3M™ GR1500 Klotterborttagare

  • Tillgängliga alternativ
  • | Välj produktalternativ för ID.

Graffitiavlägsnare för plast, målade eller lackerade ytor - graffitiavlägsnare är effektiv mot aerosolsprayfärg, permanent markörer, läppstift, krita och emulsionsfärg

Lösningsmedlets flytande form möjliggör snabb penetration och snabb nedbrytning av klotter

Innehåller ej NEP (N-etylpyrrolidon) eller NMP (N-metyl-2-pyrrolidon) som används i andra borttagningsmedel, vilket kan utgöra en betydande hälsorisk

Visa fler detaljer
Ofta visade resurser
Säkerhetsdatablad (PDF, 0B)

Specifikationer

Detaljer

Höjdpunkter
  • Graffitiavlägsnare för plast, målade eller lackerade ytor - graffitiavlägsnare är effektiv mot aerosolsprayfärg, permanent markörer, läppstift, krita och emulsionsfärg
  • Lösningsmedlets flytande form möjliggör snabb penetration och snabb nedbrytning av klotter
  • Innehåller ej NEP (N-etylpyrrolidon) eller NMP (N-metyl-2-pyrrolidon) som används i andra borttagningsmedel, vilket kan utgöra en betydande hälsorisk
  • Nästan luktlös, vilket ökar användarkomforten och effektiviteten – till skillnad från traditionella kemiska borttagningsmedel som avger stark lukt och skadliga ångor
  • Låg miljöpåverkan eftersom produkten inte innehåller aromatiska, alifatiska eller klorerade lösningsmedel

3M™ Graffiti Remover 1500 är utformad för att avlägsna graffiti på ett säkert och effektivt sätt från de flesta plast, målade eller lackerade ytor, utan att förstöra eller skada dem. Effektiv på ett brett spektrum av graffiti-ämnen inklusive aerosolsprayfärg, permanenta markörer, läppstift, krita och emulsionsfärg. Lösingsmedlets flyande form möjliggör snabb penetration och quick nedbrytning av graffiti. Tack vare sin höga kokpunkt förångas den in i atmosfären långsammare, ökar effektiviteten, förlänger prestanda och minskar de totala kostnaderna. Till skillnad från andra klotteravlägsnare på marknaden innehåller denna produkt inte NEP (N-etylpyrrolidon) eller NMP (N-metyl-2-pyrrolidon) som kan utgöra en betydande hälsorisk. Nästan luktlös, vilket ökar användarkomforten och effektiviteten – till skillnad från traditionella kemiska borttagningsmedel som avger stark lukt och skadliga ångor. Låg miljöpåverkan eftersom produkten inte innehåller aromatiska, alifatiska eller klorerade lösningsmedel

Resurser

Kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig.

Behöver du hjälp med att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver råd kring produkter, applikationer eller teknik. Vi är här om du vill komma i kontakt med en 3M-specialist