Applicering av skyddsöverdrag vid omlackering

Det går lätt att lägga på beläggningar som stenskydd och underredesskydd med 3M™ Accuspray™ HGP tryckluftspistol och PPS™-tryckkoppar.

I varje verkstad behöver man mer eller mindre regelbundet använda material med högre viskositet, t.ex. primer som bygger mycket eller funktionella ytbeläggningar. Processen är vanligen inte så användarvänlig och innebär mycket rengöring – och det får du inte betalt för.

3M™ Accuspray™ HGP tryckluftspistol och PPS™-tryckkoppar är avsedda för beläggningar med hög viskositet som underredsskydd, primer som bygger mycket och stenskottsskydd.

Genom att det går att kontrollera tjocklek och finish så ger systemet minimalt produktspill och sparar tid, vilket gör det effektivt – därtill minskas rengöringen till ett minimum.

Accuspray™ sprutmunstycken möjliggör olika texturer på beläggningen, vilket gör att du enkelt kan uppnå önskad finish och matcha olika slags originalutseenden.

PPS™ tryckkopp tar luft från sprutpistolen och trycker ihop den, så att material med hög viskositet ska kunna sprayas jämnt. När burken utsätts för tryck kollapsar innerbehållaren och materialet frigörs.

Om du lägger på ytbeläggningar med 3M™ Accuspray™ HGP tryckluftspistol kan du:

 • Minska spraytiden och bli mer produktiv

  Minska spraytiden och bli mer produktiv

  • Behövs inte flera lager med ytbeläggning – välj bara rätt inställning.
  • Du får snabbt rätt finish, vilket minskar spruttiden och gör att fler jobb kan slutföras.
  • Snabb och enkel rengöring tack vare lätt borttagbara sprutmunstycken av engångsmodell.
 • Förbättrad finish

  Förbättrad finish

  • Flödeskontroll så att du kan välja vilken textur och tjocklek du vill ha.
  • Sprutpistolens konstruktion och trycksatta burkar är en hjälp för att ge jämn täckning.
  • Kontrollerbart sprutmönster.
  • Övermålningsbart stenskottsskydd. (vi rekommenderar att du lägger primer på stenskottsskyddet innan du lägger på baslacken).
 • Minimalt spill till lägre kostnader

  Minimalt spill till lägre kostnader

  • Accuspray™ HGP ger bättre kontroll över sprutning av ytbeläggningar jämfört med en konventionell pistol av Schutz-modell, varför det blir mindre materialspill.
  • Minimalt överryk.
  • Det krävs mindre lösningsmedel för rengöring, tack vare borttagbara delar av engångstyp (munstycke och innerbehållare).

Hur lägger jag på funktionell ytbeläggning med systemet 3M™ Accuspray™ HGP tryckluftspistol?


Stegvis guide

 • Steg 1

  Steg 1

  Fäst den tryckluftsmatade regulatorn vid Accuspray™ HGP-pistolen. Använd två skruvnycklar för att fästa kontakten ordentligt.

 • Steg 2

  Steg 2

  Välj 3M™ Accuspray-sprutmunstycke enligt vilken finish du önskar.

    

   

   • 1,4 mm sprutmunstycke för släta, finkorniga beläggningar.
   • 1,8 mm sprutmunstycke för släta och medelgrova beläggningar.
   • 2,0 mm sprutmunstycke för medelgrova och grova beläggningar.

  Dra pistolens utlösaren bakåt och håll kvar den. Sätt fast munstycket och säkerställ att utlösningsknapparna är i linje med öppningarna.

  När du hör ett dubbelklick är munstycket helt fäst.

 • Steg 3

  Steg 3

  Placera PPS™-innerbehållaren i PPS™-tryckkoppen och häll upp önskad mängd vätska i innerbehållaren. När innerbehållaren är fylld drar du ut filterfliken och tar bort den från PPS™-locket. Fäst locket vid innerbehållaren och skjut det på plats så att det sitter ordentligt. Skruva på den svarta PPS™-låsringen på PPS™-tryckkoppen.

 • Steg 4

  Steg 4

  Anslut den mjuka slangen till Accuspray™ HGP-pistolen och koppla sedan luftslangen till regulatorn. Ställ in lufttrycket på 20 psi (1,4 bar) när du dragit i utlösaren och justera fläktkontrollen från stängd till öppen genom att vrida den 1/4 till 1/2 varv. Nu är sprutpistolen klar att använda.

Hur får du rätt textur?

Med 3M™ Accuspray™ HGP tryckluftspistol kan du skapa textur med utmärkt kontroll. Justera pistolinställningarna för att få den textur du önskar.

 • Medelgrov till lätt textur

  • Munstycke: 2,0 mm
  • Lufttryck: 1,4 bar
  • Fläktkontroll: ¼ till ½ varv
  • Flödeskontroll: 1 varv

  Kraftiga texturer

  • Munstycke: 2,0 mm
  • Lufttryck: 1,4 bar
  • Fläktkontroll: ¼ till ½ varv
  • Flödeskontroll: 1 ½ varv

Rengöring av pistolen


 • Steg 1

  Steg 1

  Koppla från luftslangen, dra utlösaren bakåt och släpp tillbaka flödet till koppen.

 • Steg 2

  Steg 2

  Ta bort luftslangen och PPS™-koppen. Vid behov använder du förslutningslocket till förvaring för senare användning.

 • Steg 3

  Steg 3

  Med lämpligt lösningsmedel (eller vatten för vattenbaserad färg) spolar du genom Accuspray™-sprutmunstycket så att färgen sköljs bort.

 • Steg 4

  Steg 4

  När du tycker att munstycket är helt rent drar du tillbaka utlösaren och drar ut munstycket rakt ur sprutpistolen. Ta ut munstycket rakt för att inte flödesnålen ska böjas.

 • Steg 5

  Steg 5

  Torka nålen ren och inspektera om munstycket är skadat. Om munstycket är skadat eller slitet kastar du det och använder ett nytt munstycke. Om munstycket är bra kan du fästa det igen och använda det nästa gång.

3M™ Accuspray™ HGP tryckluftspistol jämfört med vanliga tryckluftspistoler av Schutz-modell • Nyheter

 • Resurser

 • Här köper du

 • Support


Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Ändra ort
Sverige - svenska