3M Hörselskydd

Välkommen till 3M Center för hörselskydd

Tre steg för att säkerställa att rätt hörselskydd används; Detektering -Val av skyddsprodukt - Validering

Hörselskydd

Som global ledare inom hörselskydd och passformstestvalidering levererar 3M enkla och heltäckande lösningar för komplexa bullersituationer.


Produktkatalog


Videoklipp


Utmaningar inom Hörselskydd

 • sound waves icon
  Detection

  The first step in solving the challenge is to measure the noise levels your workers are facing. When you've detected the noise levels, you can select the appropriate protection for the job.

 • Skydd ikon
  Skydd

  3M har ett brett utbud av innovativa hörselskydd, vilket gör det lätt att välja rätt lösning. Våra hörselproppar och hörselkåpor finns i många olika modeller och storlekar för att passa olika användare. De är utformade för bekväm, långvarig användning och kan hjälpa dig att uppfylla kraven i ditt hörselskyddsprogram.

  Välj hörselskydd

 • Validering ikon
  Validering

  Att integrera passformstester av hörselskydd i ditt skyddsprogram är fördelaktigt för alla användare. 3M™ E-A-Rfit™ Validation System gör det enklare att utrusta, utbilda och motivera användarna och att avgöra hur väl hörselskyddsprogrammet fungerar på lång sikt.

  Gå till produkter för passformstest av hörselskydd


Your Hearing Conservation Program Starts here

Ditt hörselskyddsprogram börjar här

Kom igång med ditt hörselskyddsprogram

hearing protection

Looking for the right hearing protection?

Not sure what you need?

Let us help!

TRY IT NOW

Mer information

 • Varför ska du välja hörselskydd från 3M?
  40 miljoner anställda exponeras för höga bullernivåer och 13 miljoner lider av hörselproblem trots branschföreskrifter*. Du kan utveckla ditt hörselskyddsprogram med nya angreppssätt. Att implementera en lösning som gör skillnad börjar med en insikt i vilka faror, föreskrifter och faktorer som påverkar skyddet. * Källa: Europeiska arbetsmiljöbyrån
 • Passformstester är viktiga och det är viktigt att få tillförlitliga resultat. 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System mäter effektiviteten hos hörselpropparna inifrån örat och ger korrekta kvantitativa resultat. Eftersom båda öronen kan testas samtidigt har du mer tid att utbilda användarna om passformens och regelefterlevnadens betydelse.

  • Passform

   Låt användarna sätta in hörselskyddet.

  • Test

   Använd PAR för att välja rätt hörselskydd.

  • Utvärdera

   Använd PAR för att anpassa valet av hörselskydd.

 • Den vanligaste rapporterade arbetsskadan: data från Europeiska arbetsmiljöbyrån visar att bullerskador är den mest rapporterade arbetsskadan i EU. En tredjedel av alla anställda i Europa är utsatta för risk. Enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån exponeras en tredjedel av alla anställda i Europa för potentiellt farliga bullernivåer.
 • Det viktigt att veta vilka ljud som kan orsaka hörselskador och kräver hörselskydd, både hemma och på arbetet.

  De största utmaningarna vid implementering av hörselskyddsprogrammet : Varje miljö är unik och användarna kan utsättas för en mängd olika ljudnivåer under arbetsdagen.

  Den mänskliga faktorn: Alla öron är olika så det finns ingen one size-lösning för hörselskydd. Nyckeln till optimalt hörselskydd är bästa möjliga passform.

  Kommunikation: Även om det är viktigt att användarna kan kommunicera och höra varningsljud måste deras hörsel samtidigt skyddas mot farliga bullernivåer.