3M™ Fästanordning för tuber

 • Tillgängliga alternativ
 • | Välj produktalternativ för ID.

Pålitlig fixering: Häftämnet sitter säkert och fäster medicinska slangar, drän och urinkatetrar på huden i upp till 4 dagar¹

Hudprestanda: Fästanordningen är designad för att minska risken för tryckskador då den saknar hårda plastkomponenter och har en unik form som minimerar kontakten mellan huden och slangen.

Hudprestanda: Utformad att ge den säkra fixering du behöver och samtidigt minimera hudskador vid borttagning. Den kan tas bort från huden utan ett borttagningsmedel.

Visa fler detaljer

Detaljer

Höjdpunkter
 • Pålitlig fixering: Häftämnet sitter säkert och fäster medicinska slangar, drän och urinkatetrar på huden i upp till 4 dagar¹
 • Hudprestanda: Fästanordningen är designad för att minska risken för tryckskador då den saknar hårda plastkomponenter och har en unik form som minimerar kontakten mellan huden och slangen
 • Hudprestanda: Utformad att ge den säkra fixering du behöver och samtidigt minimera hudskador vid borttagning. Den kan tas bort från huden utan ett borttagningsmedel
 • Enkel att använda: Enkel att applicera och ta bort. Möjliggör standardisering av teknik
 • Steril fästanordning i en engångsförpackning

3M™ Fästanordning för tuber är en lättanvänd lösning som ger säker fixering och är skonsam mot huden. Den är skonsam mot huden och utformad för att förebygga tryckskador och häftämnesrelaterade hudskador (MARSI). Produkten är avsedd för icke-kritisk fixering av slangar, tuber och drän i kombination med suturer, primära förband eller urinkatetrar.

Fästanordning som fäster slangen på plats

3M™ Fästanordning för tuber

Utformad för att reducera risken för tryckskador.

3M™ Fästanordning för tuber är en lättanvänd lösning som ger säker fixering och är skonsam mot huden. Den är skonsam mot huden och stöder praxis för förebyggande av tryckskador orsakade av olika typer av slangar, drän och katetrar. Fästanordningens unika form minimerar kontakten mellan huden och slangen och och saknar hårda plastkomponenter vilka kan orsaka tryck.

 • Fästanordning i storlek small (1500U) för fixering av slangar/katetrar 6-12 Fr

  Välj fästanordningen i storlek small (1500U) för att fästa slangar/katetrar 6-12 Fr.

 • Fästanordning i storlek large (1501U) för fixering av slangar/katetrar 12-24 Fr, bild av förpackningen till höger

  Välj fästanordningen i storlek large (1501U) för att fästa slangar/katetrar 12-24 Fr.

När det gäller val av fästanordning finns det en rad olika faktorer att ta hänsyn till, bland annat styrkan hos fixeringen, hur huden påverkas och användarvänlighet.

Överväg resultaten av denna jämförande studie för fixering av urinkatetrar: En jämförelse mellan 3M™ Fästanordning för tuber och StatLock® Foley fixeringsenhet.²

 • Procentuell jämförelse av Fästanordningen med konkurrenter
  Användningstid:

  Tillförlitlighet och användningstid är viktiga faktorer vid valet av rätt fixeringslösning. 3M™ Fästanordning för tuber uppvisade en statistiskt större andel tuber/katetrar kvar på plats efter 72 timmar än StatLock® Foley Fixeringsenhet.*

  *Enligt resultat från en jämförande, prospektiv klinisk studie av 24 friska personer under tre dagars användning följt av borttagning från huden i enlighet med bruksanvisningen.

  **Fästanordningar där tuber/katetrar var fixerade efter 72 timmar

 • 69 % mindre*, **med 3 pilar som pekar nedåt
  Hudens integritet:

  Huden är kroppens första försvar mot infektion och därför är det viktigt att skydda den. Överväg denna jämförelse på hur hudens barriärfunktion påverkas (uppmätt genom genomsnittlig förändring av Transepidermal Water Loss (TEWL) jämfört med före behandlingen).*

  *Än med StatLock® Foleys fixeringsenhet efter 3 dagars användning (P=0.037).

  **Fästanordning för tubers effekt på hudbarriärfunktionen (medianförändring i TEWL från baseline) var 63% mindre.

 • 9x snabbare
borttagning
  Borttagningstid:

  Det är viktigt med effektiv borttagning när klinikers tid är begränsad. Den genomsnittliga tiden för borttagning av 3M™ Fästanordning för tuber var 13 sekunder, jämfört med 126 sekunder för StatLock® Foley Fixeringsenheten. (P<0,0001)..*

  *Enligt resultat från en jämförande, prospektiv klinisk studie av 24 friska personer under tre dagars användning följt av borttagning från huden i enlighet med bruksanvisningen.

  **I genomsnitt för 3M™ Fästanordning för tuber jämfört med StatLock® Foley Fixeringsenheten.

 • Bild som visar att inget medel för borttagning krävs
  Våtservetter för borttagning:

  Extra tillbehör kan öka tiden och kostnaden för en process. I genomsnitt behövdes 12 våtservetter med alkohol för borttagning av StatLock® Foley Fixeringsenheten. För 3M™ Fästanordning för tuber kvävdes inga våtservetter för borttagning.**

  *Enligt resultat från en jämförande, prospektiv klinisk studie av 24 friska personer under tre dagars användning följt av borttagning av fästanordningen från huden i enlighet med bruksanvisningen.

  **Genomsnittligt antal våtservetter som användes för borttagning.

Föreslagna användningsområden
 • Utformad för sekundärfixering tillsammans med suturer, primär fixering, och/eller urinkatetrar

Specifikationer