Försämras UV-skyddets effektivitet med tiden?

  • Skyddet mot UV-ljus i vårt eget fästsystem är inte obegränsat, men vi utformar vår fönsterfilm för att bibehålla ett högt UV-skydd under hela dess livslängd. I tester har det visats att UV-transmissionen efter 10 år fortfarande var mindre än 1 %!

Hitta en godkänd foliemontör nära dig
Hitta en 3M-utbildad och godkänd foliemontör nära dig.