• När du får åtkomst till och använder den här tjänsten, kommer vissa uppgifter om dig, t.ex. ditt namn, användarnamn, lösenord, arbetstagarorganisation, e-postadress, adress du har angett, eventuella profilfoton du har laddat upp till din profil, land, språkinställningar, inställningar för marknadsföring, säkerhetskontrollfrågor (och svar) du har valt, intresseområden du har angett, jobb eller befattning, kurser du har deltagit i och information om slutförande (i tillämpliga fall) (dina "personuppgifter") att användas på följande sätt:


  • - för att administrera din användning av 3M Academy
  • - för att hantera, analysera och förbättra 3M Academy-innehållet
  • - om du har valt att få marknadsföringskommunikation, nyhetsbrev, annonser, undersökningar och information om kampanjer och erbjudanden för att meddela dig om kurser som du kan vara intresserad av och att skicka påminnelser om kurser som du kanske måste slutföra.
  • - såsom beskrivs i vår integritetspolicy:
   https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/privacy-policy/#EUResidents
  • - delas med din arbetsgivare för att bekräfta deltagande i och slutförande av kurser

  3M Company (huvudkontor, St. Paul, Minnesota, USA) och 3M United Kingdom PLC kommer att vara kommer att vara registeransvariga för dina personuppgifter.

  Vem som kan ta del av dina personuppgifter:

  3M samarbetar med SumTotal Systems, LLC, en tjänsteleverantör baserad i USA, för att tillhandahålla 3M Academy till dig. Dina personuppgifter kommer att överföras till, lagras och/eller behandlas i USA som kan ha andra dataskyddsregler än i ditt land. Under dessa omständigheter har 3M infört krav avseende internationella överföringar av uppgifter.


  • - 3M kan dela dina personuppgifter med företag inom 3M-koncernen.
  • - Dina personuppgifter kommer endast att delas med tredje part som 3M har anställt för att utföra support för denna tjänst, inklusive (i) SumTotal Systems LLC och (ii) i händelse av att du har valt att få marknadsföringskommunikation från 3M som en del av din 3M-användarprofil, 3M:s tredje partens marknadsföringspartner. Dessa tredje parter är skyldiga att respektera integriteten av dina personuppgifter och endast använda dem när det krävs för att tillhandahålla relevanta tjänster till dig.
  • - Om det är tillåtet enligt lokala lagar och om din kurs på 3M Academy har bokats eller begärts av din arbetsgivare kan vi dela dina uppgifter om slutförande av kurser med din arbetsgivare baserat på dess begäran.

  Du har åtkomsträtt till uppgifter

  Du kan ha följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter, som kan skilja sig beroende på jurisdiktion och omständigheter: rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning av behandling, rätt till uppgiftsportabilitet och rätt att invända mot behandling. Se vår integritetspolicy för mer information, inklusive hur du kan utöva dina rättigheter:
  https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/privacy-policy/#EUResidents


  Hur länge dina uppgifter lagras

  Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt i samband med din användning av 3M Academy.


Registreringen är inte tillgänglig. Kontakta din 3M administratör för support.