3M™ Snap™ Plus -125 mmHg-behandlingskassett

  • 3M ID B5005265162

Bidrar till att bevara patientens livskvalitet 1

Liten, lätt design som kan döljas under kläderna

Minimalt hinder för aktivitet överlag, sömn och socialt umgänge 1

Visa fler detaljer

Detaljer

Höjdpunkter
  • Bidrar till att bevara patientens livskvalitet 1
  • Liten, lätt design som kan döljas under kläderna
  • Minimalt hinder för aktivitet överlag, sömn och socialt umgänge 1
  • Visuell indikator som visar när kassetten är full eller negativt tryck har förlorats
  • Appliceringstider på under 10 minuter 1
  • Leveransklar tillgång
  • Randomiserade kontrollerade test påvisade 3M™ Snap™-behandlingssystemets effektivitet i hanteringen av kroniska sår1,2

ett mekaniskt drivet sårbehandlingssystem med negativt tryck för engångsbruk som levererar -125 mmHg med en kassett på 150 cc för små till medelstora sår.

3M™ Snap™ Plus -125 mmHg behandlingskassett finns med -125mmHg och med 150 ml exsudatkapacitet

Specifikationer