1. Sverige
 2. Alla 3M-produkter
 3. Hälsovård
 4. Bandage och förband
 5. Bandage för kompression
 6. 3M™ Coban™ 2 Lite-lagers kompressionssystem

3M™ Coban™ 2 Lite-lagers kompressionssystem

 • Tillgängliga alternativ
 • | Välj produktalternativ för ID.

Läker venösa bensår¹

Ger terapeutisk kompression²

Kompressionslagret är utformat för att appliceras helt utsträckt för att minska appliceringens variabilitet

Visa fler detaljer

Detaljer

Höjdpunkter
 • Läker venösa bensår¹
 • Ger terapeutisk kompression²
 • Kompressionslagret är utformat för att appliceras helt utsträckt för att minska appliceringens variabilitet
 • Material som hakar i varandra minskar potentialen för glidning³, och uppmuntrar till längre användningstid
 • Det tunna, lätta och andningsbara bandaget gör det möjligt för patienterna att använda sina egna skor⁴, så att de kan återgå till sina vanliga vardagsaktiviteter
 • Ej tillverkad med naturgummilatex, ej irriterande, ej sensibiliserande
 • En storlek passar alla
 • Kan få sitta kvar på ett säkert sätt i upp till 7 dagar på benet³

Kompressionssystemet 3M™ Coban™ 2 är bekvämt att använda och enkelt att applicera. Systemet består av två tunna lager som ger den styvhet som krävs för att uppnå arbetstryck/lågt vilotryck för att minska ödem, utan att bli klumpigt. Rekommenderas till patienter med ett ABPI ≥ 0,8.

Systemet är speciellt framtaget som svar på de utmaningar som vårdpersonal möter i samband med kompressionsbehandling. Detta kompressionssystem innebär fördelar för både vårdpersonal och patienter. Varje system levereras som ett kit som innehåller två rullar: en komfortlagerrulle och en kompressionslagerrulle

Föreslagna användningsområden
 • För behandling av venösa bensår, ödem, lymfödem och andra kliniska tillstånd där kompression är lämpligt
 • Coban 2 kompressionssystem kan användas av patienter med ett ABPI som är högre än eller lika med 0,8
 • Coban 2 Lite kompressionssystem kan användas av patienter med ett ABPI som är högre än eller lika med 0,5

Specifikationer

Resurser

⁴ 3M Data on file. ⁵ P. Franks et al: Evaluation of the performance of a new compression system in patients with lymphoedema, International Wound Journal, 2012 DOI: 10.1111/j.1742-481X.2012.00958.x (early view online publication),¹ Mosti G, Crespi A, Mattaliano V: Comparison Between a New, Two-component Compression System With Zinc Paste Bandages for Leg Ulcer Healing: A Prospective, Multicenter, Randomized, Controlled Trial Monitoring Subbandage Pressures WOUNDS 2011;23(5):126–134. ²H. Partsch: Indications for compression therapy in venous and lymphatic disease Consensus based on experimental data and scientific evidence Int Angiol 2008; 27:193-219. ³Moffatt C et al. A randomised controlled 8-week crossover clinical evaluation of the 3M™ Coban™ 2 Layer Compression System versus Profore™ to evaluate the product performance in patients with venous leg ulcers International Wound Journal 2008, 5 (2) , pp. 267-279. ⁴ 3M Data on file.