• Så här slipar du säkert

  Multi-taska med slipmedel för flera ändamål

  Slipning kan föra med sig säkerhetsfrågor. Vilka spöken gömmer sig i väntan på att släppas fria när du rör i dammet? En fullständig riskbedömning behöver alltid göras för att identifiera riskkällor och möjligheter att hantera dem. 

  Vid professionell slipning behöver oftast en andningsmask användas. Innan yrkesmässig användning av någon form av andningsskydd måste ett skriftligt program för andningsskydd realiseras. Detta program måste uppfylla kraven i säkerhetsdokumentet OSHA 29 CFR 1910.134, inklusive men ej begränsat till utvärdering av läkare, lämplighetstester, utbildning och relevanta OSHA-standarder vad gäller specifika ämnen. I Kanada måste kraven från CSA-standarden Z94.4 uppfyllas och/eller krav från gällande jurisdiktion, vadhelst är tillämpligt.

  Självfallet kan riskbedömningen i många fall peka på det faktum att ytterligare personlig skyddsutrustning behövs, som t.ex. ögonskydd eller overall.

  Här är ett par andra saker att överväga, vare sig du utför en enkel slipning eller arbetar med blybaserad färg. Tänk på att varje situation kan vara olika och att valet av lämplig skyddsutrustning bör styras av den aktuella riskbedömningen.

  Ett andningsskydd av typen N95 är ett lämpligt skydd vid generell slipning. Om du däremot slipar blybaserad färg behöver du ett "100"-partikelfilter ("P100 eller "N100"). En overall kommer också väl till pass. Den hjälper inte bara till att skydda dina kläder från damm och skräp utan gör också att partiklarna förblir på overallen istället för dina kläder. Utan overall kan dina kläder samla damm och skräp. Om du sedan rör dig på andra områden bär du ofrivilligt med dig dessa partiklar och förorenar därmed de andra områdena.

  Att skydda dina ögon är vanligtvis en god idé och kan också vara nödvändigt beroende på riskbedömningen. Två populära val för att skydda ögonen från partiklar kan vara skyddsglasögon med D4-klassificering för damm eller D5-klassificering för findamm, alternativt skyddsglasögon med dammskydd.

  Slutligen, om du använder en elslip kan det vara en god idé att använda hörselproppar eller hörselskydd tillsammans med din skyddsutrustning. Som alltid är det dock viktigt att se på riskbedömningen för att avgöra om hörselskydd behövs eller det finns andra risker. Dessutom måste du se till att de olika delarna i din skyddsutrustning är kompatibla sinsemellan. Du vill t.ex inte bära ett ögonskydd som hindrar att ditt hörselskydd håller tätt och gör sitt jobb.

  Nedan finner du några 3M-produkter för säker slipning som du kanske vill fördjupa dig i för särskilda arbetsuppgifter.

  • 3M™ andningsskydd med Cool Flow™ utandningsventil

   För allmän slipning, damm och skräp kan 3M:s andningsskydd med Cool Flow™ utandningsventil vara ett gott val. Självfallet måste du läsa förpacknings- och användarinstruktionerna noggrant. En populär egenskap är att ventilen hjälper till att avge värme och fukt från andningskyddets insida.

  • Skyddsglasögon

   Skyddsglasögon med skumpackning hjälper till att hindra damm och skräp från att hamna på linsernas insida. 3M erbjuder också ett brett urval av allmänna skyddsglasögon, vilka kan vara att föredra beroende på miljön.

  • 3M hörselproppar

   3M har ett brett utbud av hörselproppar och hörselskydd för att passa ditt behov.

  • 100 andningsskydd

   När du jobbar med blybaserad färg behöver du en slitstark renoveringsoverall men framför allt ett säkert och rätt anpassat andningsskydd. Du kan också behöva hörsel- och ögonskydd men, återigen, försäkra dig om att all din skyddsutrustning är kompatibel sinsemellan och inte hindrar det skydd du vill uppnå.