Dental vårdgivare som bär ett 3M andningsskydd

Prioritera hälsa och välmående hos tandvårdspersonal och patienter.

Information för att stödja tandvårdspersonal och förebygga infektioner under COVID-19 pandemin.

Stödinformation till tandvårdspersonal relaterade till COVID-19 pandemin.

 • 3M svarar på det snabbt föränderliga COVID-19-utbrottet genom att tillhandahålla leveranser där de behövs mest. Vi samarbetar med kunder inom sjukvårdssektorn, regeringar och medicinska myndigheter för att hjälpa till och tillhandahålla kritiska produkter. 3M har ökat produktionen på våra fabriker globalt - i USA, Asien, Europa och Latinamerika.

  Att välja rätt personlig skyddsutrustning (PPE) är avgörande för att skydda både tandvårdspersonal och patienter i situationer med hög risk för kontaminering.

  Nedan finns en lista över de vanligaste frågorna med svar och länkar till mer information.

FAQ på personlig skyddsutrustning (PPE) för tandvårdspersonal

 • Nej, dentala munskydd har olika nivåer av vätskeresistens beroende på materialet de är gjorda av.
  Det är viktigt att läsa specifikationerna för att bestämma vilken typ som är lämplig för tandvårdsbehandling.
  Förutom att skydda patienter från partiklar som kommer från bärarens utandningsluft, bildar vätskeresistenta munskydd också en barriär som hjälper till att skydda bäraren från stänk av saliv och blod mot mun och näsa.

 • Enligt CDC Infection Control Standard Precautions bör tandvårdspersonal bära lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive munskydd, när det finns risk för stänk eller spray av blod och kroppsvätskor.

  När man väljer ett munskydd, bör tandvårdspersonal överväga passform, vätskeresistens, filtreringsförmåga och andningsförmåga.

  Enligt CDC’s Interim Infection Prevention and Control Guidance for Dental Settings During the COVID-19 bör tandvårdspersonal välja den högsta nivån av personlig skyddsutrustning (PPE) som finns tillgänglig.

  För mer information, besök:

 • Munskydd är utformade för att minska risken för att stora partiklar som kommer från bärarens utandningsluft - som saliv och slem - når patienter.

  I Europa är kraven och testmetoderna för kirurgiska munskydd specificerade enligt standarden EN 14683:2019+AC:2019 för Kirurgiska munskydd. Kirurgiska munskydd är CE märkta som medicintekniska produkter klass I enligt EUs Medicintekniska förordning.

  Enligt standard har kirurgiska munskydd testas för:

  • Bakteriefiltereffektivitet (BFE) vilket testas in vitro
  • Andningsförmåga
  • Stänkresistens (valfritt)
  • Mikrobiell renhet
  • Biokompatibilitet

  Baserat på resultat från BFE test delas munskydd in i två typer

  • Typ I munskydd har bakteriefiltereffektivitet på minst 95%.
  • Typ II munskydd har bakteriefiltereffektivitet på minst 98%.

  I standarden nämns det också att typ I kirurgiska munskydd endast ska användas för patienter och andra personer för att minska risken för infektionsspridning, särskilt i epidemiska eller pandemiska situationer. Munskydd av typ I är enligt standarden INTE avsedd att användas av sjukvårdspersonal i operationssalen eller medicinska miljöer med liknande krav, utan är istället för användning av patienter och andra personer för att minska spridning av infektioner.

  Enligt standarden kan typ II munskydd (t.ex. munskydd med ett BFE på minimum 98%) testas och klassificeras som stänkresistenta. Stänkresistenta betecknas med "R". Detta innebär att typ IIR kirurgiska munskydd är stänkresistenta munskydd med 98% BFE.

  Munskydd sitter ofta löst och lämnar stora glipor mellan munskydd och ansikte. Kontrollera munskyddets specifikationer för att identifiera nivå på vätskeresistens.

  Andningsskydd är utvecklade för att minska bärarens exponering för skadliga luftburna partiklar. Andningsskydd kräver både passformstest och tätningskontroll.

  I Europa är andningsskydd testade enligt teststandard EN 149:2001+A:2009.

  När andningsskydd testas enligt EN 149 mäts det sk "Total Inward Leakage" (TIL). TIL definieras som summan av:

  • filtereffektivitet
  • tätningens effektivitet mellan masken och huden på bärarens ansikte (ansiktsförsegling)
  • prestanda för en befintlig utandningsventil (om den är anpassad).

  Baserat på testresultaten, delas andningsskydd upp i 3 kategorier; FFP1, FFP2 eller FFP3. (FFP betyder Filtering Face Piece). Minsta prestandakriterier för TIL är:

  • FFP1 andningsskydd måste ha TIL som inte är större än 22%
  • FFP2 andningsskydd måste ha TIL som inte är större än 8%
  • FFP3 andningsskydd måste ha TIL som inte är större än 2%

  Summering på skillnader mellan kirurgiska munskydd och andningsskydd;

  • Kirurgiska munskydd är INTE avsedda och utvecklade för att skydda bäraren från luftburna biologiska smittoämnen. Andningsskydd är avsedda för att skydda bäraren mot luftburna biologiska smittoämnen som kan inandas.
  • Kirurgiska munskydd kan skydda en patient eller omgivningen från potentiellt smittsamma partiklar från bärarens utandningsluft.
  • Ett filter som har tappat sin elektrostatiska laddning kommer att vara mindre effektiv att filtrera ut vissa partiklar från luften
  • Mikrobiell renhet (bioburden), andningsförmåga och BFE är viktiga krav för kirurgiska munskydd
  • Typ IIR kirurgiska munskydd ger inte samma skydd som andningsskydd
  • Typ I kirurgiska munskydd är enligt EN14683 avsedda att användas till patienter och andra personer för att minska risk av infektionsspridning speciellt i epidemi- eller pandemisituationer.
  • Baserat på Total Inward Leakage och filtrationseffektivitet klassificeras andningsskydd som FFP1, FFP2 och FFP3.

