Sätta på Aura™ filtrerande halvmasker 9300+ Gen3

 • Filtrerande halvmasker är endast effektiva när det finns en god tätning mellan andningsskyddets kanter och ditt ansikte. Om tätningen går sönder försämras skyddet omedelbart eftersom förorenad luft kan läcka in genom eventuella öppningar. Tillpassningsanvisningarna måste följas varje gång du sätter på ett andningsskydd.

 • 3M Aura filtrerande halvmasker

Konstruktion med tre paneler

– Utformat för att passa många olika ansiktsformer och storlekar

Inbyggd näsbygel och mjuk vaddering

– Ger bekväm anpassning

Nya greppflikar på de övre och nedre panelerna

– Utformade för att göra det enklare att ta av och på samt justera andningsskyddet

Präglad övre panel

– Utformad för att bidra till minskad imbildning på 3M ögonskydd

Nya Cool Flow™ Komfortventil*

– Greppfunktionen gör det lättare att ta på, placera om och ta av andningsskyddet
*(endast 9312+ Gen3, 9322+ Gen3, 9332+ Gen3)

Video om tillpassning


Tillpassningsinstruktion

 • Fitting process – step 1

  1. Vänd upp den motsatta sidan och använd flikarna för att dra isär de övre och nedre panelerna.

 • Fitting process – step 2

  2. Dra i hak- och näspanelernas flikar tills näsbygeln böjs och andningsskyddet bildar en rundad form. Se till att båda panelerna har vikts ut helt.

 • Fitting process – step 3

  3. Håll fast i flikarna, håll andningsskyddet med den öppna sidan mot ansiktet och för andningsskyddet mot ansiktet.

 • Fitting process – step 4

  4a) Andningsskydd MED VENTIL – håll i ventilens sidor med ena handen för att hålla kvar andningsskyddet i sitt läge på ansiktet.

  4b) Andningsskydd UTAN VENTIL – håll andningsskyddet i en kupad hand med den öppna sidan mot ansiktet

 • Fitting process – step 5,6

  5. Använd den andra handen för att i tur och ordning dra banden över huvudet

  6. Placera det övre bandet över hjässan och det nedre bandet under öronen. Banden får inte vara snurrade. Justera de övre och nedre panelerna med hjälp av flikarna för att få en bekväm passform. Se till att panelerna inte är vikta och att flikarna har vikts ut så att de är platta.

 • Fitting process – step 7

  7. Använd båda händerna och forma näsbygeln efter näsans form för att säkerställa en god passform och tätning. Om du klämmer ihop näsbygeln med bara ena handen kan detta göra andningsskyddet mindre effektivt.

 • Fitting process – step 8
  8. Tätningen av ditt andningsskydd ska vara passformskontrollerad innan du vistas på arbetsplatsen.

Snabba fakta om passformstester

Passformstester krävs inte bara enligt många nationella föreskrifter, det är dessutom viktigt för andningsskyddet. I den här listan finns några vanliga frågor om passformstester.

 • Passformstester ska utföras innan ett andningsskydd med tät passform används
  Dessutom måste passformstester utföras när ett andningsskydd av annan storlek, stil, modell eller tillverkare används, efter fysiska förändringar som kan påverka passformen (t.ex. viktökning/-minskning eller tandvårdsbehandling) och regelbundet enligt vissa nationella föreskrifter (i USA föreskriver OSHA t.ex. minst en gång per år).
 • Tättsittande andningsskydd måste passformstestas före obligatorisk användning på en arbetsplats.
  I vissa länder, t.ex. USA och Storbritannien, är så fallet, men 3M rekommenderar under alla omständigheter att filtrerande halvmasker passformstestas beträffande lämplighet före obligatorisk användning på en arbetsplats.
 • Dock måste man kunna utföra ett test, kunna rengöra och underhålla utrustningen på rätt sätt samt kunna identifiera ogiltiga tester. I vissa länder finns kompetensutvärderingsscheman, till exempel BSiF-schemat Fit2Fit i Storbritannien (www.fit2fit.org).
 • Det kvalitativa testet (QLFT) kan bara användas för att passformstesta vissa luftrenande andningsskydd med negativt tryck och tättsittande, luftrenande andningsskydd med positivt tryck. Det förlitar sig på användarens förmåga att identifiera vissa smaker, dofter och irriterande ämnen. Ett kvantitativt passformstest (QNFT) kan bara användas för att testa passformen hos tättsittande andningsskydd: Testet innefattar användning av ett instrument som mäter läckage runt ansiktstätningen och skapar ett numeriskt värde som kallas ”passformsfaktor”.
 • Utan passformstestning går det inte att veta om andningsskyddet faktiskt kan ge den angivna skyddsnivån för en specifik användare. Ett andningsskydd med dålig passform tillhandahåller troligtvis inte den angivna NPF-faktorn eller APF-faktorn och användaren kan vara utsatt för risker.
 • Ett andningsskydd fungerar endast när luft passerar genom filtret. Luft tar den väg som har minst motstånd. Om tätningen mot ansiktet inte fungerar tar luften vägen runt andningsskyddet i stället för igenom. Därför är det nödvändigt att filtrerande halvmasker har rätt passform.
 • Andningsskydd bärs ofta samtidigt som annan personlig skyddsutrustning. Skyddsglasögon, hörselskydd, ansiktsskydd, hjälmar och korttidsoveraller kan påverka andningsskyddets tätning. Passformstestet säkerställer att utrustningen är kompatibel och att en skadad tätning inte försämrar andningsskyddets effektivitet.
 • Skägg, mustasch och även skäggstubb kan påverka det tättsittande andningsskyddets tätning. Därför måste användaren vara slätrakad då passformstestet utförs. Ingen ansiktsbehåring är tillåten i de områden där andningsskyddet är i kontakt med ansiktet.
 • Därför omfattar passformstestet övningar som att vrida på huvudet och prata. Det fastställer andningsskyddets förmåga att hålla tätningen när användaren rör på sig.
Banner med orange nät
Vi hjälper dig gärna

Har du frågor? Ta kontakt med våra specialister på andningsskydd.

Prata med en expert hos 3M