Eltejp för yrkesbruk

Eltejp för yrkesbruk

Eltejper från 3M

Eltejpning är fortfarande en viktig färdighet inom många installationsområden. 3M har ett brett utbud av tejper som uppfyller de flesta behov