  För mer information besök:

  Andningsskydd och kirurgiska munskydd: En jämförelse - Technical Bulletin (PDF, 309 KB)

 • Skillnad mellan EN 149 och N95?

  De viktigaste testprotokollen och klassificeringssystemen för andningsskydd är den (europeiska) EN 149 teststandarden och (USA) N95 testprotokoll.

  • EN 149 och N95
  • Andningsskydd som säljs på den europeiska marknaden måste vara CE-märkta. CE-märkning för ett andningsskydd består av fyra komponenter som måste tryckas på varje enskild produkt såväl som på produktens förpackning. De fyra komponenterna är:

   1. CE märkning
   2. Standardmärkning (EN 149)
   3. FFP klass (FFP1, 2 eller 3)
   4. 4-siffriga koden för Anmält organ

  N95 standard

  National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) är den amerikanska organisationen som ansvarar för att testa och certifiera andningsskydd, (Filtrering Facepiece Respirators FFR). Beroende på testresultaten klassificerar de andningsskydd i 9 kategorier. Vilka är:

  • N95, N99, N100
  • P95, P99, P100
  • R95, R99, R100

  Numrerna i NIOSCH klassificering indikerar minimum filtereffektivitet

  N betyder Not resistent to oil (passar i sjukvårdsmiljö)

  R betyder Resistent to oil

  P betyder for oil Proof

 • Standard- och kirurgiska FFP2 andningsskydd är båda utformade för att minska bärarens exponering för skadliga, luftburna partiklar.

  FFP2-andningsskydd används vanligtvis i industriella miljöer och anses inte vätskeresistenta medan kirurgiska FFP2-andningsskydd är vätskeresistenta och används vanligtvis inom hälso- och sjukvård.

  För ytterligare information besök:

 • Passformstest

  • Utförs av kunnig passformstestare.
  • Försäkrar att andningsskyddet uppnår en acceptabel passform i bärarens ansikte.
  • Måste utföras årligen eller oftare om bärarens ansikte förändras på ett sätt som kan påverka passformen.

  Tätningskontroll

  • Utförs av bäraren varje gång andningsskyddet sätts på.
  • Försäkrar att andningsskyddet sitter korrekt och sluter tätt mot huden.

 • Medicinska munskydd och andningsskydd är designade och reglerade för engångsanvändning. Emellertid har tillgången blivit begränsade på grund av COVID-19-pandemin.

  European Center for Disease Prevention and Control publicerade i deras "Technical Report March 2020" några riktlinjer hur man ska hantera bristen på PPE.

  På sidan 2 i den rapporten står det:

  • Användning av PPE för olika ändamål ska bedömas från fall till fall.
  • Hälsovårdspersonal som utför den första utvärdering utan direkt kontakt; patienten ska bära ett kirurgiskt munskydd och hålla ett avstånd på minst 1 meter.
   Om möjligt kan en fysisk barriär såsom glas eller ett plastfönster användas för att undvika direktkontakt och hålla avståndet. I sådant fall krävs ingen PPE.
  • Om det finns tillgängligt, ge ett kirurgisk munskydd till patienter med andningsymtom (t.ex. hosta)
  • Hälsovårdspersonal som utför aerosolgenererande förfaranden (AGP) bör använda den rekommenderade PPE som gäller för dropp, kontakt och luftburen överföring (handskar, skyddsglasögon, skyddsrock och FFP2/FFP3 andningsskydd)
  • Om det är brist på FFP2/FFP3 andningsskydd kan hälsovårds- personal som utför procedurer i direktkontakt med ett misstänkt eller bekräftat fall (men inte riskerar att generera aerosol) överväga att bära ett munskydd med den högsta tillgängliga filternivån, t.ex. en kirurgisk munskydd , förutom handskar, skyddsglasögon och skyddsrock.
  • För att maximera användningen av PPE vid bristande tillgång bör personal utföra bestämda arbetsmoment i dedikerade områden.
  • Vid topsning av patienter kan hälsovårdspersonal använda samma andningsskydd för flera patienter i maximalt 4 timmar utan att behöva ta bort andningsskyddet, så länge det inte är skadat eller smutsigt, såvida inte tillverkaren uttryckligen informerar annat.

  För ytterligare information vänligen besök:

 • 3M samarbetar med flera företag och institutioner inom sterilisering, som undersöker möjligheter för sjukhus att på ett säkert sätt dekontaminera andningsskydd.
  3M är engagerade i att testa 3Ms andningsskydd avseende dekontamineringprocessernas påverkan på passform och filtreringsförmåga.

  Vi testar för närvarande behandlade 3M-andningsskydd från olika steriliseringsföretag och institutioner.
  Vi förväntar oss att mer information om detta kommer att finnas tillgängligt när arbetet är avslutat och godkänt av relevanta myndigheter.

  Aktuell information stöder följande slutsatser för alla 3M filtrerande andningsskydd:

  • 3M rekommenderar inte användning av etylenoxid på grund av risk förknippade med avgasning.
  • 3M rekommenderar inte användning av joniserande strålning på grund av försämring av filtermaterialet.
  • 3M rekommenderar inte användning av mikrovågsugn på grund av smältning av andningsskyddet nära metallkomponenter vilket resulterar i försämrad passform.
  • 3M rekommenderar inte användning av hög temperatur, autoklav, eller ånga pga nedbrytning av filtret.

  För ytterligare information besök:

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss.

Tillgång till senaste nyheterna och uppdateringar om COVID - 19