar skyddsbeläggningar med vår 3M™ Accuspray™ HGP sprutpistol.

  • 3M™ Accuspray™ HGP sprutpistol och 3M™ PPS™ tryckkoppar är avsedda för enkel applicering av beläggningar som underreds- och stenskottsskydd samt primers med hög viskositet. Genom att det går att kontrollera tjocklek och finish ger systemet minimalt avfall och sparar tid, vilket gör det effektivt – därtill minskas rengöringen till ett minimum.

   3M™ Accuspray™ sprutmunstycken, tryck och materialflöden möjliggör olika texturer på beläggningen, vilket gör att du enkelt kan uppnå önskad finish och matcha olika slags originalutseenden. 3M™ PPS™ tryckkopp tar luft från sprutpistolen och trycker ihop den, så att material med hög viskositet kan sprutas jämnt. När koppen utsätts för tryck kollapsar innerbehållaren och materialet frigörs med önskad struktur med 3M™ Accuspray™ HGP sprutpistol och 3M™ PPS™ tryckkoppar.

   Klicka på uppspelningsknappen i bilden för att titta på videon

   Kontakta en 3M expert


Fördelar med att använda 3M™ Accuspray™ HGP sprutpistol för skyddsbeläggningar.

 • Skyddsbeläggning mot stenskott.
  Minska appliceringstiden och bli mer produktiv.
  • Behövs inte flera lager med ytbeläggning – välj bara rätt inställning.
  • Du får snabbt rätt finish, vilket minskar appliceringstiden och gör att fler jobb kan slutföras.
  • Snabb och enkel rengöring tack vare lätt borttagbara sprutmunstycken av engångsmodell.
 • Accuspray HGP som används
  Sänk kostnaderna genom att minimera avfallet
  • 3M™ Accuspray™ HGP ger bättre kontroll över sprutning av ytbeläggningar jämfört med en konventionell pistol av Schutz-modell, vilket ger mindre materialspill.
  • Minimal översprutning.
  • Det krävs mindre lösningsmedel för rengöring, tack vare borttagbara delar av engångstyp (munstycke och innerbehållare).
 • 3M Accuspray-pistol
  Förbättrad ytfinish.
  • Flödeskontroll gör att du kan välja vilken textur och tjocklek du vill ha.
  • Sprutpistolens konstruktion och trycksatta koppar hjälper dig att uppnå jämn täckning.
  • Kontrollerbart sprutmönster.
  • Stenskottsskydd som kan målas över (vi rekommenderar att du lägger primer på stenskottsskyddet innan du lägger på baslacken).

Skyddsprodukter för stenskott och underrede

Upptäck vårt sortiment av skyddsprodukter för stenskott och underrede som låter dig göra effektiva och högkvalitativa reparationer i din verkstad.


Hur du ställer in 3M™ Accuspray™ HGP-pistolen

Steg-för-steg-guide för att börja applicera dina skyddsbeläggningar

 • Fäst den tryckluftsmatade regulatorn vid Accuspray™ HGP-pistolen.

  Steg 1 – fäst den tryckluftsmatade regulatorn

  • Fäst den tryckluftsmatade regulatorn vid 3M™ Accuspray™ HGP-pistolen. Använd två skiftnycklar för att fästa kontakten ordentligt.

   Rekommenderade produkter:

   3M™ Accuspray™ HGP sprutpistolskit

 • Montera munstycket på Accuspraypistolen

  Steg 2 – fäst munstycket

  • Välj 3M™ Accuspray sprutmunstycke utefter vilken finish du önskar.

    
   • 1,4 mm sprutmunstycke för släta, finkorniga beläggningar.
   • 1,8 mm sprutmunstycke för släta och medelgrova beläggningar.
   • 2,0 mm sprutmunstycke för medelgrova och grova beläggningar.

   Dra pistolens utlösare bakåt och håll kvar den. Sätt fast munstycket och säkerställ att låsknapparna är i linje med öppningarna. När du hör ett dubbelklick är munstycket helt fäst.

   Rekommenderade produkter:

   3M™ Accuspray™ munstycken

 • Fäst tryckkoppen vid Accuspray™ pistolen.

  Steg 3 – förbered och fäst tryckkoppen

  • Placera 3M™ PPS™ innerbehållaren i 3M™ PPS™ tryckkoppen och häll upp önskad mängd vätska i innerbehållaren. När innerbehållaren är fylld drar du ut filterfliken och tar bort den från 3M™ PPS™-locket. Fäst locket vid innerbehållaren och skjut det på plats så att det sitter ordentligt. Skruva på den svarta 3M™ PPS™ låsringen på 3M™ PPS™ tryckkoppen.

   Rekommenderade produkter:

   3M™ PPS™ tryckkoppar

   3M™ PPS™ Lock och innerbehållare

 • Anslut slangen till Accuspraypistolen.

  Steg 4 – Anslut slangen

  Anslut slangen till Accuspray™ 3M™ HGP-pistolen och koppla sedan luftslangen till regulatorn. Ställ in lufttrycket på 20 psi (1,4 bar) när du tryckt in utlösaren. Justera luftkontrollen från stängd till öppen genom att vrida den 1/4 till 1/2 varv. Nu är sprutpistolen klar att använda.


Vill du prata med en expert?

Hittar du inte vad du letar efter? Eller kanske du vill boka en demo? Klicka här för att kontakta oss!


