1. Sverige
 2. Alla 3M-produkter
 3. Hälsovård
 4. Sterilisering och övervakning
 5. Biologiska indikatorer
 6. 3M™ Attest™ Rapid biologisk indikator för autoklaver med gravitationssterilisering 121°C och vakuumassisterad ångsterilisering 134°C, 1292

3M™ Attest™ Rapid biologisk indikator för autoklaver med gravitationssterilisering 121°C och vakuumassisterad ångsterilisering 134°C, 1292

3M ID 7000002632UPC 00707387236441
 • Ger resultat på 3 timmar.
 • Biologiska indikatorer med slutet system minskar kontamineringsrisken betydligt, minimerar falskt positiva svar och säkerställer mer exakta resultat
 • Snabbt resultat, kan eliminera återkallningar om de används i varje last
 Mer...
Se alla detaljer
Specifikationer
Biologiskt indikatorsystem
Snabb
Lockets färg
Brun
Modell
1292
Produktanvändning
Lastkontroll
Produkttyp
Biologisk Indikator
Steriliseringsmetod
Ånga
Varumärke
Attest™
Produktbeskrivning
 • Ger resultat på 3 timmar.
 • Biologiska indikatorer med slutet system minskar kontamineringsrisken betydligt, minimerar falskt positiva svar och säkerställer mer exakta resultat
 • Snabbt resultat, kan eliminera återkallningar om de används i varje last

Indikatorn är för autoklaver vid 134 grader Celsius vakuumassisterad ångsterilisering eller 121 grader Celsius ångsterilisering med gravitationsprocess. Den tillhandahåller en sterilitetsgaranti genom att testa autoklaven med kvantifierbara, högresistenta sporer med resultat efter en timme

Biologiska indikatorer tillhandahåller den bästa steriliseringsgarantin genom att testa autoklaven med kvantifierbara, högresistenta Geobacillus stearothermophilussporer. I systemet ingår snabbavlästa biologiska indikatorer, engångstestpaket, automatiska avläsare (Autoreader) och loggböcker. Biologiska indikatorer används för att övervaka lastkontrollen, vilket är den process genom vilken en last övervakas och frisläpps baserat på resultatet från en biologisk indikator (BI) i ett testpaket. 3M™ Attest™ 1292 Rapid biologiska indikatorer för 121°Celsius vakuumassisterade cykler är en försluten biologisk indikator för 121°Celsius gravitation/134°Celsius vakuumassisterade cykler, bestående av en remsa med Geobacillus stearothermophilussporer; en förseglad glasampull med växtmedium och ett dubbelt indikatorsystem; lock som är färgkodade i brunt med hål för penetration av steriliseringsmedel och ett vattenavvisande filter som bakteriell barriär; en kemisk indikator på etiketten, som skiftar färg från rosa till brunt vid exponering för steriliseringscykeln. Efter steriliseringen ”krossas” behållaren så att växtmediet blandas med den behandlade sporremsan. Den biologiska indikatorn inkuberas i tre timmar i Attest 190-seriens automatiska avläsare (Autoreader) genom en fluorescensavläsning. En röd lampa anger ett positivt resultat. 3M™ Attest™ 190-seriens automatiska avläsaren har en dubbel funktionell fluorescerande avläsning/inkubator för användning med Attest Rapid biologiska indikatorer för ånga. Inkubatorn kör på 60°Celsius (140° Fahrenheit). Den biologiska indikatorn krossas i krossningsbrunnen, överförs till inkubationsbrunnen under 3 timmar och placeras sedan i avläsningsbrunnen tills en röd eller grön lampa tänds. Den automatiska avläsaren måste kalibreras med en bearbetad, icke-inkuberad testampull var 12:e timme eller när kalibreringslampan tänds. Den automatiska avläsarens UV-lampa och starter måste bytas var 6:e månad för att testresultaten ska vara giltiga. Dessutom måste en positiv kontroll (obearbetad biologisk indikator) från samma parti och tillverkningsdatum inkuberas dagligen och varje gång den automatiska avläsaren kalibreras