3M Säkerhet
Hero banner som visar den nya SecureFit 600-serien.

SecureFit™ 3M™
Science applied to
Protective Eyewear.

3M™ SecureFit™-skyddsglasögon för alla situationer.

3M har investerat i global forskning och utveckling för att kunna fortsätta förbättra produkternas säkerhet, design och komfort enligt marknadens behov. Utvecklingen av 3M™ SecureFit™ grundar sig på en global studie där de senaste forskningsmetoderna användes.


Bild som visar mannen som bär ett par 3M ™ SecureFit ™ 600-serien glasögon.

Pressure Diffusion (PDT)
Technology.

Alla som bär glasögon vet hur viktigt det är med en bra passform. Glasögon som inte känns bra på används inte. För att fylla sin funktion måste skyddsglasögonen vara bekväma att ha på sig hela dagen, samtidigt som de sitter på även vid snabba huvudrörelser. Vår Pressure Diffusion (PDT) Technology uppfyller precis de kraven samtidigt som den skyddar tinningarna.

Skyddsglasögonen sitter på hela dagen utan att bli obekväma.

 • Bild som visar mannen som bär ett par 3M ™ SecureFit ™ 600-serien glasögon.

  Varför är passformen viktig?

  40 % av dem som drabbas av ögonskador på arbetsplatsen bar skyddsglasögon när skadan uppstod. 1 Även om globala standarder och många nationella regelverk belyser vikten av att skyddsglasögon har en bra passform så finns det inga specifika riktlinjer för hur denna ”passform” ska definieras eller utvärderas.

  1 www.cdc.gov/niosh

  Bakgrund

  3M™ har genomfört globala kundundersökningar för att förstå behoven hos människor som använder skyddsglasögon i olika yrken. Skydd, passform och komfort identifierades som de viktigaste aspekterna vid valet av skyddsglasögon.

  Ett fullgott skydd är alltid första prioritet och 3M strävar efter att leverera produkter som överträffar kraven i säkerhetsstandarderna. För att hjälpa kunder att hitta skyddsglasögon som passar deras behov bättre startade 3M ett utvecklingsarbete för att undersöka glasögons passform och komfort samt hur dessa faktorer påverkar skyddet.


 • Diagram som visar Science of Fit utveckling
 • Science of Fit – produktutveckling

  Ansiktsdrag kan skilja sig mycket åt mellan olika personer av många olika skäl och det finns flera termer som kan användas för att beskriva människor och de utmaningar de ställs inför när de ska välja skyddsglasögon:


  • Smalt ansikte
  • Bred näsrygg
  • Fina drag

  Det är därför väldigt svårt att utforma produkter som passar alla användare. För att utforma glasögon som passar alla undersökte man ansiktsformen på ett brett befolkningsurval i en storskalig global studie där de senaste forskningsmetoderna användes. Denna forskning genererade kvantitativa data om ansiktsmått.

  Befolkningsundersökning


  • 3D-modelleringstekniker användes för att skapa konturkartor över ansiktsdrag
  • 600 punkter kartlades
  • Globala data användes
  • 3D-skanning användes för att undersöka mångfalden bland etniska befolkningsgrupper
  • Data-intervallet som användes låg mellan den 5:e och 95:e percentilen för bredd
  • Virtuella huvudformer skapades för att undersöka ”passformen” under olika designstadier


 • Idealiskt skalmtryck identifierades.

  Som en del av forskningen använde vi särskilda mätverktyg för att identifiera en komfortzon – ett idealiskt tryck från skalmarna som varken var för löst eller för hårt och som skulle säkerställa optimal acceptans hos användaren.

 • Diagram som visar ideal tempeldragsforskning

 • Pressure Diffusion (PDT) Technology.

  • 3M:s patenterade SecureFit™ Pressure Diffusion (PDT) Technology reglerar trycket från skalmen mot den individuella användarens huvud för att säkerställa ett optimalt tryck för en säker och bekväm passform.
  • Den omslutande designen innebär att trycket hamnar mot det mindre känsliga bakhuvudet. Skyddsglasögonen är lätta och bekväma samtidigt som de sitter säkert på huvudet, även vid snabba huvudrörelser.
  • Den extremt platta och flexibla utformningen över tinningarna fungerar perfekt tillsammans med 3M™ hörselskydd och och ger ytterst begränsat inläckage av buller.
 • Diagram som visar tryckpunkterna i ansiktet.

  600 tryckpunkter i ansiktet undersöktes för att möjliggöra utvecklingen av en ny båge som kan fördela trycket jämnt.

 • Diagram som visar templets tryckdesign.

  Den speciella utformningen över tinningen med flerdelade skalmar ger jämn tryckfördelning.. • 3M™ SecureFit™.

  Ett annat resutat av det verktyg vi utvecklade: teknologin i 3M SecureFit skalmarna säkerställer att trycket mot huvudet är acceptabelt för mer än 80 % av alla huvudstorlekar. Det finns därmed bevis för att de passar ett brett segment av huvudstorlekar – med både komfort och säkerhet.

