Säkert. Rätt passform varje gång.

Passformstestning

3M Center för Andningsskydd

Tättsittande andningsskydd måste sluta tätt mot användarens ansikte för att ge förväntat skydd. Det gäller även filtrerande halvmasker. Därför är passformstester av andningsskydd obligatoriskt i många länder. Passformstester ska dessutom utföras:

 

 • När ett andningsskydd av annan storlek, stil, modell eller tillverkare används.
 • Efter fysiska förändringar som kan påverka passformen, t.ex. viktökning/-minskning eller tandvårdbehandlingar.
 • Regelbundet i vissa länder, t.ex. minst en gång per år i USA.

 

Enligt aktuella föreskrifter krävs det inte att man är certifierad för att utföra passformstester. Dock måste man ha kompetens att utföra ett test, kunna visa användare hur man sätter på sig ett andningsskydd korrekt, kunna rengöra och underhålla utrustningen på rätt sätt samt kunna identifiera ogiltiga tester. I vissa länder finns kompetensutvärderingsscheman, till exempel BSiF-schemat Fit2Fit i Storbritannien.

Läs mer om föreskrifterna för passformstester

Det finns två typer av test: kvalitativa och kvantitativa.

 • Kvalitativt passformstest (QLFT)

  Ett kvalitativt passformstest (QLFT) kan bara användas för att testa passformen:

  Endast filtrerande halvmasker (med partikel- eller kombinationsfilter). Kvalitativa metoder kan vara lämpliga för helmasker enligt vissa föreskrifter och endast under vissa förhållanden. QLFT är ett godkänt/ej godkänt-test och är beroende av användarens förmåga att känna smaken på godkända testämnen, till exempel:

  o Sackarin (sött): kan testa andningsskydd med partikelfilter i alla klasser.
  o Bitrex® (beskt): kan också testa andningsskydd med partikelfilter i alla klasser.

  Varje QLFT-metod har sju övningar som utförs under en minut var:
  o Normal andning.
  o Djup andning.
  o Röra huvudet från sida till sida.
  o Röra huvudet upp och ned.
  o Luta överkroppen framåt.
  o Läsa/prata  högt.
  o Normal andning igen.

  Läs mer om protokollen för passformstester

 • Kvantitativt passformstest (QNFT)

  Ett kvantitativt passformstest (QNFT) kan bara användas för att testa passformen hos tättsittande andningsskydd. Det innefattar användning av ett instrument som mäter läckage runt ansiktstätningen och skapar ett numeriskt värde som kallas ”passformsfaktor”. Det finns tre vanliga ONFT-testprotokoll:


  • Genererad aerosol med en ofarlig aerosol så som vanligt salt (NaCl) som genererats i en testkammare.
  • CNC (Condensation Nuclei Counter) använder omgivande aerosol och kräver ingen testkammare.
  • CNP (Controlled negative pressure) använder ett test som skapar vakuum genom att tillfälligt stänga av luftflödet. (Det finns en fjärde metod som är en förkortad version av den här.)

  I QNFT-testet används samma sju övningar som i QLFT-testet (samt ett extra ”grimastest” där testobjektet ler eller rynkar på ansiktet i 15 sekunder i USA).

  En passformsfaktor på minst 100 krävs för halvmasker, och minst 500 (USA) eller 2 000 (Storbritannien) krävs för helmasker med negativt tryck.


 • Vikten av bra passform

  Andningsskyddets passform är viktig eftersom den omfattar flera viktiga faktorer:


  • Tätning.
  • Kompatibilitet.
  • Stabilitet.
 • andningsskydd

  Andningsskyddets tätning

  En god passform innebär att andningsskyddet sluter tätt mot huden. Andningsskyddet kan bara fungera om luft passerar genom filtret. Luft tar den väg som har minst motstånd. Om tätningen inte fungerar tar luften vägen runt andningsskyddet i stället för igenom – och försämrar därmed skyddet.
 • Kompatibilitet med övrig personlig skyddsutrustning

  Skyddsglasögon, hörselskydd, ansiktsskydd, hjälmar och korttidsoveraller kan påverka andningsskyddets passform. Om en halvmask inte sitter bra (särskilt om den är för stor) kan den överlappa glasögonen. Det kan orsaka imma på glasögonen och troligtvis påverka andningsskyddets tätning.
  Se produktens användarinstruktioner för ytterligare information.

  För att förebygga dessa problem måste all personlig skyddsutrustning som kan påverka andningsskyddets tätning bäras under passformstestet.

