3M™ Universal Primer UV

  • Tillgängliga alternativ
  • | Välj produktalternativ för ID.

Förbättrar vidhäftningen på polypropen, ABS, PET-/PBT-blandningar och andra substrat som är svåra att fästa på

Förbättrad miljö-, hälso- och säkerhetsprofil jämfört med 3M™ Primer 94

UV-indikator gör det möjligt att verifiera var primer har applicerats, vilket minskar risken för primingfel och förbättrar kvalitetskontrollen.

Visa fler detaljer
Ofta visade resurser
Säkerhetsdatablad (PDF, 0B)

KONTAKTA OSS!

Låt oss samarbeta! 3M-produkter utvecklas ständigt för att möta våra kunders behov. Om du behöver hjälp med att hitta rätt produkt för ditt projekt eller har andra frågor om 3M-lösningar. Ring oss på 08-92 21 00

Detaljer

Höjdpunkter
  • Förbättrar vidhäftningen på polypropen, ABS, PET-/PBT-blandningar och andra substrat som är svåra att fästa på
  • Förbättrad miljö-, hälso- och säkerhetsprofil jämfört med 3M™ Primer 94
  • UV-indikator gör det möjligt att verifiera var primer har applicerats, vilket minskar risken för primingfel och förbättrar kvalitetskontrollen
  • Kort torktid påskyndar bearbetningen och ökar genomströmningen
  • Kan appliceras med en pensel, svabb eller flaskapplikator med filtspets, roller eller liknande utrustning

3M™ VHB™ Universaltejpprimer UV är en priminglösning för vidhäftning med 3M™ VHB™-tejper. Den möjliggör stark, hållbar vidhäftning på ytor som polypropen, ABS, PET-/PBT-blandningar och andra substrat med låg vidhäftning, samtidigt som den förbättrar tillverkarens miljö-, hälso- och säkerhetsprofil jämfört med 3M™ Primer 94.

3M™ VHB™ Universaltejpprimer UV har en förbättrad miljö-, hälso- och säkerhetsprofil jämfört med 3M™ Primer 94. Det beror på att inga aromater inklusive toluen, xylen, klorbensen samt halogener, inklusive klorerade föreningar, har tillsatts. 3M™ VHB™ Universaltejpprimer UV har en UV-indikator som gör den synlig under UV-ljus. Det gör det möjligt att verifiera var primer har applicerats, vilket minskar risken för primingfel och förbättrar kvalitetskontrollen. Den är speciellt utformad för att ha en snabb torktid, vilket hjälper till att förbättra effektiviteten och produktiviteten. Använd häftämnen med en slagtålig formel på bärande sammanfogningar. 3M™ VHB™ Universaltejpprimer UV är speciellt utformad för att förbättra vidhäftningen för 3M™ VHB™-tejper på många substrat som är svåra att fästa på, som plast, målad metall och ren metall. Den kan appliceras med en pensel, svabb eller flaskapplikator med filtspets, roller eller liknande utrustning. Primern kan avlägsnas med aceton.

Specifikationer

Resurser