Användare av hörselskydd PPE.
Många ljud, en hörsel. Skydda den!

Hörselskador på grund av buller

 • symbol för 25 %-ig hörselnedsättning
  • Visste du att hörselnedsättning är en av de vanligaste yrkesrelaterade åkommorna i världen?

   Varje dag utsätts miljontals arbetare för bullriga arbetsförhållanden. Nästan 25 % av dem kommer att lida av hörselnedsättning. I Europa är problemet så stort att cirka 40 miljoner arbetare utsätts för högt ljud och över 13 miljoner lider av någon form av hörselproblem. Detta är särskilt vanligt inom byggbranschen och inom tillverkningsindustrin*.

   3M ser att det här problemet är en av de största utmaningarna inom arbetet med skydd av anställdas hälsa. Det är därför vi erbjuder dig bättre insikt i detta problem, tillsammans med skräddarsydda lösningar, som inkluderar ett hörselskyddsprogram och ett brett utbud av innovativa säkerhetsprodukter.

   *Europeiska arbetsmiljöbyrån "Rapport – Minska riskerna från buller på arbetsplatsen" daterad 2005-10-26
   Obs: Statistiken kan variera mellan EU 27 medlemsländer, så det är tillrådligt att granska data som släppts av dina nationella tillsynsmyndigheter.

  • Ladda ner Hear for Life Toolkit 

Vad krävs för att skada vår hörsel?

 • Decibelskala DBA-diagram

  Det är väl känt att upprepad exponering för ljudnivåer över 85dB(A) kan leda till permanent hörselnedsättning och utveckling av tinnitus som är konstant "ringande" ljud i örat. Hörselnedsättning har inte bara en negativ effekt på vår förmåga att utföra dagliga uppgifter, inklusive arbetsrelaterade, utan kan också orsaka andra hälsotillstånd inklusive ångest, stress, högt blodtryck och dålig koncentration som potentiellt kan leda till olyckor, till exempel.

  Hörselnedsättning är ett smygande problem som utvecklas under en längre tid och tidiga tecken missas eller avfärdas ofta. Men irreversibla hörselskador kan också orsakas av akustiskt trauma som ett resultat av exponering för plötsligt och oväntat mycket högt ljud som en explosion.

  Hörselskada på grund av buller är fortfarande en av de vanligast förekommande arbetsskadorna.

  Utan hörselskydd

  Vid 85 decibel är din hörsel i riskzonen efter 8 timmar
  Vid 91 decibel är din hörsel i riskzonen efter 2 timmar
  Vid 105 decibel är din hörsel i riskzonen efter bara 5 minuter
  Vid 115 decibel är din hörsel i riskzonen inom några sekunder
  Vid 140 decibel är omedelbar hörselskada och smärta möjlig

 • Ung dotter som viskar till far

  Hörselnedsättning påverkar mer än hörseln

  Vi alla älskar olika ljud: ljudet av barnens skratt, kattens spinnande, en forsande flod, fågelsång, musik eller en bils finstämda motor. Vi har alla bara en hörsel, och vi bör skydda den eftersom hörselnedsättning orsakar många ytterligare konsekvenser.

  Hörselnedsättning gör kommunikationen mycket svårare. Människor med betydande hörselskador drar sig ofta ur sociala sammanhang, eftersom de inte kan delta fullt ut ens i ett enkelt samtal. Det är ett liv utan fågelsång, som leder till ensamhet och depression. Låt oss skydda vår hörsel för att kunna lyssna på ljuden vi älskar att höra.

Arbetare som använder personlig skyddsutrustning
Hörselnedsättning orsakad av buller är 100% oåterkallelig, men den går också att förebygga till 100%!

Hur allvarlig och oåterkallelig bullerorsakad hörselnedsättning än är, är den också fullt möjlig att förebygga. Vi har utvecklat en verktygslåda för att hjälpa dig att implementera ett effektivt hörselskyddsprogram, förstå regulatoriska krav och välja rätt hörselskyddslösningar för dina anställda.

Ladda ner Hear for Life Toolkit

3M:s center för hörselskydd

 • Upptäck vårt unika program för hörselskydd som hjälper dig ge dina anställda det bästa skyddet mot farligt buller. Från bullermätning till programutvärdering – 3M erbjuder support i alla skeden av arbetet!

Steg i ett 3M hörselskyddsprogram
Man som tar ett passformstest för hörselskydd

Passformstest av hörselskydd

3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System gör det enkelt att mäta varje anställds unika skyddsnivå vid passformstestning av hörselskydd och gör att du inte behöver gissa hur ditt hörselskyddsprogram efterlevs.

BOKA EN DEMO IDAG!

3M Hörselskydd och kommunikationslösningar

 • 3M™ PELTOR™ EEP-100 hörselpropp
  3M™ PELTOR™ EEP-100 elektronisk hörselpropp
  • Trådlösa hörselproppar för skydd mot kraftigt buller
  • Utformad för att förbättra situationsmedvetenhet och kommunikation
  • Levereras med en kompakt förvaringsbox för USB-laddning och erbjuder 16 timmars driftstid
  MER
 • 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Hörselproppar
  3M™ E-A-R™ Flexible Fit Hörselproppar
  • Fast men flexibelt skaft, för tillpassning i örat med en eller två händer
  • Mjukt skaft av skum som ger ett säkert grepp
  • Att ingen nedrullning krävs underlättar till att hålla proppen ren
  • Bra för användare med handskar eller smutsiga händer
  MER
 • 3M™ PELTOR™ X4 Hörselkåpor
  3M™ PELTOR™ X4 Hörselkåpor
  • Hörselskydd på hjässbygel med dämpvärde (Single Number Rating) på 33 dB för måttlig till hög bullerexponering
  • Konstruktion med smal profil för bättre kompatibilitet med annan personlig skyddsutrustning (PPE)
  • Design med delad hjässbygel underlättar värmeventilation och har bra passform och balans
  • Hörselkåporna vinklar sig för att säkerställa anpassad passform och komfort för enskilda användare
  MER