 • Tätningskontroll: Ett viktigt dagligt test

  Tättsittande andningsskydd bör tätningskontrolleras varje gång de tas på. Det kan också vara obligatoriskt enligt nationella föreskrifter såvida inte andningsskyddet används frivilligt. Ett passformstest säkerställer att andningsskyddet passar och ger en säker tätning. Med tätningskontrollen undersöker användaren om det sitter rätt vid varje användning.

  Användaren kan utföra testet med positivt eller negativt tryck.
  o Test med positivt tryck innebär att utandningsventilen blockeras på en halvmask eller helmask, eller att andningsskyddets yta täcks över, vanligtvis med handen, på andningsskydd med filter, och att användaren sedan försöker göra en utandning. Om det skapas ett lätt tryck innebär det att det inte läcker luft runt andningsskyddets kanter.
  o Test med negativt tryck innebär att inandningsventilen blockeras på en halvmask eller helmask, eller att andningsskyddets yta täcks över, vanligtvis med handen, på andningsskydd med filter, och att användaren sedan försöker göra en inandning. Om ingen luft kommer in fungerar tätningen.

  Se produktens användarinstruktioner för ytterligare information.

 • Andningsskyddets stabilitet

  Ju bättre andningsskyddets passform är desto stabilare sitter det på användaren. Passformstestet fastställer andningsskyddets förmåga att hålla tätningen när användaren rör på sig. Därför ombeds testobjektet att gå igenom flera övningar under testet. Ett andningsskydd som flyttar sig vid rörelse kanske inte håller tätningen.Snabba fakta om passformstester

Passformstester är enligt många länders nationella föreskrifter obligatoriska, och är dessutom mycket viktiga för användarnas andningsskydd. I den här listan finns några vanliga frågor om passformstester.

 • Utför passformstester innan tättsittande andningsskydd används
  Dessutom måste passformstester utföras när ett andningsskydd av annan storlek, stil, modell eller tillverkare används, efter fysiska förändringar som kan påverka passformen (t.ex. viktökning/-minskning eller tandvårdsbehandling) och regelbundet enligt vissa nationella föreskrifter (i USA föreskriver OSHA t.ex. minst en gång per år).
 • Tättsittande andningsskydd måste passformstestas före obligatorisk användning på en arbetsplats.
 • Enligt aktuella föreskrifter krävs det inte att man är certifierad för att utföra passformstester. Dock måste man kunna utföra ett test, kunna rengöra och underhålla utrustningen på rätt sätt samt kunna identifiera ogiltiga tester. I vissa länder finns kompetensutvärderingsscheman, till exempel BSiF-schemat Fit2Fit i Storbritannien (länk till www.fit2fit.org).
 • Det kvalitativa testet (QLFT) kan bara användas för att passformstesta vissa luftrenande andningsskydd med negativt tryck och tättsittande, luftrenande andningsskydd med positivt tryck. Det förlitar sig på användarens förmåga att identifiera vissa smaker, dofter och irriterande ämnen. Ett kvantitativt passformstest (QNFT) kan bara användas för att testa passformen hos tättsittande andningsskydd: Testet innefattar användning av ett instrument som mäter läckage runt ansiktstätningen och skapar ett numeriskt värde som kallas ”passformsfaktor”.
 • Utan passformstester är det omöjligt att veta om andningsskyddet verkligen tillhandahåller den angivna skyddsnivån för specifika användare. Ett andningsskydd med dålig passform tillhandahåller troligtvis inte den angivna NPF-faktorn eller APF-faktorn och användaren kan vara utsatt för risker.
 • Andningsskyddet kan bara fungera om luft passerar genom filtret. Luft tar den väg som har minst motstånd. Om tätningen mot ansiktet inte fungerar tar luften vägen runt andningsskyddet i stället för igenom. Därför är det nödvändigt att tättsittande andningsskydd har rätt passform.
 • Andningsskydd bärs ofta samtidigt som annan personlig skyddsutrustning. Skyddsglasögon, hörselskydd, ansiktsskydd, hjälmar och korttidsoveraller kan påverka andningsskyddets tätning. Passformstestet säkerställer att utrustningen är kompatibel och inte försämrar andningsskyddets effektivitet.
 • Skägg, mustasch och även skäggstubb kan påverka det tättsittande andningsskyddets tätning. Därför måste användaren vara slätrakad då passformstestet utförs. Ingen ansiktsbehåring är tillåten i de områden där andningsskyddet är i kontakt med ansiktet.
 • Därför omfattar passformstestet övningar som att vrida på huvudet och prata. Det fastställer andningsskyddets förmåga att hålla tätningen när användaren rör på sig.

Journal för passformstest

 • Journalen är ett dokument som visar att användarna har genomgått passformstestning och blivit godkända. Journalen skall förvaras tillsammans med dokumentationen om andningsskyddsprogrammet fram till nästa passformstest.