 • Diagram showing results of temple pressure being acceptable for more than 80% of head sizes.

Hero-banderoll som visar SecureFit 600-serien med Scotchgard Anti-Fog-beläggning.

3M™ Scotchgard™ Anti-Fog

-teknologi.

Igenimmade glasögon är alltid irriterande, och i riskfyllda arbetsmiljöer kan de rentav vara farliga. Du behöver kunna se klart under alla förhållanden. Därför förser vi våra skyddsglasögon med den nya Scotchgard™ Anti-Fog-beläggningen. Den får immans vattendroppar på båda sidor av linsen att plattas ut och bilda en tunn hinna som du lätt och tydligt kan se igenom.

 • Utskriftsskärm från videon som visar titeln Hjälparbetare ser tydligt längre ut.
 • Beläggningens funktioner.

  3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-beläggning har avancerade imskydds- och repskyddsfunktioner som är utformade för att förbättra skyddsglasögonens prestanda. 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-beläggningen ser till att hålla linserna klara under förhållanden där de utsätts för repor, damm, ånga och väta, och ger minst 12 gånger långvarigare imskydd än traditionella imskydds- och repskyddsbehandlingar. 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-beläggningen är framtagen för att klara de tuffaste miljöer och har även antistatiska egenskaper som förhindrar att damm, smuts och partiklar fastnar på linsen. Då den klarar minst 25 linsrengöringar med vatten bibehåller 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-beläggningen sitt effektiva imskydd, vilket ger användaren möjlighet att bära skyddsglasögonen längre och därigenom potentiellt sänka sina kostnader.

  3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-beläggningen finns på linsens båda sidor i 3M™ SecureFit™ 600, och skyddar därför skyddsglasögonen mot imma och repor på både insidan och utsidan.


 • Bild som visar mannen som har på sig glasögon i SecureFit 600-serien.

  Nyckelfunktioner.

  • Håller linserna klara längre
  • Färre uppehåll i arbetet för att torka av linserna
  • Håller minst 12 gånger längre än traditionella imskyddsbehandlingar när den testas enligt Standarden EN166, paragraf 7.3.2. Resistens mot imma
  • Antistatiska egenskaper som förhindrar att damm fastnar på linsen
  • Håller för minst 25 rengöringar med vatten
  • Repskydd som uppfyller kraven i K-testet för den europeiska standarden EN166, paragraf 7.3.1
  • Uppfyller kraven för imskydd i N-testet för den europeiska standarden EN166, paragraf 7.3.2

Infographic visar SecureFit 600-serien utan beläggning och med 3M Scotchgard Anti-Fog-beläggning

Hero-banderoll som visar Robust Anti-Scratch-beläggningen.

3M™ Rugged anti-scratch (RAS) Tålig repskyddsteknologi.
Hållbart repskydd.

Den tåliga repskyddsbehandlingen gör dina skyddsglasögon fem gånger reptåligare än 3M:s standardbeläggningar då den skyddar bättre mot svåra repor och ökar hållbarheten.


 • Bild som visar mannen som bär 3M SafeFit 600-serien med 3M Scotchgard Anti-Fog-beläggning.

  Beläggningens funktioner.

  3M™ tålig repskyddsbeläggning (RAS) grundar sig på långvarig innovation av avancerade beläggningar RAS ger utmärkt skydd under de tuffaste förhållanden.

  3M™ tålig repskyddsbeläggning är resultatet av mer än 50 års erfarenhet av kemiska beläggningar och erbjuder ett långvarigt linsskydd som klart annorlunda. Utvecklad med vetenskaplig bas är den en avancerad skyddsbeläggning för linser som sak motstå de tuffa förhållandena vid arbeten som borrning, slipning, fräsning, murning, malning, sågning med mera.

  Den tåliga repskyddsbeläggningen är minst 5 gånger reptåligare än någon annan behandling på andra skyddsglasögon från 3M och kan sänka kostnaderna genom att förlänga linsernas, och därmed hela skyddsglasögats hållbarhet.


 • Bild som visar mannen som har SecureFit 600-serien glasögon.

  De viktigaste funktionerna i RAS, tålig repskyddsbeläggning

  • Håller linserna klara längre
  • Färre uppehåll i arbetet för att torka av linserna
  • Håller minst 5 gånger längre än vanliga 3M-beläggningar
  • Repskydd som uppfyller kraven i K-testet för den europeiska standarden EN166, paragraf 7.3.1
  • Bra motståndskraft mot kemikalier*

  * Skyddsglasögon rekommenderas inte som skydd mot kemiska vätskor. För skydd mot kemikaliestänk finns alternativa 3M-produkter tillgängliga


Kontakt

Skulle nya SecureFit 600-serien möta dina behov vad gäller skyddsglasögon?


Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska