Förmåner

En titt på 3M:s totala bonusar

Hos oss kan du växa genom utmanande arbete inom ett ledande globalt företag och belönas för dina insatser. När du är som bäst på det arbete du brinner för bidrar det till 3M:s framgång och ännu mer till framgång för dig själv. Se dig omkring! Du kommer du att märka att det finns inspirerande möjligheter överallt omkring dig.

 • Vi kallar vårt kompensations- och förmånspaket för ”3M Incentive”.

  3M Incentive består av en serie planer och program som är avsedda för att locka, behålla och motivera högpresterande medarbetare som vi är beroende av för att växa och nå framgång. 3M Incentive kan delas in i tre områden:

  Din lön. Bli belönad för dina insatser med en konkurrenskraftig grundlön och en provisionsbaserad lön som är relaterad till företagets resultat och den enskilda prestationen.

  Dina förmåner. 3M erbjuder attraktiva förmåner som är skräddarsydda efter relevant socialförsäkring och landets förmånssystem. Detta kan omfatta pensionsplaner, företagsaktier för medarbetare och andra resurser som ökar din livskvalitet, både psykiskt och fysiskt.

  Ditt liv på 3M. Väx med utmanande arbetsuppgifter genom att leda projekt, arbeta med olika typer av begåvade människor och hitta oändliga möjligheter att vidareutveckla din kompetens, samtidigt som du får tillgång till förmåner, program och resurser.

Din lön

 • Din lön kan omfatta två delar: en grundlön och en flexibel lön. Månadslönen gäller för alla medarbetare och den flexibla lönen erbjuds till berättigade medarbetare och kan omfatta årliga bonusar, försäljningsbonusar eller andra bonusar.

  Årlig bonusplan (AIP, Annual Incentive Plan)
  Den årliga bonusplanen (AIP) är en del av den berättigade medarbetarens lön relaterad till företagets och affärsenhetens resultat samt den enskilda medarbetarens prestation. I de flesta fall är du berättigad till AIP om då är en aktiv medarbetare, som arbetar utanför tillverkningen och som uppbär lön från 3M. Medarbetare som är berättigade till försäljningsbaserad provision uppbär ingen bonus.

  Försäljningsbaserad provision
  Varje försäljares lön utgörs av en grundlön samt en försäljningsbaserad provision som betalas ut per månad eller kvartal beroende på vilket företag du representerar.

  Långsiktig bonusplan (LTIP, Long-Term Incentive Plan)
  vissa medarbetare på högre chefsnivåer (och motsvarande) är berättigade till aktieandelar baserat på ansvarsnivå, individuell prestation och ledarskapsförmåga.


Dina förmåner

 • 3M erbjuder konkurrenskraftiga förmåner i linje med den lokala marknaden. Huvudförmånerna är relaterade till hälso- och sjukvård samt pension. De här planerna kan variera beroende på land och på den lagstiftning som gäller där.