Skötsel- och underhållsguider

Skötsel- och underhållsguider

För viss skyddsutrustning från 3M krävs regelbundna kontroller och underhåll för att säkerställa optimala prestanda och skydd.
Förutom att sänka skyddsnivån kan dåligt underhåll förkorta livslängden hos skyddsutrustningen och medföra kostnader för utbytesprodukter.
Vägledning till lämpliga kontroller finns i instruktionsboken som medföljer skyddsutrustningen. Skötsel- och underhållsguider gör informationen tillgänglig på daglig basis och är en visuell påminnelse.

Välj guide efter produkt