3M™ ActiV.A.C.™-behandlingsenhet

  • 3M ID B5005265184

Skapar en miljö som främjar sårläkning genom att främja bildning av granulationsvävnad

Ergonomisk utformning som är lätt, liten och enkel att använda

Visa fler detaljer

Detaljer

Höjdpunkter
  • Skapar en miljö som främjar sårläkning genom att främja bildning av granulationsvävnad
  • Ergonomisk utformning som är lätt, liten och enkel att använda

3M™ ActiV.A.C.™-behandlingssystemet är ett portabelt sårbehandlingssystem med negativt tryck utformat för att hjälpa mobila patienter att återuppta sina dagliga aktiviteter och samtidigt få de prövade fördelarna av sårläkning med 3M™ V.A.C.®-behandling.

3M™ V.A.C.® Therapy-behandling ger en miljö som främjar sårläkning 3M™ V.A.C.®-behandlingens verkningsmekanismer innefattar sammandragning av sårkanter, avlägsnande av infekterat material och sårvätska, främjande av perfusion, bibehållande av en sluten, fuktig sårläkningsmiljö och främjande av bildning av granulationsvävnad. Det integrerade 3M™ V.A.C.®-behandlingssystemet har en unik verkningsmekanism genom att tillförseln av negativt tryck via 3M™ V.A.C.®-behandlingsenheterna med hjälp av egenutvecklade 3M™ V.A.C.® Granufoam™-förband bibehåller en sårmiljö som främjar sårläkning. Hur 3M™ V.A.C.®-behandling skapar en miljö som främjar sårläkning Under negativt tryck applicerar 3M™ V.A.C.®-behandling med egenutvecklade 3M™ V.A.C.® Granufoam™-förband mekaniskt tryck på såret för att skapa en miljö som främjar sårläkning. Dessa tryck kallas makroeffekt och mikroeffekt.1 Makroeffekten är den synliga sträckningen som inträffar när negativt tryck drar samman skummet. Drar ihop sårkanter Ger direkt och fullständig kontakt med sårbädden Fördelar negativt tryck jämnt Avlägsnar exsudat och infekterat material Mikroeffekt är mikrodeformationen på cellnivå som leder till cellutsträckning.2 Reducerar ödem Främjar perfusion Främjar bildning av granulationsvävnad genom att underlätta cellmigration och -förökning 3M™ ActiV.A.C.™-behandlingssystemets egenskaper: 3M™ SensaT.R.A.C.™-teknik som säkerställer programmerat negativt tryck på sårstället 3M™ Seal Check™-läckagedetektor till hjälp för läkare med att upptäcka och åtgärda problem med förbandsläckage Lätt att använda genom förprogrammerade inställningar som dokumenterar patientens uppfyllelse Förenklad pekskärm Varför använda 3M™ ActiV.A.C.™-behandling? 3M™ ActiV.A.C.™-behandlingssystem är perfekt för patienter som överförs till vård i hemmet: Låg vikt. Väger endast 1,08 kg Liten storlek med låg profil som kan bäras nära kroppen Lätthanterlig av- och påslagning av behandling med ett tryck Larmmeddelanden som är lätta att känna igen och korrigera Snabbt och lätt frigjort 14-timmars batteri till 300 ml-behållare

Specifikationer