livsmedelsindustri

Personlig skyddsutrustning för livsmedelsindustri

Investeringar i skyddsutrustning för användning i livsmedelsindustrin kan ge stora besparingar på sikt.

Personlig skyddsutrustning för livsmedelsindustrin

Det finns många processer och tillämpningar i livsmedelsindustrin som kan utgöra hälsorisker, till exempel. vägning, dispensering, mixning, skärning, rengöring av transportmedel inomhus och lagerhållning. Det är viktigt att personalen är ordentligt skyddad mot sådana risker. 3M har utvecklat effektiva produkter för detta syfte.

 


VIDEOKLIPP


Skyddsprodukter för livsmedelsindustrin

 • Hörselskydd

  Hörselskydd

  Ledande inom utvecklingen av hörselskydd

  De flesta livsmedelsindustrier har processer med farliga bullernivåer mellan 85 dB(A) och 95 dB(A). Typiska exempel är bageri-, mejeri- och konfektindustrin Inom malning, dryckestillverkning och köttindustri kan bullernivåerna nå ända upp till 100 dBA. 3M har ett brett sortiment av produkter som är specialutformade för farliga bullernivåer inom livsmedelsindustrin, bland annat hörselproppar, hörselkåpor och kommunikationsheadset.

  Få insikt i varje individs behov av hörselskydd genom att använda 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.

  Se hörselskydd för livsmedelsindustri


 • Ögonskydd

  Ögonskydd

  3M erbjuder främst två produkter inom ögonskydd som passar perfekt för användning inom livsmedelsindustrin. På grund av de potentiella riskerna i den här typen av miljö är det viktigt att skydda ögonen på rätt sätt. Underhåll av maskiner orsakar ofta flygande damm och partiklar. Se produkterna från 3M som förebygger dessa risker.

  Se ögonskydd för livsmedelsindustri


 • Andningsskydd

  Andningsskydd

  Frekvent exponering för partikeldamm från exempelvis mjöl, kryddor och kaffepulver inom livsmedelsindustrin kan orsaka allvarliga luftvägsbesvär. Personer som maler, siktar och väger ingredienser är särskilt utsatta för risker.

  Med mer än 30 års erfarenhet av andningsskydd erbjuder 3M ett sortiment av filtrerande halvmasker av hög kvalitet som ger tillförlitligt skydd mot partikeldamm.

  Se andningsskydd för livsmedelsindustri


 • Skyddskläder

  Skyddskläder

  3M tillhandahåller heltäckande användarskydd för livsmedelsindustrin med ett sortiment av skyddskläder som kompletterar våra andnings-, hörsel-, huvud- och ögonskydd.

  Skyddskläder, laboratorierockar och tillbehör av hög kvalitet ger andningsbarhet och komfort och stänk- och jetstråleskydd som du kan lita på. Den höga kvaliteten säkerställer effektiv användning och skyddar användaren mot potentiella risker och korskontaminering.

  Se skyddskläder för livsmedelsindustri