3M Dynamic Mixing System – systemet för effektiv spackelapplicering

3M Dynamic Mixing System – systemet för effektiv spackelapplicering

 • Är du trött på envisa luftporer från karosserispackel?

  Eftersom munstycket till Dynamic Mixing System är förslutet så kommer det inte in någon luft vid blandning av spackel och härdare vilket ger en högkvalitativ slutfinish.

 • Bekymrad över spackelspill?

  Genom att du tar med sprutpistolen till området och blandar "på begäran" så förlorar du inte det som inte används – därtill sparar du arbetstid då du vid behov kan lägga på mer spackel direkt från patronen.

 • Trött på kladdig spackling?

  Det krävs ingen bedömning av mängd, ingen blandning eller rengöring. Med den snabba, smidiga processen kan du också slippa ett ytterligare lager med spackel. Det förslutna 3M-systemet gör att du håller både händer och arbetsyta rena – ett i stort sett renare resultat!

Stegvis guide – Dynamic Mixing System


 • Steg 1 – göra ren ytan

  Steg 1 – rengör ytan

  Rengör ytan på och runt reparationsområdet – följ rekommendationer från färgtillverkaren. Lämpligt för detta steg är 3M Panel Wipes 34567

 • Steg 2 – slipa ned reparationsområdet till ren metall

  Steg 2 – slipa ned reparationsområdet till bar metall

  Rekommenderad kornstorlek: Cubitron II 120+

  Tips: för att undvika kontaminering (korrosion) mellen stål och aluminium ska du alltid använda separata slipprodukter.

 • Steg 3 – välj rätt slags DMS-spackel

  Steg 3 – välj rätt slags DMS-spackel

  51002 – General Purpose Filler

  51003 – Heavy General Purpose Filler för djupare bucklor och med något längre öppentid

  51004 – Fine General Purpose Filler, smidigast att lägga på och slipa, snabbast härdning

 • Steg 3a – förbereda DMS-patronen

  Steg 3a – förbereda DMS-patronen

  • Ta bort locket och anslut ett munstycke. Var noga med att öppningarna stämmer med varandra
  • Se till att munstycket låses på plats och är fäst med krokarna.
 • Steg 3b – fäst DMS-patronen vid applikatorpistolen

  Steg 3b – fäst DMS-patronen vid applikatorpistolen

  • Skjut in kolven helt i applikatorpistolen
  • Se till att spindeln och den sexkantiga muttern passar ihop.
  • Vrid patronen på plats tills den är fastlåst.
 • Steg 3c – justera hastigheten

  Steg 3c – justera hastigheten

  Rekommenderas för alla 3M-spackel: vrid 2,5–3 varv från ett tidigare nolläge/stängd position.

 • Steg 4 – applicering av spackel – antingen... direkt på lagningen eller... på en spackelspade

  Steg 4 – applicering av spackel – antingen... direkt på lagningen eller... på en spackelspade

  Tips för applicering:

   • Mata ut exakt så mycket som behövs
   • Spacklet är optimalt blandat
   • Applicera direkt på reparationsområdet
   • Inget luftintrång när spacklet blandas
   • Säker process
   • Dra alltid tillbaka utlösaren helt
   • Lägg täta slag för att inte få in luft i spacklet.
   • Det idealiska är att mata ut 1 cm material för att spola igenom ett nytt munstycke innan du lägger på spacklet på plåten.
   • Öppentid för munstycket – cirka 2–3 minuter
 • Steg 5 – härda spacklet

  Steg 5 – härda spacklet

  Vanligen 10–15 minuter tills det är slipbart vid 21–24 °C – kan variera beroende på spackelsort, temperatur och reparationens storlek. Optimalt är IR-torkning.

 • Steg 6 - kontroll

  Steg 6 - kontroll

  Lägg på 3M Kontrollfärg igen för att belysa spacklets struktur och möjliggöra en kontrollerad snabb slipning. Kontrollfärgen hjälper också till att minska igensättning, slippapperet räcker längre.

 • Steg 7 – slipning av spackel

  Steg 7 – slipning av spackel

  Använd 3M Cubitron™ II 120+ med maskin eller rätt slipkloss och för att snabbt forma det spacklade området. Använd dammutsug!

  Lägg på 3M Kontrollfärg igen för att betona djupare repor och ojämnheter. Dessa slipar du sedan bort med ett 3M Cubitron II 180+ slippapper.

  För att få en riktigt fin yta bör du ta bort repor från 180+ med kornstorlek P240/P320. Använd gärna kontrollfärg för ett perfekt resultat.

  Det sista steget före sprutning av primer utför du med en oscillerande maskin (5mm) och P320. Använd gärna märkfärg!

  För att primern ska fästa väl rekommenderas att du bearbetar det omgivande området med P400/P500.