Hur får du rätt textur?

Med 3M™ Accuspray™ HGP sprutpistol kan du skapa textur med utmärkt kontroll. Välj munstycksstorlek och justera pistolinställningarna för att få den textur du vill ha.

 • Accuspray™‑munstycken
  Munstyckets storlek
  • 1,4 mm : Lätta texturer – tunnare vätskor
  • 1.8 mm: Mediumtexturer
  • 2.0 mm: Tunga texturer – högre viskositeter
 • Justering av flödeskontroll på Accuspraypistolen
  Vätskekontroll

  För varje fjärdedels varv ändrar du vätskevolymen och materialutmatningen – och skapar den textur du vill ha.


Hur du rengör 3M™ Accuspray™ HGP-pistolen

Steg-för-steg-guide för att rengöra din 3M™ Accuspray™-pistol för fortsatt hög prestanda när du applicerar dina skyddsbeläggningar.

 • Koppla bort luftslangen från Accuspraypistolen.

  Steg 1

  Koppla från luftslangen, tryck utlösaren bakåt och släpp tillbaka flödet till koppen.

 • Ta bort luftslangen och PPS-koppen.

  Steg 2

  Ta bort luftslangen och 3M™ PPS™-koppen. Vid behov använder du förslutningslocket till förvaring för senare användning.

 • Spola genom Accuspray-munstycket

  Steg 3

  Med lämpligt lösningsmedel (eller vatten för vattenbaserat stenskottskydd) spolar du genom 3M™ Accuspray™-sprutmunstycket så att färgen sköljs bort.

 • Ta bort munstycket från Accuspraypistolen.

  Steg 4

  När du tycker att munstycket är helt rent trycker du tillbaka utlösaren och drar ut munstycket rakt ur sprutpistolen. Ta ut munstycket rakt för att inte flödesnålen ska böjas.

  Torka nålen ren och inspektera om munstycket är skadat. Om munstycket är skadat eller slitet kastar du det och använder ett nytt munstycke. Om munstycket är bra kan du fästa det igen och använda det nästa gång.

  Det är viktigt att 3M™ Accuspray™ HGP‑sprutpistolen hålls ren så att den kan användas länge på ett effektivt sätt.


Tekniska tips för reparation av skyddsbeläggningar för stenskott och underrede

Här finns värdefull kunskap om specifika utmaningar kring reparation av skyddsbeläggningar för stenskott och underrede, inklusive snabbtips för att förebygga vanliga problem som ...

 • Kundutmaning:

  Det är svårt att matcha de finare texturerna på moderna fordon. Att applicera flera lager av beläggningen för att få en fin textur är besvärligt och ger ofta inte önskat resultat.


  Tekniskt tips:

  En fin textur kan uppnås genom att använda 3M™ Accuspray™ sprutmunstycken med de mindre storlekarna 1,8 mm eller 1,4 mm vid rekommenderat spruttryck på 1,4 bar. Genom att vrida luftkontrollen 1/2 varv och vätskekontrollen 3/4 varv kan du spruta i valfri vinkel och uppnå mycket fina mönster.

 • Kundutmaning:

  För att uppnå olika texturer på ett fordon eller gradvis ändra texturerna på en panel behöver användaren ofta utföra flera arbetssteg och ibland ytterligare en mellanslipning.


  Tekniskt tips:

  3M™ Accuspray™ HGP ger bättre kontroll över applicering av ytbeläggningar för stenskott och underrede jämfört med en konventionell pistol av Schutz-modell. Du behöver bara maskera områdena och ändra inställningarna för pistolen steg för steg för att uppnå en gradvis finare struktur. Med flödeskontroll och kontrollerbart sprutmönster kan du nu uppnå de olika texturerna i ett arbetssteg.

 • Kundutmaning:

  I en verkstad finns ofta en rad mycket viskösa material som beläggningar för stenskottsskydd, beläggningar för underrede eller sprutbart spackel som alla behöver sitt eget applikationsverktyg. Förutom utmanande applikationsförhållanden är dessa verktyg också tidskrävande att rengöra.


  Tekniskt tips:

  På grund av den höga materialöverföringshastigheten genom tryckkoppsystemet kan du arbeta med ett stort utbud av material med hög viskositet och vanligtvis med bara en pistol för alla appliceringar: Sprutbart spackel, beläggning för stenskottsskydd eller material för underredsskydd.

  Börja med en liten munstycksstorlek för finare texturer – från liten (1,4 mm munstycke) till stor (2,0 mm munstycke). Det önskade mönstret kan skapas genom att utnyttja pistoltekniken (variera munstycksstorleken och/eller inställningarna för sprutbilden). Allt material bör alltid användas vid rumstemperatur.


Upptäck mer från 3M


Fråga en skadereparationsexpert

 • Tack för din förfrågan. Informationen du lämnar på denna blankett kommer att användas för att svara på din förfrågan antingen via e-post eller telefon. Förfrågan besvaras av en 3M-representant alternativt av en av våra auktoriserade affärspartners, med vilka vi kan komma att dela din personliga information i enlighet med 3M:s sekretesspolicy.

 • Alla fält är obligatoriska såvida de inte angetts som valfria.

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Skicka Skicka

Tack. 

Formuläret har skickats.

Vi ber om ursäkt.

Ett fel inträffade då informationen skickades in. Försök igen senare