EOE-information

Hos 3M arbetar vi i en miljö där vi är engagerande och samarbetar och där idéer kan uttryckas fritt. Vi tar hänsyn till geografisk hemvist, kulturer och marknader när vi löser våra kunders problem. Vi har en öppen kommunikation och är kreativa. Experimentlusta uppmuntras.