Medarbetare hos 3M i Singapore
Hos oss hjälper vi varandra.

Mångfald på 3M

Hos oss kan du bidra till att skapa en bättre värld. Vi använder teknik på olika sätt för att öka livskvaliteten. Vi är en nyfiken och kreativ grupp människor med idéer som ändrar framtiden.

3M har kontor i fler än 70 länder. Vi har fler än 35 000 medarbetare i USA och nästan 55 000 i resten av världen. Vi skapar en integrerande miljö där människor känner sig trygga, respekterade och uppskattade och där du har friheten att vara kreativ och nyskapande.

Hos 3M är mångfald nödvändig för innovation. Vi söker och värdesätter olika typer av människor – människor med olika tankesätt, erfarenheter, etnisk tillhörighet, ålder, kön, religion, personlighet och stil. Våra medarbetares kompetens, erfarenheter och förmågor är det som driver företaget framåt och som gör att vi kan fortsätta.

Mångsidighet är skillnaden och integrering ökar de skillnaderna.

Mångsidighet är skillnaden och integrering ökar de skillnaderna.

 • Människor


  Vi söker och värdesätter olika typer av människor – människor med olika tankesätt, erfarenheter, etnisk tillhörighet, ålder, kön, religion, personlighet och stil. Våra medarbetares olika kulturer, nationaliteter, bakgrunder och insikter samt psykiska och mentala förmågor stärker vår kreativitet och våra idéer. Våra medarbetares kompetens, erfarenheter och förmågor är det som driver företaget framåt och som gör att vi kan fortsätta. Det återspeglas även hos våra kunder och på marknaden.

 • Policy


  Vi strävar efter en integrerande miljö där våra medarbetare känner sig trygga, engagerade och fria att vara kreativa och nyskapande. Integrering ingår i våra ledarskapsmetoder. Vår kampanj ”Jag är med” lanserades i 50 länder och utformades för att stärka och bygga på integreringskultur. Vi vill att alla våra medarbetare ska känna sig uppskattade och veta att de kan vara sig själva varje dag på arbetet.

 • Samhällstjänster


  För oss på 3M är det viktigt att engagera sig i samhället och det är en viktig del i det vi gör. Genom att engagera oss i de samhällen där vi bor och arbetar kan vi ge och lära oss av andra. Detta spär på vår passion för att förbättra allas livskvalitet. Tack vare att vi tillvaratar dessa möjligheter visar vi även för omvärlden att 3M är en perfekt arbetsplats för alla typer av människor.


Videklipp på integrering av 3M-medarbetare

Medarbetare hos 3M i Italien

Rekrytering av medarbetare med olika kompetenser

För att säkerställa att vår personal representerar våra samhällen och kunder vidtar vi följande åtgärder:
 

 • Utformar strategiska samarbeten med många yrkesorganisationer, gymnasier och universitet för att hitta mångsidiga kandidater
 • Ser till att våra personalnätverk deltar i rekryteringsaktiviteter på olika campus
 • Åtar oss att bygga upp en stort nätverk av begåvade människor genom att investera i morgondagens arbetsstyrka

3M Infographic Global Women


Program och aktiviteter

 • Internationella kvinnodagen
  Internationella kvinnodagen skapades 1977 av FN:s generalförsamling. 3M värdesätter den internationella kvinnodagen genom att fira den globalt. Alla som arbetar på 3M uppmuntras till att bära rött, uppvakta och respektera de kvinnor som har inspirerat dem, och mycket annat. Se hur faciliteter runt om i världen firade internationella kvinnodagen. Titta på en global översikt över hur 3M 2015 firade internationella kvinnodagen i fler än 50 länder. Titta även på det här videoklippet som visar hur Storbritannien/Irland firade.
 • År 2002 förklarade FN:s generalförsamling den 21 maj som den årliga världsdagen för kulturell mångfald. År 2011 grundades en kampanj på gräsrotsnivå, ”Gör en sak för mångfald och integrering”. Firandet av världsdagen för kulturell mångfald uppmuntrar människor till att vidta konkreta åtgärder för att stödja mångfald. Hos 3M informerar vi människor om världsdagen för kulturell mångfald och uppmuntrar dem att delta. Här är några resurser och idéer:

  Gå med i GlobeSmart för att få ingående information om hur verksamhet bedrivs i fler än 90 länder.

  Låt dig inspireras och få idéer från den här listan.

  Besök sidan Gör en sak för mångfalden

  FN

 • Nyckeln till att tillvarata våra olika potentialer är integrering. Integrering leder till engagemang, engagemang leder till kreativitet, kreativitet leder till innovation och innovationen manifesteras i form av tillväxt. I september kommer evenemang och aktiviteter hos 3M att visa hur 3M:s medarbetare kan bidra till en inkluderande miljö.

3M:s infografik för Centralamerika