Svalt och bekvämt andningsskydd med 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve

 • 3M™ Cool Flow™-ventil
   • • Öppnas 37 % lättare
   • • 36 % mer luftflöde
   • • Svalare andning
   • • Större komfort
  • 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve har utformats för att släppa ut den varma och fuktiga utandningsluften snabbt, vilket hjälper till att förhindra en obehaglig stegrande värme inuti andningsskyddet, vilket är en av de främsta orsakerna till obehag för användare av andningsskydd.

   Cool Flow™ Comfort Valve öppnas 37 % lättare än den ursprungliga 3M Cool Flow™-ventilen. Det gör att 36 %, 56 % eller 185 % ytterligare utandningsluft passerar genom ventilen med 9300+ Gen3-serien jämfört med föregångaren Aura™ 9300+ (resultaten jämför produkterna FFP3, FFP2 respektive FFP1).

   Därför hjälper Cool Flow™ Comfort Valve till att ge en svalare andningsupplevelse och större komfort för användaren, vilket gör 9300+ Gen3-andningsskydd med ventil perfekta för användning under längre perioder, särskilt under varma, fuktiga eller fysiskt krävande förhållanden.


Syns från utsidan: Skillnaden i komfort med 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve

Termografiska bilder gör det möjligt att se luftflödet för den varma utandningsluften och jämföra ventilens effekt på ett andningsskydd.

 • Inhalation with both valved and unvalved respirators

  Inandningen:

  Inandningen är den svalare delen av cykeln, med andningsskydd både med och utan ventil gör 3M:s avancerade elektretfiltermedium (AEM) det lätt att andas in den svalare yttre luften genom andningsskyddet.
  När användaren andas in dras luft genom andningsskyddet och yttemperaturen sänks. Ventilens plastskydd bibehåller en del av värmen till följd av materialets sammansättning.

 • Exhalation with both valved and unvalved respirators

  Utandning:

  När användaren andas ut fylls andningsskyddet med varm och fuktig luft. De svalare tonerna i den termografiska bilden till höger visar hur andningsskyddet med Cool Flow™ Comfort Valve tillåter att luften, tillsammans med dess naturliga värme, släpps ut snabbare. När den varma utandningsluften strömmar ut genom ventilen förblir resten av andningsskyddet svalare och mer bekvämt.
  Det här är utmärkt om skyddet ska användas en längre tid, särskilt under varma eller fuktiga förhållanden, eller om arbetet är fysiskt krävande och sannolikt gör användaren andfådd.


 • Breathing Resistance on different respirator models

  Håll dig svalare med 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve

  Ju lägre andningsmotstånd, desto lättare är det för användaren att andas in och ut, vilket bör ge större komfort. Andningsskydd från 3M med 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve hade lägre motstånd för utandningsluftflödet än 3M-produkter utan ventil*.

  I tabellen till vänster, som jämför motsvarande 9300+ Gen3-produkter med och utan ventil, kan du se den effekt Cool Flow™ Comfort Valve har på det inledande andningsmotståndet


Mindre filtermedium krävs för att uppnå samma skyddsnivå

 • filterfibrer
  "Ju bättre laddning, desto större insamlingsfält...

  Tack vare en unik tillverkningsprocess har varje fiber i 3M AEM-strukturen en mycket hög elektrostatisk laddning. Denna höga laddningsnivå gör det möjligt för varje AEM-fiber i 3M-filtret att attrahera partiklar från ett större insamlingsområde, så att de dras in och fästs mot fibrerna."

 • Comparison of Filter Media
  ...färre filterfibrer krävs för att uppnå samma skyddsnivå.

  Den kraftiga 3M AEM-laddningen innebär att färre fibrer krävs för att fånga partiklar på ett effektivt sätt. Det gör det möjligt för 3M att konstruera ett effektivt filter med en mycket mer öppen struktur än konventionella elektretfilter, vilket frigör luftflödet.


 • Filterteknik med lågt andningsmotstånd

  3M™ Aura™ 9300+ Gen3 filtrerande halvmasker har 3M:s AEM-filterteknik: ett innovativt filtermedium som hjälper till att minimera andningsmotståndet. Det möjliggör hög filtreringsprestanda med lägre ansträngning för användaren, så att skyddet blir ännu mindre störande.
  I tabellen (plats) kan du se det inledande andningsmotståndet för 9300+ Gen3-serien i förhållande till gränsen i standarden EN 149.


Intervju med produktutvecklare

 • utvecklare

  Få mer information från utvecklaren av ventiltekniken inuti den nya 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve i vår exklusiva intervju.

  Titta på videoklippet

   


3M™ Aura™-andningsskydd