Öka säkerheten

 • Testad mot simulerade vindhastigheter på upp till 274 km/h.
  • Det finns mycket du inte styr över – väder, olyckor och jordbävningar för att nämna något. Men du kan vara beredd på det oväntade med tillbehörssystemen 3M™ Safety & Security Fönsterfilm och 3M™ Stötskydd.

   Minska risken för glassplitter. Skydda dig mot förlorad egendom. Se till att arbetet får färre störningar. Skydda företag och personal och höj beredskapen genom att förstärka glaset mot naturkatastrofer.


Höj standarden.

 • Det är viktigt att byta ut krossat glas för att höja säkerheten.

  Det är viktigt att byta ut krossat glas för att höja säkerheten.

  3M™ Safety Fönsterfilm gör att du kan uppgradera glaset till en bråkdel av kostnaden för att byta fönster. Byggstandarder kan kräva att glas i riskabla lägen, som vid våtrum, dörrar, golv, ramper och trappor uppfyller vissa säkerhetskrav.

  3M™ Safety Fönsterfilm kan hjälpa dig att snabbt och enkelt uppfylla säkerhetskrav mot bråkdelen av kostnaden för att byta fönstren.


  • Glasen kan uppgraderas till högre byggstandard för mycket lägre kostnad än ytterligare glas.
  • Hjälper till att snabbt och enkelt uppfylla säkerhetskrav på slagtålighet.

Skydda dig mot spontangranulering.

 • Skydda dig mot spontangranulering.

  Förstärk glaset för att minska risken för skador.

  Härdat glas är starkare än vanligt glas men vissa faktorer som orenhet kan göra att det plötsligt exploderar. Om det sker kan det skapa farliga öppningar och t.o.m. glassplitter över fotgängare.


  • Hjälp för att minska säkerhetsrisker
  • Fortsätt arbeta samtidigt som glaset byts ut

Skydd mot stormar.

 • Håll dig lugn före, under och efter stormen.

  Håll dig lugn före, under och efter stormen.

  Byggnaden och särskilt fönstren är sårbara för vädrets makter året runt. Om fönster krossas av hårda vindar, svåra stormar eller olyckor är kostnaden att ersätta dem ringa i jämförelse med förlorade inkomster, fysisk skada och skadad utrustning. Skydda dig själv och företaget från risken för skadande glassplitter med tillbehörssystemen 3M™ Safety & Security Folie och 3M™ Stötskydd.


  • Skydd mot effekter från hårt väder
  • Minska risker från explosioner och slag
  • Mindre förlust i den dagliga driften

Rekommenderade produkter


Skydda dina investeringar med 3M™ Safety & Security Fönsterfilm.

Hjälp till att skydda byggnadens invånare och utrustning från faror från flygande föremål, vind och regn i händelse av naturkatastrof.


Var köper jag 3M™ Fönsterfilm.

 

När du kontaktar en behörig återförsäljare av 3M™ kommer de att göra sig en bild av dina behov, schemalägga ett rådgivande besök, rekommendera en eller flera produkter, mäta och diskutera installationslogistik.

Våra återförsäljare är auktoriserade av 3M att ge så bra service och installation som möjligt tills du blir nöjd. När du köper fönsterfilm från en behörig 3M™-återförsäljare är du garanterad att både folien och arbetet kommer direkt från 3M, så du kan handla helt trygg.

Hitta den lösning du har letat efter genom att kontakta en återförsäljare idag.

Frågor? Vi är här för att hjälpa dig!

Vår auktoriserade 3M™-återförsäljare svarar gärna på dina frågor om fönsterfilm, installationen och eventuella särskilda önskemål. • Guldmärke för 50 års expertkunnande

  3M™ Fönsterfilm. Så speciell att du inte märker den ...

  • Och det är själva poängen. 3M™ Fönsterfilm ger ett nästan osynligt skydd mot solens irriterande effekter. Som att reflektera bort upp till 97 % av de värmeproducerande IR-strålarna och upp till 99 % av skadliga UV-strålar. Du slipper varma lokaler, spara energi och skyddar både dyrbara människor och utrustning.

  50 års expertkunnande.


Är du intresserad av att bli utbildad installatör?

Följ länken till ett kort online-formulär så kommer en försäljningsrepresentant att kontakta dig snart.