Scotchgard™ Skydd för fjädrande golv

Scotchgard™ Skydd för fjädrande golv

Nästa generation av skydd för fjädrande golv är här.

Nästa generations Scotchgard™ Skydd för fjädrande golv

Just när du trodde att Scotchgard™ Skydd för fjädrande golv inte kunde prestera bättre, kommer en nyformulerad lösning för ett golv som tål nästan vad som helst.

Välkommen till en ljusare framtid för fjädrande golvvård. Vårt golvskydd för nästa generation är inte din genomsnittliga golvfinish. Det är en egen sammansättning som skyddar och förbättrar ditt golvs utseende bättre än traditionell akrylgolvfinish som finns på marknaden i dag.


 • Prestanda, produktivitet och miljömässig hållbarhet.

  Prestanda, produktivitet och miljömässig hållbarhet.

  • Överlägsen glansretention och beständighet mot svarta märken samt enklare borttagning av svarta märken*
  • Överlägsen markbeständighet*
  • Bygger initial hårdhet 40 % snabbare än ledande konkurrerande märken för traditionell akrylgolvsfinish
  • Högre statisk friktionskoefficient (SCOF) mätt med ASTM-D2047*
  • Fyra gånger mer hållbart än ledande konkurrerande märken för traditionell akrylgolvsfinish
  • Miljömässigt hållbar, utan stark lukt och zink***
  • Överlägsen beständighet mot handdesinfektion****
  • Certifierat av National Floor Safety Institute (NFSI) för att det ger "bra grepp"
  • Vinnare av ISSA Innovation Award 2014


 • 3M™ Skyddssystem för fjädrande golv - Mindre underhåll, färre kemikalier.

  3M™ Skyddssystem för fjädrande golv - Mindre underhåll, färre kemikalier.

  När du väl har skyddat dina golv med Scotchgard™ Skydd för fjädrande golv hjälper enkel daglig rengöring med rätt verktyg och produkter dig att bevara deras utseende.

  • Förbättrar produktiviteten och minskar driftskostnaderna*
  • Miljömässigt hållbart - använder färre lager och hjälper till att förhindra att kemikalier slipas bort****


 • (*) Jämfört med konkurrerande traditionell akrylgolvsfinish från ledande märken
  (**) Baserat på data av beläggningsnötning (sju dagars härdning) med Schieffer-maskin.
  (***) Miljömässigt hållbart, formulerat utan: zink och andra tungmetaller, fluorkemikalier, NPE, APE. Mindre lukt jämfört med konkurrerande traditionell akrylgolvfinish från ledande märken, låg VOC (mindre än 0,1 %). Skyddet kan också bidra till att minska kemikalieanvändningen genom att minska antalet slipningstillfällen när det används som ett skyddssystem i två lager.
  (****) Jämfört med ledande konkurrerande traditionell akrylgolvfinish från ledande märken, baserat på 8 timmars exponering.


Videor


Vanliga frågor

Viktigt meddelande till användaren med teknisk information: Den tekniska informationen, rekommendationer och andra framställningar i detta dokument är baserade på tester eller erfarenhet som 3M anser är pålitliga, men riktigheten eller fullständigheten av sådan information är inte garanterad. Produktanvändning: Många faktorer utanför 3M:s kontroll och unikt inom användarens kunskap och kontroll kan påverka användningen och prestanda för en 3M-produkt i en viss tillämpning. Givet de olika faktorer som kan påverka en 3M-produkts användning och prestanda är användaren själv ansvarig för att utvärdera 3M-produkten och fastställa om den är lämplig för ett visst syfte och passar för användarens tillämpningsmetod. Garanti och begränsad omfattning: 3M garanterar att varje 3M-produkt är fri från defekter i material och tillverkning i 90 dagar från inköpsdatum från 3M:s auktoriserade distributör. 3M GER INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Om en 3M-produkt inte överensstämmer med den här garantin ska den enda och exklusiva gottgörelsen vara, efter 3M:s gottfinnande, att ersätta 3M-produkten eller återbetala inköpspriset. Ansvarsbegränsning: Förutom då det är förbjudet enligt lag, tar 3M inget ansvar för förlust eller skador som uppkommer på grund av denna 3M-produkt, oavsett om det gäller direkta, indirekta, särskilda, oavsiktliga eller efterföljande skador oavsett juridisk doktrin.