About Deburring and Radiusing Metal

  • In metalworking, you want to make sure every edge and burr is clean and smooth to get the top value out of your pieces. The 3M line of deburring and radiusing solutions can allow you to quickly remove any sharp points or burn marks that may be left after punching, cutting, or machining metal parts. We offer a variety of shapes, sizes and grits to ensure that you find the right abrasive to fit your needs, and help you create your best work.


Avgradning och avrundning på enkelt sätt med 3Ms metallbearbetningsprodukter


Vid metallbearbetning ska alla kanter och grader vara jämna och släta för ett tillfredsställande resultat. 3Ms produkter för avgradning och avrundning hjälper dig att ta bort vassa hörn eller brännmärken från stansning, kapning eller maskinbearbetning. Vi erbjuder en mängd former, storlekar och kornstorlekar som hjälper dig hitta rätt slipmaterial för dina behov och få det resultat du önskar.


Jämna och mjuka kanter överallt
SE ALLA METALLBEARBETNINGSPRODUKTER

Produktkategorier för avgradning och avrundning